Det flexibla arbetslivetDigital nomad

För- och nackdelar med att arbeta på distans

Dator på bord med tillhörande teknikprylar

Foto: Unsplash – Crew

Låt oss hoppa in i den ständigt heta diskussionen kring att arbeta på distans. Från fabrik och stämpelklocka till digitala verktyg och flexiblare livsstil. Det finns arbetsgivare som inte diggar det och det finns andra som bygger sin verksamhet på det. Vem som har rätt får väl tiden utvisa men ni kan ju gissa vilken sida vi står på 😉

Det traditionella kontoret är stöpt från en industriell modell av tillverkning, skapad för att innehålla en mängd arbetare som klockar sina tider, har en särskild arbetsplats och arbetar i en produktionslinje. Allt styrt av en hierarkisk ledning. Även om Sverige på många arbetsplatser är långt ifrån sina kontorsförfäder finns det en rad utvecklingsmöjligheter tack vare de nya hjälpmedel som ligger framför näsan på oss. Särskilt med tanke på möjligheterna med en ökad, snabbare och säkrare uppkoppling på flertalet ställen i landet men även utanför. Fler företag levererar elektroniskt och har kommit att inse att det idag inte är många anledningar till varför ett arbete ska utgå ifrån arbetsmodell som är sprungen ur fabriksarbete.

Med det sagt, tanken om platsoberoende arbete har nått även de stora företagen. Insatserna är olika men vi kan se allt från stora företag släppa flexibla policys till företag som t.ex. Hotjar som gjort en grej av att driva en platsoberoende organisation. Men, vi släpper det och listar några av fördelarna och nackdelarna som vi kan se för att bjuda in till diskussionen.

Fördelar med att arbeta på distans

Vi börjar med att lista några fördelaktiga faktorer till varför distansarbete är bra.

Flexibiliteten

Platsoberoende arbetsmöjligheter låter medarbetaren bestämma vilken arbetsmiljö som bäst passar för dem. VD:n för Basecamp (en annan organisation känd för sitt platsoberoende) Jason Fried säger så här:

”Not everybody works the same way. The idea that everybody has to be in an office space between certain hours that appeals to some people but to many people it doesn’t. Some people prefer silence, some people prefer a lot of noise, some people prefer a lot of chaos, some people prefer a lot of calm. Why not let them work where they’re most comfortable where they can do their best work?.

Det sammanfattar det hela väldigt bra men det han inte nämner är hur det hjälper oss att lägga livspusslet. Den ständigt växande komplexiteten som kommer med karriär, familj, hem och att vara perfekt i alla sociala kanaler.

Kostnadseffektiviteten

Med fler som arbetar på distans kan arbetsgivaren dra ner på kostnader för centrala kontorsfaciliteter. Vi snackar alltså kontorsmöbler, arbetsutrustning, el, kontorsmaterial, värme, vatten, internet. Ja, ni förstår. Den anställde i sin tur kan tjäna in på transport, uppehälle och valutaskillnader.

Talangerna

Att de absolut bästa personerna för ditt företag befinner sig i en radie om 10-20 mil från ditt företag är egentligen rätt osannolikt. Att hitta rätt kompetens för en särskild tjänst är svårt som det är och varför inte då arbeta med ett större urval från början. Företagets nästa revisor kanske arbetar på distans från en annan svensk stad, eller varför inte Kuwait?

Nackdelar med att arbeta på distans

Vilka vore vi om vi bara listade fördelar (även om vi ser flest sådana) när det ska föreställa en diskussion. Låt oss slänga fram några nackdelar här om distansarbete.

Disciplinen

Lika mycket som en anställd fungerar i olika arbetsmiljöer, lika mycket skiljer det säkert i hur en anställd hanterar ökat krav på disciplin. Det är inte för alla att ”get into the zone” i en hemmamiljö och kan lätt hitta störningsmoment som påpekar det. Groove:s (ännu ett platsoberoende företag) VD Alex Turnbull skriver så här:

”Successfully working from home is a skill, just like programming, designing or writing. It takes time and commitment to develop that skill, and the traditional office culture doesn’t give us any reason to do that.”

Platsoberoende arbete är säkert inte för alla, precis som fabriksmodeller inte är för alla.

Det fysiska mötet

En viktig pusselbit försvinner i distansarbete. Det fysiska mötet. Även om många verktyg där ute är framtagna för att kompensera för detta så anser många att det fortfarande är svårt att ersätta vad ett fysiskt möte ger. Vi tappar kroppsspråk, ögonkontakt och närkontakten.

Kulturen

Det som gör att man vinner i ökad effektivitet, flexibilitet och nöjdare anställda kan också leda till en känsla av alienation vad gäller arbetskamratskap, delade värderingar och interna kaffeskämt som att umgås dag-in-och-dag-ut ger.

Slutsats

Som sagt förut så anser vi att vara digital nomad = att bestämma var man själv vill vara för stunden. Det kan vara en dröm för många att ständigt arbeta på distans och befinna sig på språng med sin dator medan andra gärna befinner sig på ett kontor och tar del av de fördelar som det innebär. Företag står inför en stor utmaning i att erbjuda en miljö, policys och arbetsmetodik som passar för alla – det är egentligen bara att titta på utbildningssystemet som har och fortfarande gör samma förändringsresa med att erbjuda unika möjligheter för den unika individen.

Har du något du skulle vilja lägga till i det som listats ovan, vill lyfta fram ett företag som är exemplariskt eller bara vill snacka digitalt nomadliv – hör av dig till hej@svenskanomader.se

Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Skriv en kommentar