Smartare arbetsliv

5 tips för att framtidssäkra organisationen

En stor ljus och futuristisk yta med många människorKairos future tittar, precis som vi, in i framtiden och delar med sig av de insikter de får. För en tid sedan släppte de rapporten The Digitized Work and Office of the Future som vi verkligen kan rekommendera att du läser. Vi tog ut några av deras framtidssäkrande råd, översatte de och satte vår egen prägel på det. Så, här kommer fem tips för att framtidssäkra organisationen.

Kartlägg och utveckla bolagets digitala kapacitet

Se över och kartlägg bolagets totala digitala kapacitet över hela organisationen. Få koll på var det behöver optimeras, utbildas och främjas. Nyttja och uppmuntra digital arbetskreativitet hos anställda för att främja och utveckla företagets digitala arbetssätt och låt de bli ambassadörer som sprider digitaliseringen inom bolaget.

Agera flexibelt och främja självledarskap

Arbeta systematiskt med att hitta nya sätt att arbeta inom bolaget och uppmuntra experiment. Fokusera på nya sätt att komponera och arbeta i TEAM och skapa en organisation som stärker den anställdes utrymme för självledarskap – vilket i korta drag innebär att varje enskild anställd (ledare och medarbetare) uppmanas att leda sig själv och sitt eget arbete.

Arbeta strategiskt med företagets attraktionskraft

Det går att dra många paralleller till att framgångsrika företag också är arbetsgivare som många vill arbeta för. Lika mycket som det handlar om att leverera bra produkter/tjänster till sina kunder handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig de bästa förmågorna. Med de bästa förmågorna kan företaget nämligen leverera de bästa produkterna/tjänsterna.

Det handlar att erbjuda flexibla anställningsvillkor (som t.ex. frihet av geografisk plats 😉), en inbjudande och kreativ arbetsmiljö samt en företagskultur som är trovärdig och essens i allt man gör som företag (läs t.ex. mer om filosofin Medvetet företagandeConscious capitalism). 

Kortfattad och smart kommunikation

Bra kommunikation är nyckeln såväl externt som internt. Ett företag behöver ha tydliga kommunikationsvägar och processer samt ständigt jobba på att stärka kommunikationskompetensen inom företaget. Långa meddelanden med mycket “fluff” kommer inte att bli lästa. Korta och komprimerade meddelande med t.ex bilder och videos går igenom bruset. Minimera antalet e-postmeddelanden och introducera istället andra (öppnare) kommunikationskanaler (se t.ex. vår predikan till Slack här).

Sist men inte minst, skippa de här onödiga och tidsödslande mötena som inte leder någonstans.

Främja mångfald, på alla plan

Det här med att man ska främja mångfald på arbetsplatsen är ett stående råd sedan evigheter men då har man t.ex. främst pratat om en balans av människor av bägge kön från olika nationaliteter. Det man som arbetsgivare också ska ta hänsyn till och börja arbeta med är mångfald av arbetsmiljö, verktyg och arbetssätt. Det som är väldigt i ropet är Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen som är en arbetsplatsfilosofi med fokus på att kunna erbjuda de olika typer av arbetsmiljöer och verktyg som identifierats behövs av ens anställda istället. Vissa arbetsuppgifter passar perfekt till den traditionella kontorsplatsen i det öppna kontorslandskapet men långt ifrån alla.

Vad är dina bästa tips till organisationer som vill arbeta strategiskt mot utmaningarna som framtiden kommer med? Låt oss veta på hej@svenskanomader.se

Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Skriv en kommentar