Det flexibla arbetslivet

Kontoret fortsatt viktigt för den attraktiva arbetsplatsen

Castellums årliga rapport ‘Framtidens arbetsliv’ är baserad på en undersökning där 2000 kontorsarbetare har fått svara på frågor kring framtidens arbetsliv före, under och efter pandemin. I år har även 300 chefer fått dela med sig av deras syn på arbetsplats, distansarbete och hybrida arbetsmiljöer. Resultatet visar att både chefer och medarbetare är överens om att kontoret fortfarande är, och kommer förbli, en viktig del av en arbetsplats – men inte i sin traditionella roll och utformning.

Företagskulturen stärks på kontoret

Både chefer och medarbetare är överens om att kontoret fortsätter vara en viktig central punkt för att man ska trivas arbetsplatsen – inte minst för att stärka företagskulturen. Endast 15% säger att kontoret är mindre viktigt eller helt betydelselöst för att skapa en god företagskultur.

Däremot visar undersökningen att de olika åldersgrupperna har olika behov och krav på vad det önskar få ut av ett kontor. Utmaningen ligger därför i att se till att individens, gruppens och verksamhetens behov kan tillses i lika utsträckning på samma gemensamma yta.

Yngre medarbetare har högre sociala krav

Generation Z, alltså de som idag är under 25 år, värderar sociala och kreativa ytor högst av samtliga åldersgrupper och är samtidigt minst negativt inställda till att arbeta i öppna kontorslandskap. Av samtliga anser 9 av 10 att arbetskollegorna har störst betydelse för att jobbet ska kännas roligt och stimulerande, och är därför en viktig nyckel i att lyckas bygga en hållbar och positiv företagskultur.

Att en stark företagskultur med tydliga visioner och nöjda medarbetare gör företag attraktiva hos arbetssökande är ingen nyhet. Kontor som alltså utformas för att främja samarbete, gemenskap och socialt interaktion är A och O på dagens moderna arbetsplats. Av den anledningen kommer kontoret förbli en av de viktigaste byggstenarna för företag i att vara en attraktiv arbetsgivare, även om kraven på möjlighet till distansarbete och hybrida arbetsformer likaså är fortsatt höga.

hybridarbete

Majoriteten positiv till hybrida arbetsmodeller

Som många rapporter pekat på de senaste tre åren, bekräftar även denna rapport att den hybrida arbetsmodellen är här för att stanna. Enligt Castellums undersökning vill 79% fortsätta att arbeta från kontoret men inte hela tiden, samtidigt som majoriteten anställda förväntar sig idag att möjlighet till distansarbete ska finnas. Hela 91% anser att möjlighet att arbeta på distans är avgörande vid val av ny arbetsgivare, oavsett om deltagarna funderar på att byta jobb eller inte.

För att hybrida arbetsmodeller ska fungera bra är det viktigt att arbetsgivare tydligt kan visa på vilka fördelar och vinster det fysiska kontoret medför. Återigen kommer det främst tillbaka till de sociala och kreativa aspekterna, men samtidigt visar undersökningen också att anställda saknar vissa mer praktiska aspekter när de arbetar på distans. T.ex. menar 25% på att de har en sämre arbetsmiljö utanför kontoret sett till ergonomi, ljus och bra luft. 35% säger också att de har svårt att skilja på privat- och arbetsliv – någon som kan underlättas genom att spendera mer tid på kontoret.

Coworking en viktig del av dagens arbetsplats

I samma rapport från 2021 sa 24% av de anställda nej till att arbeta från ett coworking-ställe. I år har samma siffra minskat något till 19% och det är i den yngre åldersgruppen, under 25 år, där intresset för coworking är som störst. Många gånger är det de väldigt flexibla medlemskapen och hyresavtalen som bidrar till att både individer och företag söker sig till coworking-ställen.

Arbetsplatsens nya roll

Tidigare har faktorer som närhet till mataffärer, hämtning/lämning av barn eller husdjur och paketutlämningsställen varit sådant som spelat in i hur attraktiv en kontorsplats är för arbetssökanden. Men med flexiblare arbetstider och arbetsmodeller upplever många nu att livspusslet blivit lättare att få ihop och  det har därför skiftat en del i vad man som anställd vill ha i närhet till kontoret. Listan toppas av närhet till gym- och träningsmöjligheter, följt av att det behöver finnas parkeringsplatser i nära anslutning.

Med ökat hybrid- och distansarbete krävs även en ökad medvetenhet hos arbetsgivaren om hur detta kan påverka de anställda på olika sätt. Kvinnor anser i något högre grad än män att möjlighet till distansarbete är viktigt, samtidigt som undersökningen parallellt visar att många upplever att man missar informell information när man arbetar på distans. För att minska risken att hindra karriärutvecklingen hos de som arbetar mer på distans, krävs det ett aktivt jämställdhetsarbete och en arbetsplats som ser till de anställdas behov för att locka dem till att spendera mer tid kontoret.

👉 Läs hela rapporten

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar