Digital nomad

1900 personer från över 90 länder tycker till om platsoberoende arbete

State of Remote Work 2018 Report: What It’s Like to be a Remote Worker in 2018

Buffer, som vanligtvis går i bräschen för platsoberoende arbete, teamade upp med några andra (bl.a. Workfrom & Hubstaff) för att sammanställa och släppa rapporten Stafe of Remote work 2018. I den intervjuar de 1900 personer från över 90 länder men ungefär hälften av de kommer ifrån USA. Av de som intervjuades är ungefär 70% helt platsoberoende medan 30% erbjuds flexibilitet inom sitt arbete. Mer än hälften av respondenterna arbetar på distans som anställda och de vanligaste yrkena är inom programmering, IT och marknadsföring.

I rapporten utreder de bl.a. hur dessa personer känner inför att arbeta platsoberoende, var de föredrar att arbeta och vad de upplever vara fördelar och svårigheter.

Över 90% uppger att vill arbeta platsoberoende resten av sin karriär

Ett liv som platsoberoende uppskattas av de som får eller tar sig möjligheten. I rapporten uppger 90% av respondenterna att de planerar att arbeta platsoberoende resten av sin karriär. Inte nog med det, det visar sig också att livsstilen genererar ambassadörer då hela 94% av de som arbetar platsoberoende uppmanar andra att göra detsamma. Ringar på vattnet som förmodligen kommer innebära att fler företag kommer uppleva platsoberoende krav från sina anställda.

Fördelar och nackdelar med att arbeta som digital nomad

När du själv kan bestämma över plats och (i vissa fall) tider så blir ditt schema mer flexibelt. Det blir enklare att pussla ihop alla andra livets måsten och intressen. Det är också det som verkar vara en drivande faktor för runt hälften av alla respondenter. Utöver det kommer möjlighet att spendera tid med nära och kära samt ha möjlighet att resa och upptäcka nya platser.

Fördelarna med att arbeta platsoberoende

Livet är inte bara en dans på rosor som platsoberoende och det som respondenterna upplever är de största problemen är ensamheten som uppstår (21%) och och att samarbeta/kommunicera på distans med sina kollegor (21%). De som arbetar hemifrån mycket upplever också att annat distraherar de från att göra sitt arbete.

Digitala nomader tar ut mindre semesterdagar

Enligt rapporten tar lite mer än hälften (55%) ut mindre än 15 semesterdagar per år. Ungefär 16% av respondenterna tar ut så lite som 0-5 semesterdagar per år. Det går väl troligtvis att härleda till det flexiblare arbetsliv som samma respondenter upplever vara den största fördelen av att arbeta platsoberoende men också att deras kontor i form av dator/mobil alltid är med dem.

De flesta väljer att arbeta hemifrån

Det här tycker jag är väldigt spännande! 78% av de tillfrågade uppger alltså att de arbetar hemifrån när de får välja fritt. Själv har jag precis också avslutat ett coworking-medlemskap (för att det blev för långt från min nya lägenhet) och arbetar nu hemma ifrån min lägenhet där jag byggt upp en mysig lite kontorsplats. Fördelen är att det inte är långt till jobbet och att du har alla nödvändigheter runt omkring dig. Nackdelen är att du kanske inte har tillgång till alla verktyg och faciliteter som ett kontor vanligtvis erbjuder (som t.ex. skrivare i mitt fall) men även att du isoleras lite grann. Beroende på respondenternas boendesituation kan det ju också finnas en koppling till att 21% upplever att ensamhet är ett problem.

Spännande också att coworking-platser bara får 7% av rösterna i en sådan här undersökning. Särskilt med tanke på dess popularitet och hur många av dem som dyker upp överallt.

En sammanställning av vart distansarbetare helst arbetar ifrån

“At Workfrom, we’ve been able to determine a home range — or distance — a typical remote worker will comfortably travel when choosing spaces to get work done.” That distance, Darren says, is a max of 5.5 miles from their home. He told us that “the frequency of visits to a space drops almost predictably with every mile after the 2-mile mark,” adding that “location still matters when it comes to working remotely.”

De flesta reser inte så mycket på ett år

Bilden av att man ständigt är på flykt och reser varje dag om året som digital nomad är inte riktigt sann, i vart fall inte om man tittar på siffrorna från rapporten. Över hälften uppgav att de bara är på resande fot 10-20% per år. Bara 4% är ständigt på resande fot.

Andel i procent hur många respondenter som arbetar samtidigt som de reser

Av egen erfarenhet tycker jag att det här är en tydligare bild av verkligheten. Det tar på krafterna att resa och ständigt ”börja om”. Det är skönt att vaggas in i lite rutiner och sociala sammanhang emellanåt. Det tar sin tid att lära känna ett land, en stad, ett folk och ett språk och när man väl gör det öppnar du upp andra delar av platsen som du inte hinner göra på några dagar eller någon vecka. Jag själv tycker att en 3-6 månaders period är att föredra för att verkligen ge mig själv tid att komma in i det.

Jag tog bara ut ett axplock men det finns mer att läsa om i rapporten och det tycker jag du ska göra. Samtidigt kan du också ta dig en titt på Buffer som företag. De är nämligen helt platsoberoende och delar återkommande med sig av hur det fungerar.

Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Skriv en kommentar