Guide: Anställa på distans

Så kan du anställa internationellt eller anlita kompetens på distans från hela världen

Jobba med hela världen – anställa globalt

I en allt mer digital och global värld blir det vanligare och viktigare att kunna anställa kompetens på distans och från andra länder. Att sätta sig in i skatteregler och administration för anställda, medarbetare eller anlitade konsulter i utlandet kan däremot vara utmanande. I den här guiden försöker vi ge svar på hur du som företag, HR-avdelning eller individ kan gå tillväga för att anställa på distans. 

👉 Guiden presenteras i samarbete med vår partner Deel – en HR-plattform för globala team (Boka demo)

Distansarbete – då och nu

Distansarbete innebär att som arbetsgivare eller uppdragsgivare tillåta sina medarbetare eller konsulter att jobba utanför kontoret. Det kan innebära arbete från hemmet, från ett co-working space eller ett café, men även möjligheten att låta anställda jobba på distans från utlandet i kortare eller längre perioder.

Diskussionen om att tillåta medarbetare att jobba på distans har pågått under flera år, men fick en ordentlig skjuts under pandemin när så många som 50 % av svenskarna på arbetsmarknaden jobbade på distans under perioder (SOI 2022). Detta ‘världens största experiment för distansarbete’, som CNN valde att kalla pandemin, ledde till en ökad vilja hos individer att jobba utanför det traditionella kontoret.

När det kommer till att erbjuda medarbetare att jobba på distans inom Sverige finns ett antal olika riktlinjer och guider att vända sig till för stöd från olika aktörer, bland annat från Arbetsmiljöverket, SKR och Prevent.

Distansarbete från utlandet

Om det däremot gäller att erbjuda medarbetare möjligheten att jobba på distans från andra länder, eller att anställa någon från utlandet, så gäller andra typer av regler och det blir mer att tänka på kopplat till bland annat skatt, arbetsgivaravgifter och ansvar som arbetsgivare. Här har den globala HR-plattformen Deel tagit fram lösningar för företag att kunna anställa medarbetare från över 150 länder.

Deel är en HR-plattform för globala team som hjälper företag att förenkla alla aspekter av att hantera en internationell arbetsstyrka, från kultur och onboarding, till lokal lönehantering och compliance. Deel arbetar för frilansare och heltidsanställda i mer än 150 länder.

🌟 Genom Svenska Nomader får du 50 % på den första anställda i Deels system (EOR) eller 50 % på IC premium (för konsulter), samt gratis HR-system för alla bolag under 200 anställda. Boka en demo och uppge Svenska Nomader i kontakt med Deels svenska team för att nyttja erbjudandet.

Varför erbjuda distansarbete?

Större talangpool:

Anlita kompetens oberoende av varifrån personen kommer – få tillgång till ett bredare utbud av toppkompetens.

Ökad produktivitet:

Många studier har visat att medarbetare som arbetar på distans är mer produktiva än de som arbetar på kontoret.

Attraktiv arbetsgivare:

Stor efterfrågan på flexibla arbetsformer. Att erbjuda distansarbete från utlandet förbättrar ert employer brand.

Minskade kostnader:

Minska kostnaderna för kontorsutrymme och relaterade utgifter, som exempelvis el och underhåll.

”Idag är de största drivkrafterna bakom att erbjuda möjligheten till distansarbete brist på talang samt att man vill växa internationellt och därmed anställa från utlandet.”

-Daniel Eisenberg, Expansionschef på Deel i Norden

Intervju: Daniel jobbar på distans från Nairobi – med hela familjen

Anställ eller anlita talanger från över 150 länder

Med hjälp av Deels plattform går det att anställa och anlita talanger från över 150 länder. Besök deras guide för att läsa mer om vad som gäller för just det landet du är intresserad av.

Global guide för anställning

Så fungerar Deel

Deel erbjuder verktygen, funktionerna och vägledningen som företag behöver för att anställa och anlita kompetens från hela världen.

EOR – Employee on Record
Vanligtvis behöver du öppna en lokal enhet för att anställa en medarbetare i ett annat land. Det kan ta lång tid och innebär även arbete med pågående löne- och HR-administration. Med Deels ”Employer of Record”-produkt anställer Deel dina medarbetare å dina vägnar så att de kan arbeta för dig precis som resten av ditt team.

Anlita och betala internationella konsulter
Anlita, betala och ge tillgång till förmåner till konsulter var som helst i världen på några minuter. Deel säkerställer compliance i över 100+ länder.

Visa Mobility Support – Hjälp med visum
Effektivisera internationell rekrytering i över 25 länder med Deels interna immigrations-team. Få stöd i det administrativa arbetet kopplat till visumansökningar.

Fördelarna med Deel för att anställa internationellt

Skalbarhet:

Med Deels plattform kan du hantera anställda och medarbetare på distans i flera länder parallellt på ett och samma ställe. Skala upp och ned beroende på ditt behov som företag.

Automatisering:

Deel tillhandahåller en API och integrerar sömlöst med 15 HRIS- och redovisningsplattformar för att täcka alla behov.

Global täckning:

Med Deel kan du anställa medarbetare i 90 länder utan att etablera egna lokala enheter. De flesta förlitar sig på tredjepartsleverantörer, men Deel äger alla enheterna och expertisen inhouse.

Lång erfarenhet:

Deel erbjuder över sju uttags- och finansieringsmetoder. Dessutom tillhandahåller plattformen lokaliserade förmåner, support dygnet runt i appen, avancerade betalningar och mer.

Toolkit för att anställa globalt

I Deels toolkit för att anställa globalt hittar du kostnadsfria resurser för allt från kalkylator för kostnaden att anlita personal från olika länder och insikter kring lönestatistik i olika länder till en lista över medarbetarförmåner och en jämförelseguide kring lagar och förordningar i olika länder. 

Hiring toolkit

För individer

För dig som vill jobba från utlandet eller med en utländsk organisation, och vill kunna presentera ett förslag på lösning till din arbetsgivare.

Hur gör jag som anställd som vill börja jobba på distans från utlandet för min svenska arbetsgivare? 

Presentera Deel som ett alternativ för att säkra all administration och skatt kopplad till att låta dig vara anställd från utlandet. Detta är aktuellt om du planerar att vara skriven och skattskyldig i ett annat land än det land där din arbetsgivare finns registrerad. Be din arbetsgivare kontakta Deel för att prata igenom en fungerande lösning. 

Hur gör jag om jag vill jobba för en utländsk arbetsgivare i Sverige? 

Deels plattform gör det enkelt för utländska arbetsgivare att betala skatt och arbetsgivaravgifter för personer som är anställda i Sverige. Presentera Deel som ett helhetsalternativ för att bli anställd av det utländska företaget i Sverige.

Erbjudande genom partnerskap

Genom Svenska Nomader får du 50 % på den första anställda i Deels system (EOR) eller 50 % på IC premium (för konsulter), samt gratis HR-system för alla bolag under 200 anställda.

Erbjudandet gäller tills vidare. Nämn Svenska Nomader i samtal med Deels svenska team.

Boka en demo