Det flexibla arbetslivet

Hitta din nästa arbetsplats on-the-go med Deskhunters

Av april 13, 2022 Inga kommentarer

Deskhunters QR-kod på ett bord

De senaste åren har det växt fram allt fler coworking-ställen och lösningar för flexibla kontorsplatser till följd av att antalet distansarbetare har ökat. Trots det finns det fortfarande en stor, växande, grupp som trivs bäst med att kombinera traditionella kontorsplatser med caféer, hotellobbys och andra platser som i grunden inte är tänkta som arbetsyta. Allt beroende av plats och behov för stunden, och utan att bli inlåst i abonnemang eller begränsade utbud.

Därför har Deskhunters nu tagit fram en digital matchningstjänst som samlar alla tänkbara arbetsplatser, både traditionella och flexibla, i en app där både användare och lokalägare enkelt tar kontrollen över sina arbetsytor och besökare.

Deskhunters mobilapp och desktop

Work here, there or elsewhere

I korta drag är Deskhunters en digital matchningstjänst för den som snabbt och enkelt vill kunna hitta en arbetsplats utanför hemmet eller kontoret – to work here, there or elsewhere, helt enkelt. Samtidigt är det också en tjänst för lokalägare som genom plattformen lättare kan kontrollera sina arbetsytor och få betalt när ytan används.

Lite mer ingående förklarar vi bäst konceptet genom att dela upp det i två grupper – lokalägare och användare.

Lokalägare

För lokalägare möjliggör Deskhunters att kunna hyra ut lediga ytor för arbete under kortare stunder. Genom en adminportal bestämmer ägarna vad som gäller och kan själva styra över bl.a. prissättning, hur många bord som är tillgängliga och hur länge, om bord kan reserveras eller inte och vilka regler som gäller för lokalen.

Lokalägare slipper alltså gå med förlust när betalande kunder, som t.ex. cafégäster, inte får plats i lokalen till följd av distansarbetare som tar upp borden under flera timmar till priset av en bryggkaffe – något många digitala nomader (🙋) säkert kan känna sig skyldiga till.

Användare

Baserat på preferenser om var och när man vill arbeta, och med hjälp av en karta i appen, kan användare snabbt och överskådligt hitta lediga platser i realtid, eller reservera ett bord för användning inom två veckor.

Väl på plats checkar användaren in genom att scanna en QR-kod och får då tillgång till all information som krävs för att kunna komma igång med sitt arbete, såsom lösenord till WiFi, kod till toaletten, regler på plats etc. Genom att lägga in ett betalkort i appen betalar man endast för tiden man använder tjänsten och det finns inga inlåsande avtal eller månadsabonnemang.

 

Sebastian Martinez Emil Löfblom

Sebastian Martinez (vänster) och Emil Löfblom (höger), grundare till Deskhunters

Nya behov kräver nya lösningar

Sebastian Martinez, VD och medgrundare av Deskhunters, berättar att idén till konceptet växte fram från två håll. Dels att det är svårt att hitta en arbetsplats på stan där man kan droppa in och jobba ett par timmar, utan att behöva betala hyra eller abonnemang, eller irritera caféägare vars lokaler fylls med laptops istället för kaffedrickande gäster. Sen ligger givetvis också pandemin till grund för en stor förändring av hela arbetsmarknaden, vilket i sin tur har bidragit till ett större behov av flexibla arbetsplatser.

“Under pandemin insåg hela arbetsmarknaden att vi är på väg mot ett nytt normalt arbetssätt där platsen vi jobbar på är mindre viktig. Vi samlade därför ihop ett team och började skissa på hur vi kunde skapa en tjänst som både underlättar för användare på jakt efter en arbetsplats, men som också är hållbar i längden för lokalägare. Ur det föddes idén till Deskhunters.”

– Sebastian Martinez, VD Deskhunters

Office/Coffice

Med visionen om att bli den nya normen för arbete utanför hemmet och kontoret, berättar Sebastian Martinez mer om tanken med Deskhunters app.

– Modellen vi har tagit fram sträcker sig långt utanför kontorshotell och caféer. Vilken lokalägare som helst kan hyra ut bord genom Deskhunters så länge de kan erbjuda en ordentlig arbetsplats. Visionen är att maximera valfriheten och att människor ska kunna jobba varsomhelst, närsomhelst och med vem som helst, på en redan existerande marknad, säger han.

Redan från start har flera olika typer av verksamheter hoppat på tåget. Caféer och kontorshotell, men även bokhandlare och padelhallar har anslutit sina lokaler till Deskhunters. Och för att göra det enkelt för användaren att veta vilken typ av arbetsplats som finns i appen är lokalerna indelade i två kategorier – Office och Coffice.

Deskhunters

Office

Office är som namnet antyder en plats av kontorskaraktär. Här jobbar man i en lugnare miljö och på en mer strukturerad arbetsyta. Platsen är oftast, men måste inte alltid vara, avgränsad och lokalen är avsedd för kontorsarbete.

Coffice

Coffice är en plats av cafékaraktär där arbetsytan som hyrs ut ofta används till annan verksamhet än rent kontorsarbete. Lokalen är vanligtvis bemannad och miljön i lokalen varierar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalen.

Ett hållbart system för flexibla arbetsplatser

Deskhunters har tagit fram en lösning som gör att både användare och lokalägare kan ha full kontroll över sin arbetsplats. Användaren hittar lättare till platser som passar deras behov och lokalägare har kontroll över vem som arbetar från lokalen och på vilka villkor.

Konceptet öppnar upp för ett hållbart system för alla Deskhunters, både ur en ekonomisk synpunkt, men också genom att utnyttja redan befintliga ytor istället för att bygga nytt. Och det gillar både planeten och vi på Svenska Nomader.

👉 Bli en Deskhunter
👉 Anslut din lokal till Deskhunters

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar