Digital nomad

Hur fraktionellt ägandeskap kan hjälpa dig äga flera bostäder i hela världen – utan att spendera en förmögenhet

The interview was made in english and the original version can be found further down.

Via ett forum kom jag i kontakt med den italienska entreprenören Arcangelo Passaro som just nu är i färd med att utveckla en tjänst som heter Nomadwise och som ska göra det enklare för digitala nomader att bo och investera i fastigheter i hela världen. Blev så klart supernyfiken och tog mig en lång pratstund med honom för att reda ut konceptet fraktionellt ägandeskap och förstå hans drivkraft vilket också resulterade i att jag fick svar på lite frågor jag hade – så jag tänkte att jag även kunde dela med mig av det till er.

Grundaren av Nomadwise, Arcangelo Passaro

Arcangelo Passaro, grundare av Nomadwise

Så Arcangelo, vad är och hur ser du på fraktionellt ägandeskap?
– Traditionellt sett har fraktionellt ägandeskap av bostäder varit ett sätt för rika individer att tillsammans köpa in sig i lite finare (och dyrare) bostäder. Genom att göra så kan de äga en bråkdel av fastigheten och då även rätten till att nyttja den för några enstaka dagar om året. Något de inte haft råd med om de gjort det själv.

Vi tror att fraktionellt ägandeskap kan vara ett bekvämt och flexibelt sätt att ha ett hem på flera ställen, utan att spendera mängder av pengar och utan att behöva oroa sig för fastighetsskötsel. Vi tror också, utifrån ett investerarperspektiv, att fraktionellt ägandeskap kan vara ett utmärkt sätt att diversifiera sin fastighetsportfölj.

När och varför fick du idén om Nomadwise?
– Idéen för Nomadwise kom till mig när jag var ute och reste. Efter att ha levt i London i många år och efter att jag avslutade min efterföljande anställning i Silicon Valley begav jag mig ut på en lång resa i Sydamerika, USA och centrala Europa samtidigt som jag arbetade på digitala projekt. När jag tänkte på hur mycket pengar jag spenderade på boende samtidigt som jag blev trött på co-living-lösningar så började jag föreställa mig hur det skulle vara om man hade kunnat äga hem, eller åtminstone en del av det, i alla de städer jag ofta återkom till och gärna spenderar längre tid i. Detta för att optimera mina kostnader – alltså att istället för att betala hyra till någon annan lägga mina pengar på att betala mig själv i hyra. Samtidigt som jag kan få en ”hemkänsla” i flera av dessa städer genom att äga mitt eget ställe.

Jag började göra efterforskningar på marknaden för fraktionellt ägandeskap och kunde inte hitta någon tjänst som löste mitt problem så jag bestämde mig för att ta tag i det själv.

En skärmdump av Nomadwise webbplats

nomadwise.co

Kan du kortfattat beskriva hur er tjänst kommer att fungera?
– Nomadwise är fraktionellt ägandeskap skräddarsytt för de som anammat livsstilen som digital nomad. Det låter dig bli delägare i flera bostäder (bla i städer som är digitala nomad-hubbar) samtidigt som du får investerat dina besparingar i fastighetsportfölj och tillgång till en global community av likasinnade.

För att sätta ovan förklaring i praktik. Låt oss tänka för en stund att du varje år spenderar 3 månader i vart och en av följande städer: Medellin, Bali, San Francisco och Stockholm. Med Nomadwise skulle du då kunna uppnå att ha andelar i bostäder på varje plats samtidigt som du har exklusiv tillgång till dem för 3 månader (nämligen tiden du spenderar på varje plats). Inte nog med det, om marknaden presterar bra, så ökar ju dessutom värdet och du kan sälja av dina andelar till ett högre värde vid ett senare tillfälle.

Nomadwise är tänkt att förenkla de legala och finansiella aspekterna av att ha ägarandelar i transnationella bostäder och ta hand om fastighetsförvaltningen och underhållet. Användare får access till en dashboard där de kan administrera sina bokningar, investeringar och förfrågningar. 

När det gäller prismodeller kommer olika paket att vara tillgängliga baserade på vald plats och tjänster.

Vad siktar ni på att uppnå i år?
– Vårt fokus just nu är att jobba med ett antal partners för att nå en publik lansering detta året.

Hur kan våra läsare följa med på resan och ev. engagera sig i ämnet och Nomadwise?
– Bästa sättet att hålla sig uppdaterad med vår resa är definitivt att anmäla sig till vår väntelista via vår webbplats och följa oss i sociala medier. Än så länge har vi blivit häpna över det stora intresset som mött oss och som redan är med på väntelistan.

Vi är särskilt intresserade av att höra från både digitala nomader som är intresserade av våra tjänster och från fastighetspartner och mindre fastighetsägare som vill veta mer vad för fördelar som Nomadwise kan ge dem.

 


 

How fractional ownership can help you become owner of different homes around the world without spending a fortune

I came in contact with the Italian entrepreneur Arcangelo Passaro through a forum because I noticed that he was developing a new service called Nomadwise which wants to make it easier for digital nomads to own and invest in properties worldwide. I, of course, got super curious and reached out to him and ending up talking about this and that for an hour. This also resulted in a shorter interview where I asked him to develop his thought about fractional ownership and Nomadwise.

Grundaren av Nomadwise, Arcangelo Passaro

Arcangelo Passaro, Founder of Nomadwise

So Arcangelo, what is and how do you see fractional ownership of properties?
Traditionally, fractional home ownership has been a way for wealthy individuals to purchase high end properties jointly with other people. By doing so they would own a fraction of a property and will use it for a specific amount of time every year.

We think fractional ownership should be a convenient and flexible way to have a home in different parts of the world without having to spend crazy amount of money for it and without having to worry about property management. We also believe that from an investment perspective, fractional ownership could represent a great way to build a diversified property portfolio.

When and why did you get the idea of Nomadwise?
– The idea for Nomadwise came to me as I was traveling. After living in London for many years, quitting my startup job there and working in Silicon Valley, I started extensive traveling through South America, USA and Central Europe, whilst working on digital projects. Considering how much money I was spending on accommodation and getting tired of co-living solutions, I started imagining about owning a home, or even just a share of it, in each of the cities I was traveling to in order to optimize costs (i.e., not paying rent and invest in property ownership instead) and get the ‘home feeling’ wherever I went by having my own place.

So I started researching into the fractional ownership market but could not find services that would actually solve my problem, therefore I decided to start working on a solution myself.

En skärmdump av Nomadwise webbplats

nomadwise.co

Can you shortly describe how your service will work?
– Nomadwise is a fractional ownership solution for digital nomads. It allows you to become co-owner of properties located around the main digital nomad hubs, get access to a global community of like minded digital nomads and invest in a diversified property portfolio

To put it into practical terms: let’s imagine that on an annual basis you spend 3 months in each of those cities: Medellin, Bali, San Francisco and Stockholm. With Nomadwise you would be able to own shares of properties located in each location and have exclusive access to them for 3 months (namely the time you actually spend in that location). On top of that, depending on market performances, your share could appreciate in value overtime and should you choose to do so, you will be able to sell it off at anytime.

Nomadwise will simplify the legal and fiscal aspects of transnational property ownership for customers and will take care of property management and maintenance. Users will have access to a dashboard to manage their bookings requests and investment.

In terms of pricing, different packages will be available based on locations and services selected.

What do you aim to achieve this year?
We are now focusing on working with various partners towards the public launch happening this year.

How can our readers follow your journey and ev. engage in the subject and Nomadwise?
– Best way to stay up to date with our journey is definitely to join our waitlist through our website and follow us on social media. We have been amazed by the huge interest we have received so far by the many people who signed up to our waitlist already.

We would like to hear from digital nomads looking to solve their accommodation problem but also from real estate companies and property owners that are interested to find out more about the value that NomadWise can add to their properties.  

Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Skriv en kommentar