Digital nomadResa

Försäkringar för den digitala nomaden

Av november 11, 2019 Inga kommentarer

Fem personer går ner från en utsiktsplats

Att vara rätt försäkrad är en hög prioritet oavsett livsstil, yrke, bostadsort och inkomst men kanske att det är lite extra viktigt för den som är digital nomad och återkommande tillbringar kortare och längre perioder utomlands på olika platser runtom i världen.

Som digital nomad har man inte möjlighet att nyttja det sociala skyddsnätet i sitt hemland och det är inte heller säkert att en hemförsäkring täcker denna typ av utlandsvistelse. Därför måste man hitta rätt typ av reseförsäkring för att säkra upp sig inför det värsta – som till exempel skador, sjukdom, förlust av egendom eller saker som förseningar och plötsliga förändringar i resan (av skäl du själv inte kan påverka).

När olyckan kommer på oväntat besök

Jag har själv bott utomlands i flera omgångar och därefter rest mycket privat samt i min verksamhet som reseskribent och journalist. Mitt starkaste försäkringsminne under denna period är från tiden i Kalifornien där jag jobbade inom ridsporten med att utbilda tävlingshästar och ryttare.

Häst i landskap i skymning.

På den tiden var min medvetenhet kring försäkringar och vuxenlivet överhuvudtaget ganska begränsad och digitaliseringen var inte alls så långt utvecklad som den är idag. Men min mamma hade sett till att köpa en försäkring från ett av de ledande svenska bolagen.

Ridsport var det ja, och då pratar vi om tävlingshästar med en del temperament. Föga förvånande ramlade jag av gång efter gång och till sist landade jag lite olyckligt efter ett fall från en av unghästarna – rakt på solar plexus. Och då med starka smärtor och nedsatt rörlighet som följd.

Det började dyka upp dyra räkningar i brevlådan

Min chef packade in mig illa kvickt i en bil och körde till närmaste sjukhus. Trots mitt tillstånd hade jag lyckats få med mig mitt försäkringsdokument som var tydligt utformat på engelska med hänvisningar till vårdgivaren kring försäkringens omfattning, formaliteter och kontaktpersoner. Trots detta stod sjukhuset som handfallna när jag inte hade något försäkringskort i standardformat som de flesta andra av deras klienter. De bad att få ta en kopia och slarvade då nästan bort dokumentet men återfann det och återbördade det till mig.

Jag stannade över dagen för observation efter min avramling och blev tvungen att uppsöka samma sjukhus igen två veckor senare, då sviterna av fallet hade gett mig en infektion i luftvägar och lungor. Kort därefter fick jag mitt, till den dagen, livs chock när det började trilla in fakturor i brevlådan från sjukhuset på väldigt höga summor – i vart fall för en ung beridare som bodde i en husvagn. Detta trots att försäkringsbolagets instruktioner till vårdgivaren var tydliga: all fakturering går via oss.

När jag berättade detta för min chef förklarade hon att ”vissa sjukhus försöker få ut så mycket pengar som möjligt från sina patienter”. Detta var alls ingen ovanlighet. Från försäkringsbolagets sida tog de situationen med fattning och bad mig att vidarebefordra alla fakturor till dem, och på inga villkor betala dem. Till sist sinade strömmen av betalningskrav och försäkringsbolaget tog hela diskussionen med sjukhuset. Utan min försäkring hade jag gissningsvis fortfarande varit i färd med att betala av det totala beloppet.

Ett annat exempel på vikten av att ha en bra reseförsäkring är min väninna, en erfaren resejournalist som drabbades av höjdsjuka när hon åkte skidor i Colorado. Det var en kortare resa och hon hade inte tagit någon extraförsäkring i och med att hon räknade med sitt skydd från hemförsäkringen. Den senare täcker dock inte arbetsresor och hon blev tvungen att själv stå för sjukhusbesök och läkarvård. Men är nu en lärdom rikare!

Försäkringar för den digitala nomaden

Att hitta rätt i djungeln av försäkringar är inte så enkelt, oavsett typ av skydd som efterfrågas. Här nedan listar jag tre stycken som kan passa för dig med en platsoberoende livsstil, och eller som reser mycket, samt lite av vad de erbjuder.
Som alltid när det kommer till försäkringar är behov och förutsättningar i högsta grad individuella, gällande saker som ålder, hälsotillstånd och allmän aktivitet. Därför är det viktigt att sätta sig in i den enskilda försäkringens villkor i detalj, innan köp och avresa.

safety-wing-försäkringSafetyWing

Norska SafetyWing är en försäkring  som är speciellt utformat för den digitala nomaden och dess behov.  SafetyWing erbjuder en kombinerad rese- och sjuk/olycksfallsförsäkring, som gäller för den som befinner sig på resande fot. Försäkringen fungerar som ett abonnemang, med fyra-veckorsperioder, som kan sägas upp när som helst och måste förnyas efter ett år.

Fördelar

 • Enkelt och överskådligt koncept, som gäller från dag ett.
 • Kan köpas efter resans början, i de flesta länder.
 • Kan sägas upp när som helst.
 • Tillgängligt för de flesta nationaliteter.
 • Gäller i de flesta länder.
 • Attraktivt prisläge.
 • Täcker avbruten resa, förlorat bagage och förändringar i resan på grund av till exempel naturkatastrof eller den politiska situationen, samt förseningar som medför övernattning.
 • Försäkring för skada på andra och andras egendom ingår, samt ersättning för förlust av arm eller ben och en engångssumma vid dödsfall.

Nackdelar

 • Täcker inte redan existerande tillstånd, förebyggande vård, rutinundersökningar samt cancerbehandling.
 • Utesluter en lång rad extremsporter.
 • Tilläggsavgift för resor till och inom USA.

Pris: Börjar på 37 USD (cirka 360 SEK) för fyra veckor, med en tilläggsavgift för resor till och inom USA.

Europeiska ERV

Europeiska ERV är kanske det bolag man främst tänker på gällande just reseförsäkringar. Företaget har ett ganska stort utbud, som inkluderar både basförsäkringar och mer specialiserade försäkringar, som bland annat Extremsport, Backpacker och Studera utomlands.

Fördelar:

 • Brett utbud, som inkluderar både basförsäkringar och mer specialiserade försäkringar.
 • Möjlighet att lägga till tillval för basförsäkringarna.
 • Tydlig och effektiv kundservice.
 • Extremsportförsäkringen gäller alla sporter, så länge de är tillåtna och sker enligt lagar och regler i det land där de utförs.

Nackdelar:

 • Grundskyddet i Bas och Plus-försäkringarna för sjukdom och olycksfall förutsätter att man har en fungerande hemförsäkring med resa inkluderad.
 • Den ersättning för förlorat bagage och sportutrustning som erbjuds känns rimlig, men kommer inte att räcka hela vägen för den som använder sig av mer avancerade teknikprylar, som viss fotoutrustning och drönarteknologi.
 • Tilläggsavgift för resor till och inom USA.

Prisexempel: 832 SEK för fyra veckor (Plus)

trygg-hansa-försäkringTrygg Hansa

I likhet med de andra större bolagen har Trygg Hansa reseförsäkring inkluderat i sin hemförsäkring. Därutöver erbjuder de utökad reseförsäkring för existerande hemförsäkringskunder, för resor som överskrider 45 dagar.

Fördelar:

 • ”Marknadens bästa avbeställningsskydd”, enligt egen information, som gäller för obegränsat antal resor med upp till 70 000 kronor per person. Detta för bland annat avbokning vid sjukdom, missad avgång på grund av olycka eller extrem väderlek samt avbruten resa.

Nackdelar:

 • Endast tillgängligt för Trygg Hansas existerande hemförsäkringskunder.
 • Gäller ej i länder dit Utrikesdepartementet avråder från att resa.
 • Täcker enbart privatresor, ej studier eller arbete.
 • Inkluderar inte försening av resan eller försenat bagage, vilket flera andra reseförsäkringar gör. Där rekommenderar de istället en försäkring knuten till sitt betalkort.

Pris: På förfrågan, beroende på existerande försäkring.

👉🏼 Läs även om hur du kan ta med läkaren på resan

Skriven av: Johanna Bergström
Rese- och frilansskribent

Gästskribent

Skribent Gästskribent

Fler artiklar av Gästskribent

Skriv en kommentar