Sekretesspolicy

När du använder www.svenskanomader.se så samlar vi in information om dig och din användning för att i slutändan kunna göra användarupplevelsen bättre. Nedan kan du läsa om vilken data vi samlar, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Svenska Nomader AB (hädanefter vi/oss) är fast beslutna i att se till så att din integritet skyddas. Du kan vara säker på att de uppgifter vi ber dig lämna ut endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy med jämna mellanrum genom att uppdatera denna sida. Du som besökare säkerställer att du är nöjd med eventuella förändringar genom att kontrollera denna sida då och då.

Denna policy är effektiv från den 10 december, 2017.

Cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att placeras på din dators hårddisk eller din mobila enhet. Den accepterar att webbplatser “kommer ihåg” tidigare användning och preferenser över tid. De flesta webbläsare tillåter cookies men användare kan ställa in så att deras webbläsare nekar tillåtelse och kan ta bort dem närhelst de vill. Läs mer om cookies och svenska företags användning här.

Vi använder cookies för att identifiera hur våra användare nyttjar vår webbplats. Detta hjälper oss i arbetet med att analysera webbplatsens trafikdata och förbättra densamma utifrån de insikter vi får av det. Vi använder endast denna information för statistiska analyser och dessa raderas automatiskt efter viss tid. Dina personuppgifter kommer endast användas med tredje-parts tjänster för reklamsyfte om lagen tillåter detta.

Google Analytics

För att uppdatera oss om vad som är bäst för besökaren så använder vi oss av webbanalys i form av Google Analytics. Det är en plattform som använder cookies för att underlätta analys- och statistikarbetet och tillhandahålls av Google Inc i USA. 

Om du inte vill att vi ska analysera din cookie genom Google Analytics så kan du enkelt förstöra cookien eller följa denna länk som berättar hur du enkelt tar bort dig från vår lagring.

Vi kan samla in följande information:

 • Namn
 • IP-nummer
 • Kontaktinformation inklusive e-postadress
 • Geografisk information som adress
 • Demografisk information såsom preferenser och intressen
 • Teknisk information som t.ex. vilken enhet du använder
 • Annan information relevant för relevanta erbjudanden och/eller marknadsundersökningar.

Vill du inte att vi använder dina cookies?
Om du som besökare inte vill att vi tar emot och lagrar dina cookies så kan du ta bort cookies eller välja att blockera dem. Du kan välja att blockera endast denna webbplatsen eller alla som du har besökt/kommer besöka. Du kan också ställa in så att du får en varning innan en cookie sparas i din dator.

Om du inte vill att vi ska använda dina cookies så kan du radera dina cookies på svenskanomader.se enkelt. Nedan listar vi de vanligaste webbtjänsterna.

Safari

 1. För att radera cookies, gå in på “verktyg” -> “inställningar” (settings)
 2. Välj “säkerhet” (Security)
 3. Gå sedan till “Visa Cookies” (show cookies). Här kan du radera din cookie från vår webbplats eller om du vill ta bort från samtliga webbplatser du har besökt.

Firefox

 1. För att radera cookies, gå till “Verktyg” (tools)
 2. Välj “Alternativ” (options)
 3. Väl därefter ”Sekretess” (privacy). Härifrån kan du radera endast Svenska Nomaders cookies, eller alla cookies från samtliga webbplatser du har besökt.

 1. För att blockera cookies, gå till “Verktyg” (tools)
 2. Välj “Alternativ”(options)
 3. Välj därefter “Sekretess” (privacy).
 4. Sedan navigerar du till  “Historik”  (history), här kryssar du i “Använd anpassade inställningar för historik” (use custom settings for history).
 5. Och till sist kryssar du i  “Använd alltid privat webbsökningsläge” (always use private bowsing mode) och kryssar av “Acceptera cookies från sidor” (accept cookies from pages).

Internet Explorer

 1. Ta bort cookies genom att gå till “Verktyg” (tools)
 2. Välj “Internet-alternativ” (internet options)
 3. Välj därefter “Allmänt” (general).
 4. Klicka “Ta bort” (delete) och välj ”Cookies”.

 1. För att blockera cookies går du till “Verktyg” (tools)
 2. Välj “Internet-alternativ” (internet options)
 3. Välj därefter “Sekretess” (privacy). För markören till toppen. När du gjort detta har du blockerat cookies.

Google Chrome

 1. Radera cookies genom att gå till “Verktyg” (tools)
 2. Välj “Ta bort webbinformation” (clear browsing data).
 3. Välj därefter “Ta bort cookies och andra webbplats- och plugin-data” (delete cookies and other site data).
 4. “Rensa webbinformation” (Clear browsing data).

 1. För att blockera cookies, välj “Verktyg” -> “Inställningar” (settings)
 2. Välj “Visa avancerade inställningar” (show advanced options)
 3. Välj därefter “Innehållsinställningar”(content settings).
 4. Klicka på “Förhindra att webbplatser sparar data” (block all sites from storing data).
 5. Kryssa sedan i “Blockera cookies och webbplatsadata från tredje part” (block third-party cookies and site data).
 6. Klicka sedan på OK.