Digital nomad

Allt fler svenskar väljer att studera på distans

Allt fler svenskar väljer idag att läsa högskole- och universitetsprogram på distans, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det har under många år varit vanligt för studenter att läsa enskilda kurser på distans, men nu växer antalet studenter som också väljer att läsa hela utbildningar utanför campus. Av rapporten framgår även att det är vanligare att kvinnor väljer distansstudier.

– Det här visar vilken viktig funktion distansutbildningar fyller för att kunna erbjuda ett livslångt lärande oberoende av var du är i livet eller var du bor. Tillgång till högskoleutbildning i hela landet är en del av svaret på kompetensförsörjningsfrågan, säger Anette Gröjer, projektledare för uppdraget hos UKÄ som kommentar till rapporten.

Att läsa hela utbildningar på distans är vanligast i Dalarna. Av distansstudenter vid högskola och universitet i regionen väljer fler än 6 av 10 att läsa hela program. De program med flest distansstudenter i Dalarna är lärarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.

Under de senaste tio åren har antalet registreringar på distansprogramkurser i hela landet ökat med 88 procent, enligt rapporten.

– För att kvaliteten ska vara hög i de nätbaserade distansutbildningarna bör universitet och högskolor ges bättre förutsättningar och incitament att bland annat stötta sina lärare genom kompetensutveckling i nätbaserad pedagogik, säger Anette Gröjer som kommentar till rapporten.

Vidare läsning
Hela rapporten från UKÄ: Kartläggning och analys av distansutbildning
Artikel från SVT kring rapporten: Allt fler läser på distans

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar