Det flexibla arbetslivetDigital nomad

AI effektiviserar jobbet för digitala nomader

Ryggsäck på sandstrand med stängd laptop samt kaffemugg.

Med alla pågående diskussioner och nyheter om AI och olika typer av verktyg som nyttjar generativ artificiell intelligens är det så klart relevant att ställa sig frågan: kan AI stötta digitala nomader i deras arbete? Bland dem vi pratat med blir svaret ett tydligt ”ja”.

Tidigare idag satt jag med Midjourney, en AI-tjänst som möjliggör att skapa bilder utifrån text som matas in i en chattråd på kommunikationsverktyget Discord. Mitt mål var att undersöka hur AI föreställer sig att en arbetsplats kan se ut för en digital nomad, utifrån olika kontexter. Bilden ovan var en av de första jag genererade och föreställer en laptop på en sandstrand.

Vid första anblick är det en väldigt härlig bild, som också innehåller några av de attribut jag bad om: en laptop, en ryggsäck, en kopp kaffe. I bakgrunden ses en klarblå himmel och böljande vågor som slår upp mot en inbjudande sandstrand – Midjourneys tolkning av att jag skrev in ordet ’beach’. Men när man börjar fundera kring logiken bakom bilden blir man snabbt lite mer skeptisk.

Vem väljer att lägga sin dyra laptop direkt på varm sand, med den överhängande risken att hela datorn fylls av tusentals sandkorn som säkerligen kommer att knastra länge så fort tangentbordet används? Varför lägger man sin telefon i sand i direkt solljus när man sedan länge blivit varse om att mobiltelefon blir överhettade och slutar att fungera efter sådan behandling? Och så klart även: varför ställer man en kopp med varmt kaffe precis bredvid sin dator? (I flera andra bilder jag genererade stod till och med kaffekoppen direkt på datorn – väldigt obehaglig känsla för oss som kanske varit med om olyckor där vätska förstört vår elektronik!)

”Det visar att AI fortfarande är på bebisnivå i vissa avseenden” menade en communitymedlem som kommentar när jag delade bilden i vår Facebookgrupp.

Men om vi bortser från de här detaljerna med bilden, som tyder på riskbeteenden som en digital nomad troligtvis inte hade tagit för att få till en cool bild, så är det ändå otroligt att jag kunde få fram en version av ett fotografi som ändå symboliserar mycket av det som den digitala nomad-livsstilen står för på under en minut baserat på ett kort textkommando.

Givetvis finns det tydliga användningsområden för hur man i sitt arbetsliv kan bli mer effektiv, eller få nya infallsvinklar och idéer, av att använda sig av de AI-tjänster som nu finns ute på marknaden. Midjourney är ett exempel, men ChatGPT är den tjänst som absolut flest i vår community och i mitt nätverk i stort använder på olika sätt och vis i sin arbetsvardag redan idag.

Utifrån egen användning och dialoger jag haft kommer här några förslag på olika sätt som en digital nomad, eller egentligen vilken annan yrkesverksam människa som jobbar någorlunda digitalt, kan nyttja generativ AI i sitt arbete:

AI som stöd med skrivande 

 • Hjälp med att sammanfatta längre texter
 • Hjälp med att renskriva och sammanfatta antecknar från ett möte eller en intervju
 • Få förslag på titlar utifrån en längre text (exempelvis för en bloggtitel)
 • Hjälp med att förbättra en text eller att ändra stil på den – exempelvis går det att be om att renskriva en text, att göra den mer personlig, mer lättläst eller mer akademisk
 • Översätt från ett språk till ett annat – med mycket bättre resultat än att använda Google Translate (egen personlig åsikt)

AI för sociala medier 

 • Få förslag på ett LinkedIn- eller Facebook-inlägg utifrån en text eller hemsida
 • Hjälp med att ta fram en content-plan för olika sociala medier
 • Hjälp med att skriva om texter så att de blir mer klickvänliga / uppmärksammade i sociala medier genom exempelvis en mer insäljande första mening eller rubrik
 • Obs! Mata inte in företagsangelägenheter eller annan känslig information

AI för brainstorming

 • Använd AI för att komma på förslag på företagsnamn, produktnamn eller namn på en tjänst utifrån en inmatad beskrivning av idéen
 • Förslag på sätt att marknadsföra eller bygga en affärsmodell kring en idé

AI för research

 • Ställ frågor och resonera kring olika företeelser eller koncept i researchsyfte. Men obs! Tänk på att faktachecka de svar du får då det rapporterats brett att olika AI-tjänster ibland inte svarar helt korrekt.

AI för bildgenerering

 • Hjälp med att redigera eller förbättra befintligt bildmaterial
 • Hjälp med brainstorming kring bilder för egen designs syfte
 • Ersätt alla överanvända stockphoto-bilder en gång för alla 🙂
 • Obs! Fundera kring eget bildmaterial du laddar upp och hur detta får nyttjas av den tjänst du använder framöver

AI för utveckling

 • Få hjälp med att problemlösa hinder i olika programmeringsspråk
 • Kan kontrollera kod och ge feedback på förbättringar
 • Obs! Mata inte in intern kod från den egna organisationens tjänster eller produkter

AI för underhållning

 • Lek runt och testa vad som sker när du har en konversation med en AI-bot! Be om en raptext på ett särskilt ämne, ett mystiskt nytt recept, tips på en resplan för en familj på valfri plats eller varför inte en dikt?

Givetvis finns det hundratals andra användningsområden för generativ AI som går att testa på och börja använda sig av redan idag. Ovan är några exempel på sådant som jag kommit i kontakt med eller haft möjlighet att använda själv i olika aspekter av min arbetsvardag bara under de senaste månaderna.

Häromdagen såg jag ett inlägg på LinkedIn av Andreas Granstedt som på ungefär två timmar hade låtit ChatGPT skriva en hel bok om att starta företag, med X antal kapitel och underkapitel som resulterad i 170 sidor och ett färdigt manus med namn ”The Entrepreneurial Mindset – How to start a business from scratch”.  ChatGPT gav sedan exempel på hur boken skulle kunna säljas och distribueras online, samt hur den skulle marknadsföras. Det är ändå helt otroligt!

Nästan dagligen ser jag personer använda sig av frasen ”AI kommer inte ta ditt jobb, men en person som kan AI kommer att göra det”. Och jag är beredd att hålla med.

Givetvis får vi inte heller glömma att nämna den etiska aspekten av AI. Vilket perspektiv visar den? Om något går snett, vem bär ansvaret? Är det utifrån vårt eget användande korrekt att försöka ersätta olika yrkesroller och istället vända oss till en AI-assistent, eller är det en oundviklig del av den tekniska utvecklingen framåt?

Vi behöver inte alla bli AI-experter, men det är av allt att döma väl investerad tid att börja sätta sig in i och testa de tjänster som redan finns tillgängliga idag. Även om det bara är för att leka runt med att generera några bilder eller att få hjälp med att ta fram förslag på bloggtitlar eller att förbättra flödet i en text på engelska.

Våga testa! Lek runt. Kanske hittar du något som kan hjälpa dig i ditt arbete redan idag. Och i annat fall har du åtminstone lite mer koll på hela debatten som pågår just nu med nya AI-tjänster som dyker upp nästan dagligen. Oavsett vilket är det mer eller mindre säkert att utvecklingen kommer att fortsätta i ruskig snabb takt framåt nu.

Hur använder du AI i din arbetsvardag?

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Join the discussion En kommentar

Skriv en kommentar