Det flexibla arbetslivet

3 framtidsspaningar – kontor och arbetsliv

Av februari 16, 2022 Inga kommentarer

I en rapporten Hybriduniversum – flera framtider för arbetslivet, har experter och företagsledare deltagit i två djupgående undersökningar med fokus på framtidsspaningar för kontor och arbetsliv. Nedan följer en sammanställning av undersökningen Framtidens kontor och arbetsliv gjord av Atrium Ljungberg och Novus, och av de tre huvudtrender vi kan komma att se mer framöver.

I både Sverige och övriga världen har företag just nu fullt upp med att utforma det ultimata kontoret som möter de ökade kraven på hälsa och flexibilitet. Tillgång till flera olika kontorsplatser förväntas bli en ny norm och många vill ha ett ‘tredje kontor’ som är närmre hemmet i form av t.ex. ett coworking-ställe.

Det relationsbaserade kontoret är det nya normala

I jakten på mänskligare arbetsplatser förutspås den tidigare trenden med det aktivitetsbaserade kontoret att nu övergå till det relationsbaserade kontoret. Anställda, vd:ar och chefer Sverige runt är överens om att arbetsplatsen ska vara en plats för spontana och meningsfulla möten. Under pandemin är det trots allt känslan av tillhörighet något av det vi har saknat allra mest.

Forskning har visat att oplanerade fysiska möten är en viktig faktor i att generera nya idéer, något som är en stor del av den relationsbaserade arbetsplatsen. Innovation och affärsutveckling drivs framåt av mänsklig interaktion, och man når helt enkelt inte samma resultat när man arbetar över Teams eller andra digitala plattformar. Det fysiska mötet är alltså nödvändigt för att kreativiteten ska flöda. Däremot höjs nu kraven för fysiska möten att kunna ske på kontor som inte enbart fokuserar på effektivitet, utan som faktiskt inspirerar till idégenerering och nytänkande.

Men med det sagt finns det hos företag nu också ett mer medvetet tänk kring att alla människor är olika och behöver olika förutsättningar för att kunna prestera sitt bästa. De flexibla kontoren behöver kunna erbjuda en blandning av olika rum och ytor där man kan forma sitt arbete utefter dagens krav och sitt egna mående. Framtidens kontor är ett där människor kan vara sig själva.

 

tre kollegor som ser glada ut

Från arbetsplats till hälsopalats

En mer holistisk syn på hälsa, både mental och fysisk, får ta större utrymme på framtidens kontor. Hur bra man mår på arbetsplatsen har visat sig vara sammanlänkat med hur lojal man är till kontoret, vilket, om man tänker efter, kanske inte är så konstigt. Anställda känner samtidigt en ökad stolthet över sin arbetsplats när arbetsgivaren prioriterar välmående, något som är viktigt att tänka på i utformningen av nya kontorsytor.

Det har också blivit ett ökat fokus på preventiv hälsa och vilka hälsofrämjande insatser företag kan inkorporera på kontoret. Att det dyker upp gym, yogasalar och meditationsrum i samma byggnad som mötesrum och konferenssalar kommer inte länge till vara någonting ovanligt eller lyxigt. Likaså blir närhet till naturen, eller miljöer som imiterar natur, också en faktor som blir viktig att ta hänsyn till då det visat sig sänka blodtrycket och öka koncentrationsförmågan.

Då människor idag blir allt mer medvetna och ställer högre krav på hälsa och välmående, blir utformningen av kontor och byggnader ett sätt för företag att visa på deras värderingar. För sanningen är att när man mår bra och slipper oroa sig för arbetsplatsrelaterad ohälsa, presterar man bättre.

 

man på cykel cyklar igenom ett mysigt kvarter

Identitetskvarter lockar ny talang

Sist men inte minst presenterar Atrium Ljungbergs rapport en arbetslivstrend som sträcker sig långt utanför kontorets väggar. På grund av restriktioner och lockdowns har människor världen över under pandemin upptäckt sina lokala kvarter, och många vill idag bo och arbeta i områden de kan identifiera sig med. Därför kan företag stärka sin identitet genom att samarbeta med andra lokala verksamheter i närheten och på så sätt attrahera ny talang.

Atrium Ljungbergs undersökning visar att i Sveriges fyra största städer, anser var tredje tjänsteman att det viktigaste med kontorets placering är att det ligger i ett kvarter med en profil och serviceutbud som matchar egna värderingar och intressen. Det kan t.ex. handla om utbudet av restauranger och caféer, vilken gymkedja som finns i närheten, eller hur cykelvänligt området är. Att enkelt kunna vara del av communityn man identifierar sig med och har saker gemensamt med helt enkelt.

👉 Läs hela rapporten: Hybriduniversum – flera framtider för arbetslivet

 

 

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar