Digital nomad

Plugga var du vill med SmartStudies läxhjälp

Av februari 27, 2020 Inga kommentarer

Digitaliseringen och möjligheten att kunna studera platsoberoende har fört med sig mycket positivt. Idag är det betydligt lättare att plugga upp sina betyg eller att läsa kurser just för att det många gånger går att göra på distans. SmartStudies är ett läxhjälpsföretag som erbjuder undervisning både på plats och på distans för att nå alla elever.

Att gå i skolan och kunna medverka aktivt på lektionerna rustar eleverna för den framtida arbetsmarknaden och det samhälle som väntar efter studierna. Grundskole-, gymnasie- och universitetsstudier är alla lika viktiga. Däremot har inte alla elever samma förutsättningar för att lyckas med sina studier då skolsystemet många gånger inte tar tillvara på digitaliseringens alla möjligheter. Det är ofta tack vare initiativ från näringslivet som den digitala utvecklingen i skolan går framåt och SmartStudies är ett sådant exempel.

Klara av matematiken och ligg i fas med dina studier

Det finns många olika skäl till att elever kan ha svårt att hänga med i undervisningen. T.ex. kan elitsatsning inom idrott eller medicinska skäl göra det svårt att vara med på alla lektionstillfällen. Tidigare har det varit svårt för elever att ta igen missad tid men nu kan SmartStudies vara precis det verktyg som hjälper eleverna att ligga i fas med sina studier. Att kunna få läxhjälp online är ett bra hjälpmedel för den som inte kan närvara på alla lektioner.

Många ungdomar varvar sin skolgång med andra fritidsaktiviteter och vill ha tid över att umgås med sina vänner. Ibland kan det vara svårt att känna att tiden räcker till, speciellt då vissa ämnen kräver mer tid och engagemang än andra. Matematik brukar vara just ett sådant ämne. SmartStudies Mattehjälp erbjuder möjligheten att kunna träffa en kunnig privatlärare online som på ett pedagogiskt sätt går igenom vad eleven behöver kunna för att nå betygskriterierna.

Plugga upp betygen och kom in på drömutbildningen

Även efter avslutad gymnasieutbildning kan det finnas behov av studiehjälp. Många väljer att läsa upp och ompröva vissa gymnasiekurser för att höja sina slutbetyg. Detta kan i sin tur öka chanserna att komma in på just den utbildning man vill bli antagen till. Ännu en gång kan läxhjälp online vara nyckeln för att lyckas med en kursomprövning och på SmartStudies hemsida finns mer information om dessa tjänster.

Läxhjälp som skräddarsys efter dina behov

En person som är i behov av läxhjälp men som har svårt att anpassa sig efter fasta tider kan ändå få fysisk undervisning då SmartStudies erbjuder undervisning i hemmet eller på annan plats. T.ex. sker läxhjälp i Stockholm ofta på olika centralt belägna bibliotek. Väljer man däremot deras onlinetjänster kan man själv styra över vilka tider man vill träffa sin lärare.

Det spelar ingen roll om det är studiemotivation, matematik eller något annat ämne du behöver hjälp med – kontakta oss så utformar vi undervisningen efter dina önskemål och behov.

👉 Allt fler svenskar väljer att studera på distans
👉 Distansutbildningar efterfrågas av var fjärde student

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar