Det flexibla arbetslivet

Sverige och Danmark i topp med distansarbete

Foto: Dino Reichmuth – Unsplash

Tidningen Arbetsliv är Sveriges största facktidning inom området arbetsmiljö. De sammanfattar de insikter som går att finna i rapporten Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. I rapporten går det att se siffror som pekar på att Sverige tillsammans med Danmark ligger i topp i hela EU när det kommer till distansarbete.

Sverige tillsammans med USA är de länder där antalet digitala nomader har ökat dramatiskt sedan 1990, även om det inte alltid kallats så. I USA och Kalifornien började man med teleworking (distansarbete) så tidigt som på 1970-talet. Idag är detta något som många amerikanska bolag lyfter fram som en del av affärsmodellen för att kunna attrahera talanger inom olika områden. Det blir en sorts win win-situation där den anställde sparar tid och pengar på pendling samtidigt som de lättare kan balansera arbetsliv och fritid. För bolaget innebär det istället mindre kostnader i form av kontorsutrymmen och associerade kontorskostnader.

I Sverige har distansarbete peakat sedan 2005 och detta till viss del beroende på vårt lands ekonomiska samt tekniska utveckling men även på grund av ökad tolerans från våra företagsledningar. I Sverige tycker 80% procent av svenska chefer att arbete på distans leder till högre produktivitet. Idag har dessutom var tredje anställd i Sverige någon gång arbetat hemifrån eller på distans. Det är bara Danmark (37%) som har fler i Europa. 

Fler kommer att arbeta på distans

Oscar Vargas, en av författarna bakom rapporten, tror att ännu fler anställda kommer att arbeta på distans inom tio år. Han tror att nästa generation kommer att vara vana vid den nya tekniken och kan hantera sin tid bättre. Det finns även de som tror att det kommer att finnas en miljard digitala nomader år 2035! 😉

Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Join the discussion En kommentar

Skriv en kommentar