Hållbart resande

Att resa hållbart innebär att aktivt göra val som ger mer positiva avtryck än negativa – hela vägen.

Vare sig man är turist, backpacker eller lever som digital nomad ger resandet stora avtryck på såväl klimat som lokalekonomi – både positiva och negativa avtryck. Att resa hållbart innebär att aktivt göra val som ger mer positiva avtryck än negativa – hela vägen.

Hållbarhetens tre aspekter

När man talar om hållbarhet brukar man utgå från en FN-rapport från 1987, ofta kallad Brundtland-rapporten efter den dåvarande ordföranden Gro Harlem Brundtland. Där definieras hållbarhet som ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”

Där lyfts också hållbarhetens tre viktigaste aspekter fram; för att det ska vara riktigt hållbart måste hänsyn tas till såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter. Det är också de tre aspekterna som de globala målen utgår ifrån, det vill säga Agenda 2030.

Alltså, hållbarhetens tre aspekter:

 • Ekologiskt hållbart: Att inte tära på miljö och klimat, men om möjligt stötta projekt och verksamheter som är positiva för klimatet globalt och den lokala miljön.
 • Socialt hållbart: Att mänskliga rättigheter respekteras liksom barns rätt, att arbetsvillkor genom leverantörskedjor och resor t/r är goda och människor ges lika villkor.
 • Ekonomiskt hållbart: Att det finns en ekonomisk långsiktighet och att intäkter fördelas på ett långsiktigt hållbart sätt som inte skapar och vidgar befintliga klyftor.

Man sitter i skogen och i solen med hippa vandringsklädder

Vems ansvar?

Det är inte alla som har möjlighet att resa runt och se olika delar av världen. Endast tre procent av jordens befolkning flyger utomlands ett vanligt år.

Tittar man specifikt på svenskar är det framför allt storstadsbor och högutbildade som reser utomlands ofta. Jämför man med några av de mest långväga destinationerna för svenska resenärer, som Thailand och Mexiko, är skillnaderna i förutsättningar tydliga.

En rapport från Oxfam och Stockholm Environment Institute visade i september 2020 att tio procent av världens befolkning står för 20 procent av utsläppen – genom sina resor och transporter. Men också att den allra rikaste procenten genom sina val orsakar större utsläpp än den fattigaste hälften tillsammans.

Med det sagt är det inte bara upp till individen att se till att göra hållbara val. För ett hållbart resande behövs också internationella överenskommelser för gemensamma spelregler, det behövs lagstiftning som skyddar mänskliga rättigheter och känslig natur. Det krävs att researrangörer och transportföretag faktiskt erbjuder hållbara alternativ. Och förstås att du som resenär väljer de alternativen.

Vad kan man själv göra?

De av oss som har möjligheten att resa har ett stort ansvar att göra det på ett hållbart sätt – och du kan göra ganska mycket.

ven hamn

Ta en cykeltur på Ven

Åk på hemester

Att resa mer hållbart genom att spendera sin semester på i hemlandet har blivit allt mer populärt – särskilt pga av den rådande pandemin. Sverige har mycket att erbjuda och du kan få en lika spännande upplevelse med tåg genom Sverige som flyg till andra sidan världen.

👉 Ta del av 10 destinationer för en bra hemester 

Boka hållbara boenden på resan

I dagsläget har vi inte hittat någon certifiering som omfattar hela hållbarhetsbegreppet* men det finns flera väl etablerade certifieringar som är till god hjälp för den som vill boka hållbara boenden.

 • Svanen (Miljömärkning för hotell i Norden).
 • EU Ecolabel (Miljömärkning av hotell, vandrarhem och campingplatser i Europa).
 • Green key (Miljömärkning av hotell, vandrarhem och campingar i hela världen).
 • Nature’s best (Ekoturism-märkning).
 • Travelife (Hållbarhetsmärkning av hotell som resebranschen står bakom).
 • Earthcheck (Hållbarhetsmärkning av boenden i hela världen).
 • Green globe (Hållbarhetsmärkning av boenden i hela världen).
 • Biosphere Responsible Tourism (Hållbarhetsmärkning av hotell i framför allt Spanien och Portugal samt i Syd-, Central- och Nordamerika).
 • Fair Trade Tourism (Hållbarhetsmärkning av turism i södra Afrika).

Genom att välja ett sådant hotell så visar du att resenärer är intresserade av att bo hållbart och gynnar boenden som tar ansvar.

*Krav på miljöanpassat boende, rimliga arbetsvillkor för personal och underleverantörer, som proaktivt stöttar den lokala ekonomin och så vidare.

Byt ut flyg mot tåg

En flygresa tur och retur mellan Thailand och Sverige för en person motsvarar cirka 2,2 ton koldioxidekvivalenter (alltså olika växthusgaser). En resa till mellan Sverige och ett Sydeuropeiskt land 450 kg. Samma resa per tåg 160 kg.

💡 Den hållbara nivån för totala koldioxidutsläpp per person och år (inklusive, bostad, mat och resor med mera) – förutsatt att vi ska klara Parismålet – ligger i intervallet 700 kg-1,5 ton.

👉 Beräkna din miljöpåverkan med WWFs och SEIs Klimatkalkylator.

Om du måste flyga, flyg smartare

Ett av de effektivaste sätten att resa mer hållbart med flyg är att byta ut helg- och veckoresorna mot längre resor som görs mer sällan.

Ur miljösynpunkt är det bättre att att välja direktflyg då de största utsläppen sker vid start och landning. Välj därför direktflyg om du kan och boka in dig på en fullsatt avgång samt med ett modernare flygplan (som tenderar att vara bränslesnålare.

👉 Läs mer om hur du kan flyga smartare.