Co-workingDet flexibla arbetslivet

Nääs Fabriker bjuder in till coworking i Göteborg

Kristina Christoffersson VD Nääs Fabriker

Kristina Christofferson ansvarar idag för Nääs Fabriker som var ett av Sveriges första bomullsspinnerier beläget strax utanför Göteborg. Idag är denna historiska plats en coworking-hub för tjänstesektorn och ett välbesökt designhotell.

Berätta, vem är du och vad är din bakgrund?

Jag är en energifylld ledare med en aldrig sinande kreativitet som drivs av ett stort engagemang och nyfikenhet på människor. Min bakgrund är främst från hotell- och mötesbranschen där jag arbetat både inom försäljning och marknadsföring, men också varit hotelldirektör. På Nääs Fabriker har jag arbetat i åtta år varav det sista året som VD.

Vad är historien bakom Nääs Fabriker och er satsning på coworking?

Historien om Nääs Fabriker startade redan under första halvan av 1800-talet då ett av Sveriges första bomullsspinnerier anlades på området. Här spann man garn på importerad bomull som fraktades över sjön och spinneriverksamheten bedrevs ända fram till 1981. Därefter började många av lokalerna successivt att göras om till kontorslokaler i kommunens ägo där ambitionen var att skapa ett centrum för småföretagare, hantverk och utbildning.

År 1990 köptes Nääs Fabriker upp av vår nuvarande ägare Ernst Rosén och vi har sedan dess fortsatt utveckla området och skriva ny historia. Just coworking-delen stod klar 2017 i samband med ett större utvecklingsarbete som också innefattade bygget av fler hotellrum, nya konferenslokaler, ett nytt kafé och ett badhus. Då hade coworking inte riktigt slagit igenom i Sverige än, men i takt med att den digitala utvecklingen öppnade upp för nya arbetssätt och konceptets framgång internationellt, insåg vi att efterfrågan skulle växa fram så småningom.

Vem får man träffa på Nääs Fabriker? Berätta om ert community!

Vi har över 80 företag som antingen hyr egna kontorslokaler eller har ett medlemskap i vår coworking-del. Det är en bred blandning av branscher representerade men de flesta jobbar huvudsakligen inom tjänstesektorn.

Hur skapar ni interaktion och samarbete i ert coworking space?

Vi arrangerar allt från gemensamma frukostar till träningsaktiviteter för att skapa kontaktytor och möjlighet till nätverkande för de som önskar. Vi har även skapat ett eget nätverk där alla våra hyresgäster kan medverka, få möjlighet att utbyta erfarenheter och träffa andra företagare under lättsamma former. Sen tycker jag överlag att våra hyresgäster är väldigt bra på att själva skapa fin gemenskap och tar egna initiativ till att samverka.

Hur arbetar ni för att vara en hållbar och klimatsmart arbetsplats?

Vi har ett långsiktigt hållbarhetstänk och som fastighetsägare till en historisk plats förvaltar och vårdar vi området varsamt. Vi vill att Nääs Fabriker ska vara fullt av liv och att den historia som sitter i väggarna ska kunna leva vidare och berättas i generationer framöver. Vi värnar om byggnadsvård genom att i största möjliga mån bevara de material som finns.

Sett till arbetsplatserna försöker vi ständigt se över vår verksamhet för att kunna bli ännu mer hållbara och klimatsmarta. Idag har vi tex. återvinningsstationer i anslutning till alla kontors- och coworking-ytor och vi håller en nära dialog med olika aktörer för att förbättra kollektivtrafiken till och från området. Vår restaurang arbetar till stor del med närproducerad mat, både i bageriet och på bryggeriet – vi har till och med egna odlingar och bikupor på området.

Hur ser framtidens arbetsplats ut, har du några spaningar?

Jag tror att vi kommer arbeta ännu mer flexibelt och rörligt vilket förstås påverkar vår arbetsplats på flera sätt. Vi ser t.ex. en ökad efterfrågan från större bolag som önskar medlemskap eller att hyra plats till en specifik avdelning, något som pekar på att företag ställer om och omvärderar sina arbetsplatser.

Vi vill gå till en arbetsplats där vi inspireras och kan mötas, bygga samverkan och skapa en bra arbetskultur. Kanske kommer kontoret rent utav bli mer av mötesplats i framtiden och mindre arbetsyta.

Flera coworking-spaces i samarbete

Nääs Fabriker är en av de många arbetsplatser i Göteborg och i Europa du kan hitta, boka och arbeta från med Common Grounds som har samlat hundratals coworking spaces i ett medlemskap. Använd tjänsten på egen hand, med ditt team eller för hela företaget. Läs mer på deras hemsida eller ladda ner appen för iOS eller Android.

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar