Det flexibla arbetslivet

DAO – det decentraliserade företaget

Kvinna på en gul soffa med en laptop i knäet

Människor världen över älskar den frihet som kommit med distansarbete och hybrida arbetsmodeller. Intresset ökar för att leva som digital nomad utomlands och företag övergår till mer flexibla arbetssätt. Med digitaliseringens och teknologins framsteg är det kanske därför inte helt förvånande att vi nu också ser en ny form av företag dyka upp på den globala marknaden.

Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Vad är då DAO? Kort förklarat är det en organisation med så lite mänsklig intervention som möjligt, drivet av en algoritm som är uppbyggd av blockchain-teknologi. Människor utför arbetsuppgifter knutna till ett “smart contract” som innehåller regler och bestämmelser som gemensamt röstats fram av deltagarna knutna till organisationen. Därför behövs inga chefer eller arbetsledare, och inte heller några traditionellt bestämda arbetsroller då arbetsuppgifterna kan plockas upp av vem som helst inom och utanför organisationen.

För en organisationsmodell med så lite mänsklig styrning som möjligt är det ändå människorna som är centrala för att en DAO ska fungera. En DAO drivs av människor som värderar och vill skapa värde för de projekt som drivs inom organisationen, främst för att de själva är passionerade för projektet eller frågor organisationen arbetar med.

Transparens och delaktighet är nycklarna till framgång

Transparens är en viktig del för konceptet och som deltagare kan man se var vartenda krona spenderas, och även rösta om kompensationen för varje enskild uppgift. En DAO är öppen för alla som vill bidra till företaget och i slutändan får man betalt för de utförda uppgifterna och ingenting annat.

Genom att låta de som bidrar till organisationen vara med och bestämma över kompensation, regler och andra beslut, ökar individernas engagemang. Samtidigt skapas också en känsla av community och samhörighet bland de involverade. Deltagarna arbetar för dem själva, men också för att bidra till ett företag de vill vara med och skapa värde för. Rent krasst kan du alltså vara helt anonym och befinna dig var som helst i världen och ändå vara en del av en DAO.

Så funkar det att jobba för en DAO

Normalt sätt kan man jobba för en DAO antingen genom att ta enstaka uppdrag, så kallade “bounties”, eller vara heltidsanställd. Däremot är bounties mer vanligt förekommande. Organisationerna listar bounties på interna “bounty boards” eller använder plattformar som Twitter och Discord för att hitta någon som kan ta sig an de olika uppdragen. I själva bountyn finns all information om arbetsuppgiften, deadlines och kompensation. Bra att veta är att många DAOs betalar i kryptovaluta, men inte alla.

👉 Hitta ett bounty på CryptoJobsList

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar