Tag

Myndigheter

För att kunna skapa förändring på riktigt behöver vi ha med våra myndigheter på banan. Vi tittar på vad de gör och ska göra samt försöker då och då dela med oss av den kontakt vi har med personer inom Sveriges myndigheter.