Det flexibla arbetslivetDigital nomad

Bör företag tillåta sina medarbetare att jobba på distans?

Diskussioner förs flitigt på arbetsplatser om hur man ska lyckas behålla och attrahera rätt kompetens till företaget. På senare år har det blivit vanligare att ge medarbetare mer makt över sina arbetsscheman, och flextid är idag en arbetsförmån som för många är helt avgörande för att ta ett jobb. Till följd av digitaliseringen går det idag även att utföra mycket av ens arbete helt på distans. Därför tror vi att även flexrum inom kort kommer att bli en viktig diskussion i medarbetarsamtal – att tillåta sina medarbetare att jobba på den plats där de för stunden känner sig mest engagerade, och som kanske får vardagspusslet att gå ihop bättre.

Studier har visat att distansarbete gör medarbetare mer produktiva och nöjdare med sitt arbete. 91 % uppger att de får mer gjort när de jobbar på distans. Medarbetare uppger samtidigt att de känner sig högre värderade på sitt arbete när de tillåts jobba utanför kontoret – kanske för att de ser det som ett bevis på en arbetsgivare som litar på dem. 43 % av arbetsmarknaden i USA uppger idag att de jobbar på distans åtminstone en del av tiden.

Företag som är öppna för distansarbete

I början av sommaren var jag en del av en panel på tech-konferensen Landing Careers Festival i Lissabon på temat Why aren’t companies pushing for remote? Idag finns det företag som existerar helt på distans, med 200 anställda, och där alla håller kontakten digitalt och jobbar med varandra med hjälp av olika digitala verktyg. Ett sådant exempel är Gitlab, där hela teamet inleder varje morgon med ett videosamtal på trettio minuter (med hjälp av verktyget Zoom som tillåter fler än 50 personer att vara uppkopplade åt gången). Tre gånger per år träffas de även någonstans i världen för en veckas workshop; senast flögs hela teamet till Mexiko. Resten av tiden får de anställda jobba från vilket land eller vilken plats de själv önskar – bara de sköter sina arbetsuppgifter.

När medarbetare tillåts jobba på distans, kanske från andra länder, ges de möjlighet att plocka in perspektiv och erfarenheter i företaget. Det är något som kan stärka en organisation, och öka förståelsen för andra marknader. Särskilt idag när många företag riktar in sig på en global målgrupp.

En annan aspekt är att ett företag kan dra direkt nytta av att medarbetare befinner så på olika orter runtom i världen, genom att låta dem rapportera på företagets egen blogg eller sociala medier-konton om sina erfarenheter och upptäckter.  Det är något som även kan fungera som en bra employer branding-strategi.

Paneldiskussion om varför företag bör tillåta distansarbete vid Landing Careers Festival i Lissabon, juni 2017. Emelie Fågelstedt till höger. Foto: Landing.Jobs.

Det praktiska: hur fungerar distansarbete?

Att tillåta distansarbete behöver inte innebära att ens medarbetare försvinner månader i sträck. Det kan lika väl handla om att tillåta arbete hemifrån någon gång i veckan, eller att en person får åka och jobba från ett annat land någon vecka då och då. Flera stora företag i Sverige har börjat skaffa medlemskap på co-working spaces så att medarbetarna kan jobba från en annorlunda miljö när de önskar. I London har en vän till mig som är anställd som utvecklare möjlighet att jobba utanför kontoret när hon önskar, bara hela teamet är på plats varje torsdag. Då passar de på att ta alla möten och att gå igenom projekt tillsammans. Resten av tiden sköts kommunikationen via digitala verktyg, och arbetet fortlöper enligt plan därifrån varje medarbetare önskar jobba för dagen.

En medarbetare som känner hur arbetsgivaren litar på dem fullt ut, och som ges möjlighet att bestämma mer över sin egen tid, kommer att vara en nöjdare medarbetare. Den som väljer att resa på arbetstid kommer att kunna samla energi och nya intryck. Det är sådana saker som man pratar om med sina vänner och de personer man träffar – att man jobbar för ett företag som tillåter än att  utforska världen och att växa som människa. Det är även en faktor och frihet som kommer få en person att vilja stanna kvar som anställd längre.

Det finns ett program som heter Remote Year, där ett femtiotal personer reser, jobbar och bor tillsammans under tolv månader – och flyttar till en ny stad varje månad. Av deltagarna är ungefär hälften anställda med arbetsgivare som tillåter dem att resa.

I gigekonomins era förväntas fler av oss att bli frilansare. Att som företag behålla talanger inhouse kommer därför att bli mer utmanande. Företag behöver vara beredda på att erbjuda sina medarbetare större friheter för att de ska vara beredda att stanna kvar.

Dagens arbetsplats: The Mill – ett populärt fik för distansarbetare och frilansare i Lissabon

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar