Det flexibla arbetslivetDigital nomad

Mikaela Aare om att jobba som karriärvägledare på distans

I dagens samhälle är vi allt fler som väljer att byta jobb och spår flera gånger under karriären. I ett sådant arbetsklimat ges vi också möjlighet att tänka om, testa nytt och utveckla oss själva flera gånger om; något som också leder till en ökad efterfråga på karriärvägledare.

– En karriärvägledare är en neutral part som kan hjälpa dig med att bolla tankar och idéer om vad just du ska göra i din karriär, förklarar Mikaela Aare, som själv jobbade inom rekrytering och bemanning innan hon valde att utbilda sig och starta eget som karriärvägledare.

Mikaela berättar att det hon alltid tyckte var roligast med att jobba med rekrytering var själva intervjuprocessen, och att möta människor. Hon valde att utbilda sig till Studie- och Yrkesvägledare på SU, med mål att det skulle leda fram till en yrkestitel.

– Min lillasyster hoppade av gymnasiet i tvåan och kom i kontakt med en studievägledare via Jobbtorg för unga. Vid ett tillfälle var jag med och upplevde denna vägledare som otroligt inspirerande. Det var första gången jag hörde talas om utbildningen och samma år sökte jag in.

Under sin utbildning insåg Mikaela att hon ville förändra den klassiska yrkesrollen och istället hitta sätt för sig själv att kunna arbeta flexibelt i det digitala. Det ledde fram till att hon startade eget.

– En karriärvägledare ställer klargörande frågor, kan hjälpa dig att sätta upp tydliga mål och peppa dig att nå dem. Ofta har karriärvägledare/studie-och yrkesvägledare en yrkesexamen från högskola eller universitet i bakgrunden också.

Vilka typer av frågor möts du av som karriärvägledare?
– Allt från ” Vad ska jag göra med mitt liv?” till ”Vad krävs för att söka utbildning X?”. Alltså väldigt omfattande frågor till de mer konkreta. Jag har märkt att en majoritet av de som jag möter är drivna kvinnor i åldersspannet 20-35 år. De har precis kommit ut i arbetslivet eller är på en arbetsplats som skaver och behöver pepp för att våga byta. En oroväckande mängd individer har också ”gått in i väggen” och brottas med prestationsångest.

Tror du att det är svårare att göra karriär idag när det finns så många valmöjligheter?
– Inte nödvändigtvis svårare, däremot krävs det mer av individen. Du förväntas vara ditt ”personliga varumärke” på helt annat sätt än tidigare. Men! Det innebär också att du kan designa en karriär på ett helt nytt sätt vilket är väldigt spännande. De flesta influencers började ju med ett intresse som de sedan kunde nå ut med.

Vad brukar du säga gällande att ta en anställning eller att frilansa?
– För det första att en anställning inte nödvändigtvis är ett tryggt alternativ. Jag menar, det kan hända saker på företaget som gör att du blir uppsagd. Att frilansa innebär mer ”kontroll” över din situation då det är helt upp till dig. Men då är det ju också ett ansvar på individen att dra in nya uppdrag. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Jag brukar säga att du kanske inte måste välja? Kanske kan du vara anställd på några procent och frilansa vid sidan av?

Du har ju byggt en digital plattform för karriären. Berätta mer om den!
– Jag vill kunna nå ut till fler människor än vad som är fysiskt möjligt eftersom det är bara är jag som driver företaget. Jag har alltid varit nyfiken på innovativa lösningar på klassiska problem vilket drev mig fram till idén om en digital karriärplattform. På plattformen har jag samlat och skapat material (text, video & konkreta övningar) som kan agera första hjälpen i karriären. Individen får då ta del av allt material och kan på så sätt ta ett större ansvar över sin karriär. Därefter kan man välja att ha ett samtal med mig som komplement. Information finns det gott om i det digitala landskapet men det är lätt att känna sig överväldigad. Jag har skräddarsytt innehållet på plattformen efter teman för att det ska bli lättare att ta till sig och inte lika ångestfyllt. Exempelvis får man ta del av modeller för hur man hittar sin mening i karriären, sätter upp konkreta mål och visualiserar för framtiden.

Skulle du själv kalla dig för digital nomad?
– Absolut! Det är fantastiskt vilka möjligheter som finns så länge jag har tillgång till min dator & internet. Exempelvis genomför jag all vägledning via videosamtal. I takt med teknikens utveckling ser jag ett behov av att tjänster och information finns on-demand.

Hur kan du sköta ditt jobb platsoberoende?
– Jag samarbetar med två utbildningsajter och deras digitala vägledare. Deras besökare kontaktar mig via deras forum & mail. Vägledning sker helt digitalt via videosamtal och plattformen kommer jag åt var som helst. De delar som inte är digitala (än så länge) är mina föreläsningsuppdrag hos företag & utbildningsanordnare.

Vad kan du ge för råd till andra som funderar på att bli digitala nomader?
– Testa! Eftersom det finns en mängd digitala verktyg som är gratis kan du på kort tid bygga upp en portfolio, hemsida eller varumärke. Det kommer med all sannolikhet dyka upp en del missunnsamma kommentarer från folk i din närhet, försök att se förbi dessa och fokusera på det du faktiskt vill göra. Kom ihåg, att vara digital nomad är inte begränsat till ett fåtal professioner. Fantasin sätter gränserna!

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar