Det flexibla arbetslivet

I det flexibla arbetslivet arbetar många på distans, hybridvirtuella teams tar plats och innovationshubbar växer fram. Det digitala kontoret blir allt vanligare samtidigt som gigekonomin fortsätter öka.

Redan innan Covid-19 bröt ut har utvecklingen av arbetslivet gått snabbt framåt. Digitala verktyg gör det allt enklare att arbeta på distans vilket möjliggör ett liv som digital nomad, att företag flyttar från storstäderna ut på landsbygden och att man som individ kan leva en flexiblare livsstil och på så sätt få vardagen att gå ihop lite enklare.

Distansarbete är här för att stanna

Tiden är sedan länge förbi när vi stannade på en och samma arbetsplats hela livet. Utvecklingen av arbetslivet har de senaste årtiondena gått snabbt framåt och Coronapandemin höjer tempot ytterligare. Allt fler har börjat benämna det flexibla arbetslivet som den fjärde industriella revolutionen där AI och autonoma maskiner integreras inom allt fler sektorer och utför allt fler uppgifter som tidigare krävt mänsklig handlingskraft.

dator på ett skrivbord med en extra skärm

En hybrid av på plats och på distans

I och med Coronapandemin är det många företag som omvärderar hur de ska bedriva sin verksamhet i vad som kommer bli “det nya normala”. Många vill på ett eller annat sätt hålla kvar möjligheten att arbeta på distans och det talas nu om en så kallad hybridvirtuell modell där team består av både distans- och kontorsarbetare. Många ser fördelaktigt på detta och menar bl.a. på att man kommer kunna optimera sina team ytterligare, öka företagets produktivitet, samt spara in på kostnader för lokalhyror. Med det sagt kommer förmodligen dessa verksamhetsmodeller bli allt vanligare framöver.

Företag som tidigare provat på olika modeller för distansarbete menar dock på att det finns en del nackdelar att ta hänsyn till när man ställer om till olika upplägg av distansarbete. Störst är risken att en stark företagskultur, gemenskap och förtroende kollegor försvagas, alternativt helt och hållet uteblir, om man väljer en hybridvirtuell modell från start.

McKinsey har tagit fram sex olika modeller för att optimera det hybridvirtuella teamet.

6 hybridvirtuella modeller

Remote first

Alok Alström, grundare av svenska Appjobs, har redan innan Covid-19 förutspått en framtid som ställer allt högre krav på flexibilitet och mobilitet. Därför har han sedan Appjobs start 2017 tagit hänsyn till detta när han utvecklat sin verksamhet. Han anser att en stark digital infrastruktur som utvecklar företagets arbetsprocesser i kombination med möjligheten att jobba på distans gör att man inte längre behöver planera sitt liv runt arbetet. Tvärtom kan man istället anpassa jobbet till familjen och övriga intressen utan att karriären blir lidande.

Appjobs benämner sig själva som ett ”remote first”-företag vilket innebär att alla medlemmar har möjlighet att arbeta på distans om de så önskar. Denna approach anser Appjobs möjliggör en flexiblare vardag för sina anställda och något som i sin tur gör dem mer attraktiva som arbetsplats. I och med detta ser de också positivt på möjligheten att kunna rekrytera kompetens och erfarenhet från hela världen.

Tre skärmar med deltagare och presentation under Appjobs veckomöten

Alok leder veckomötet där majoriteten av medarbetare deltar för uppdateringar från alla team på veckobasis.

Den sociala aspekten av distansarbete

Att arbeta hemifrån, leva som digital nomad eller driva eget företag belyser hur ensamt det kan vara att inte ha ett kontor att gå till och kollegor att småsnacka med i fikarummet. Den sociala aspekten av det vardagliga arbetet är väldigt viktig för vårt välmående och är något som lätt kommer i kläm när man arbetar på distans.

💡 30% i en undersökning svarar att de upplever att relationen till kollegorna påverkas negativt

Då många arbetar hemifrån under rådande Coronapandemin har många företag försökt främja umgänge via de digitala kanaler som finns, t.ex. genom en digital after-work eller frukostmöten genom videokonferenser. Detta är givetvis en bra och snabb lösning som varit nödvändig att ta fram de senaste månaderna. Däremot är det viktigt över att fundera över hur man skapar gemenskap på arbetsplatsen i en framtid där allt fler redan från start anställs på distans och aldrig kommer i fysisk kontakt med sina kollegor eller sin chef. På denna punkt finns det fortfarande mycket att önska när det kommer till hur man som företag kan efterlikna den sociala interaktion som är nödvändig för att de anställda ska må bra – inte bara tillfälligt, utan på lång sikt.

👉 Läs om Trello och deras initiativ Mr. Rogers för att få fler att mötas i en digital arbetsmiljö.

man sitter med datorn i knät högt upp med utsikt över en stad i solnedgången

Digitala nomader

Antalet personer som idag lever som digitala nomader har ökat enormt de senaste fem åren. Att vara en digital nomad innebär att man använder de digitala verktyg som finns tillgängliga för att skapa sig själv geografisk frihet och ett flexibelt arbetsliv.  En digital nomad är ofta, men såklart inte alltid, på resande fot och jobbar med sin dator som främsta verktyg.

👉 Läs mer om vad det innebär att leva som digital nomad.

Innovationshubbar

En ökning av antalet digitala nomader har lett till att vi även sett en ökning i antalet innovationshubbar som dykt upp världen över. Inte minst i Sverige växer antalet företag som försöker attrahera digitala nomader och distansarbetare genom att på olika sätt omdefiniera den klassiska arbetsplatsen. En innovationshubb är mer än bara en arbetsplats – det är en mötesplats för nätverkande, arbete och regional utveckling.

Digitalisering är en viktig fråga för EU

För att Europa ska bli/fortsätta vara konkurrenskraftigt internationellt har Europeiska Kommissionen initierat projektet Digital innovation hubs som ska främja digital transformation både i storstäder och på landsbygden samt i slutändan bli ett stort europeiskt nätverk av mötesplatser för digital innovation.

Innovationshubbarna ska vara mötesplatser för den kreativa och entreprenöriella näringen och ska på plats erbjuda teknisk expertis och labbverksamhet för att kunna ”provskjuta” digitala affärsidéer. På hubbarna ska det också finnas innovationstjänster likt finansiell rådgivning och kompetensutveckling som krävs för framgångsrik digital transformation.

Boden Business Park är en svensk aktör som iklätt sig rollen som innovationshubb i Boden och i Norrland. Målet för verksamheten är att hjälpa företag att etablera, utveckla eller expandera sin verksamhet i Boden. Idag är det en mötesplats för innovation och entreprenörskap – eller som de själv skulle beskriva det, ”Norrlands största vardagsrum”.

Ett rum med stora fönster, fåtöljer och bord.

Boden Business Park

💡 I en studie från McKinsey Global Institute har man undersökt vilka kunskaper och egenskaper som kommer vara högt efterfrågade på arbetsmarknaden 2030. Resultatet visar att i kategorin ”sociala och emotionella egenskaper” är efterfrågan på starkt entreprenörskap den skill som kommer att öka mest runtom i Europa och USA.

Gigekonomi

Gigekonomi är när man arbetar vid behov istället för att ha en fastare form av anställning. Ursprungligen kommer termen gig från musikbranschen då musiker sällan har fasta spelningar, utan istället tjänar sin inkomst genom att spela ett eller flera gig på olika platser och vid olika tidpunkter. Översatt till arbetslivet innebär det att företag tar in frilansare/giggare för kortare uppdrag utan att ge dem en traditionell anställning.

Företag som Über och Foodora är exempel på plattformar som erbjuder gigjobb.

man på moped som kör ut pizza

Antalet giggare och frilansare förutspås öka

Studier visar att 75% av ”generation Z” är intresserade av att ha flera olika uppdrag inom en och samma anställning. Därför förutspår man en ökning av frilansare och gigarbetare på företagen, som i sin tur kommer behöva erbjuda kortare projektanställningar för att attrahera arbetskraft. En studie gjord av McKinsey Global Institute visar att 61% av företagen förväntas anställa mer vid behov i framtiden.

👉 Lyssna på vårt podcast-avsnitt om gigekonomin och ett ökat antal frilansare tillsammans med Pernilla Ramslöv, VD på Nox Consulting.

Giggare behöver få trygghet

Huruvida gigekonomin är något positivt eller negativt är idag en återkommande diskussion. Man ifrågasätter bl.a. den ekonomiska tryggheten då studier bl.a. har visat att gigarbetare är bland de värst ekonomiskt drabbade av Coronapandemin. Likaså diskuteras även hur förmåner som vanligtvis medföljer andra typer av anställningar saknas vid en giganställning. Detta handlar främst om sjukförsäkring och betald sjukskrivning. Trots detta tycks allt fler gig-företag dyka upp på arbetsmarknaden samtidigt som fler företag ”gigifieras”.

Artiklar om det flexibla arbetslivet