Det flexibla arbetslivet

Hur många frilansare finns det i Sverige?

Gigekonomin är idag en global megatrend och i USA beräknar man att mer än hälften av den arbetande befolkningen kommer att frilansa redan år 2027. Även i Sverige tyder allt på att antalet frilansare kommer att fortsätta växa och att fler människor kommer att välja att jobba för sig själva framför att ta en anställning.

SEB uppmärksammar gigekonomin på deras hemsida och skriver att ”gigarna” idag utgör ungefär 20 procent av arbetsstyrkan, men att andelen förväntas växa framåt.

DI Digital skrev förra året en artikel om att egenanställning kommer att bli nästa heta startupbransch och hänvisar samtidigt till statistik om att det i Sverige idag finns 880 000 bolag med färre än en anställd (statistik från SCB) vilket kan vara en indikation på antalet frilansare i Sverige som jobbar genom egen firma. Däremot är egenanställning också på uppfart, vilket innebär att man som frilansare väljer att inte starta eget bolag utan istället fakturerar via en tjänst som Frilansfinans, Cool Company eller Firmify för de uppdrag man utför. Att säga exakt antal personer som frilansar i Sverige idag är därför svårt – särskilt som vissa kanske gör det som en sidosysselsättning och då genom annan form som t.ex. egenanställning.

I en intervju med tidningen Piraja uttalar sig Lisa Gunnarsson, nordenchef på LinkedIn, om gigekonomin:

– Arbetsmarknaden förändras. Allt fler blir frilans och arbetar med tillfälliga projekt istället för att ta fasta anställningar. Vi går snabbt mot att det på allvar blir arbetstagarens och inte arbetsgivarens marknad.

Och mycket tyder på att trenden kommer att fortsätta. I en undersökning från Manpower ser vi att nio av tio svenskar uppger att de skulle kunna tänka sig att ”gigga” i framtiden.

  Den stora mängden arbetstagare som stannar kvar i ett företag en längre tid sjunker och de medelstora företagens livslängd förkortas i Europa, säger Robin Teigland, professor i företagsekonomi med inriktning på digitalisering på Handelshögskolan i Stockholm, i en intervju för Civilekonomen om varför antal egenföretagare växer i Sverige.

Att vara egenföretagare ställer samtidigt större krav på individen då man själv ansvarar för delar som införsäljning, bokföring (som kan outsourcas till redovisningsbyrå alternativt skötas åt en via ett annat företag om man väljer egenanställnings-modellen), att upprätthålla goda kundkontakter och att bygga sitt personliga varumärke.

– Nu är det fler och fler som väljer det här själva, dvs att man väljer att bli egenföretagare för att man t.ex. vill skapa balans i livet. Det är otroligt viktigt att jobba på sitt nätverk, för det är där man får sina uppdrag, råder Pernilla Ramslöv, VD och grundare på NOX Consulting, i ett podcastavsnitt vi spelade in i höstas. NOX har inga anställda konsulter men deras nätverk består av drygt 1200 giggare som träffas regelbundet på frukostar, seminarier och olika nätverkstillfällen.

I vår Facebookgrupp Svenska Digitala Nomader samlar vi frilansare, entreprenörer och anställda i diskussioner kring förändringar på arbetsmarknaden. En stor del av diskussionerna handlar om frilansmarknaden, där medlemmar ber om råd gällande arvoden, försäkringar och kundkontakter och delar med sig av både tips och erfarenheter.

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar