Det flexibla arbetslivet

Distansutbildningar efterfrågas av var fjärde blivande student

Mer än var fjärde blivande student (27 %) menar att möjligheten att studera på distans är det viktigaste vid val av utbildning. Det visar Studentrapporten 2019, där utbildningsföretaget Studentum intervjuat närmare 15 000 blivande studenter om hur de väljer utbildning. Undersökningen omfattar högre studier vid universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, yrkesutbildning, vuxenutbildning och konsts- och kulturutbildning.

Hälften av respondenterna är överens om att den största fördelen med att studera på distans är att det går att strukturera studietiden själv och därmed kombinera studierna med t.ex. familj/jobb. Därefter lyfter 28 % möjligheten att läsa en utbildning som inte finns på hemorten.

De största utmaningarna som lyfts kring studier på distans är att man går miste om samvaron med andra studenter (38 %) och att man måste vara duktig på att strukturera sin tid (35 %).

Vid frågan om respondenterna övervägt att studera på distans svarar 19 % att de kommer att studera på distans, och 39 % att de gärna vill studera på distans om det är möjligt. Enbart 32 % svarar att studier på distans inte är något för dem.

När Myndigheten för Yrkeshögskolan i förra veckan kom med besked om beviljade YH-utbildningar stod det klart att 8000 nya platser på distansutbildningar beviljas. Av de beviljade utbildningsplatserna var 3000 inom utbildningsområdet Hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Statistiskt innebär det att var fjärde utbildningsplats vid landets YH-utbildningar nu är på en distansutbildning.

Distansutbildningar har lyfts som ett sätt för olika orter runtom i landet att erbjuda högre utbildningar oavsett om de finns fysiskt på plats eller inte. Att studera på distans kan innebära en möjlighet för fler att stanna kvar på sin hemort, så att det går enklare att kombinera studier med exempelvis familjeliv.

👉🏼Ladda ned Studentrapporten 2019
👉🏼Läs även: Allt fler svenskar väljer att studera på distans
👉🏼Nomadporträtt: Caroline lär ut och lever som hon lär på distans

 

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar