Det flexibla arbetslivet

Rapport: 8 av 10 föredrar att gigga framför en anställning

Åtta av tio giggare föredrar att gigga framför en traditionell anställning. Det visar en färsk pulsmätning från Svenska Nomader och gigplattformen Gigstr där över 200 svenska giggare har fått tycka till om sin arbetsvardag. Trots att en tredjedel sett minskade intäkter under pandemin uppger fortfarande fyra av tio att de är mer positivt inställda till att gigga idag än innan.

I ett försök att bättre förstå svenska giggare, dvs personer som väljer att jobba utanför normen av en traditionell anställning och istället utför uppdragsbaserat arbete som egenföretagare eller via gigplattformar / kontakter, har Svenska Nomader och Gigstr tagit fram rapporten ’Det svenska giglivet 2021’. Rapporten visar tydligt att många självmant väljer att gigga, något som talar emot den bild som ofta målas upp i media av att gigekonomin är något påtvingat.

”Att gigekonomin växer är något som de flesta studier pekar mot idag, och tillväxten har accelererat under pandemin. Vår pulsmätning visar att många föredrar att gigga framför att söka ett fast jobb, troligtvis för att de värderar den flexibilitet som kommer med giglivet högt. Jag har själv frilansat under de senaste 11 åren och märker att samhällsbilden kring vad som är ett ’riktigt jobb’ börjar att förändras. Idag blir det allt vanligare och mer accepterat att välja att gigga än att söka en 9-till-5-tjänst. Därför är det också viktigt att vi får ökad förståelse för giggarnas utmaningar, drivkrafter och framtidsplaner,” menar Emelie Fågelstedt, medgrundare av Svenska Nomader.

Att hitta uppdrag den största utmaningen

Av de tillfrågade giggarna uppger hälften att den största utmaningen är kopplad till att få uppdrag – antingen kring hur man ska marknadsföra sig själv för att få in kundförfrågningar, eller hur man faktiskt hittar uppdrag på egen hand.

Några av respondenterna valde att vidareutveckla sina resonemang kring utmaningarna, och menar då bland annat att det kan vara svårt i längden att alltid förlita sig på sitt eget nätverk för att hitta nya jobb, samt att det på gigplattformarna ofta råder för hög konkurrens, att priser pressas ned samt att det, särskilt för mer seniora giggare, är svårt att hitta uppdrag som motsvarar kompetenskrav samt förväntad betalning.

”Över 90% av giggarna i denna pulsmätning ser sig som konsulter eller entreprenörer, inte som extrajobbare. Det är en stor skillnad. Majoriteten fakturerar sina kunder och drömmer om att växa sina verksamheter. Nästan 1 av 4 säger till och med att de vill ha egna anställda inom 3 år. Det är här det skapas nya jobb. Samtidigt ser vi hur den stora utmaningen är att hitta uppdrag, något som bekräftas av över hälften av alla giggare i mätningen. På Gigstr arbetar vi med att göra det enklare för företag och talangfulla giggare att hitta varandra. Vi är därför oerhört glada över samarbetet med Svenska Nomader och denna första gemensamma pulsmätning som kommer ligga som grund för vårt arbete framåt,” säger Rasmus Solholm, VD och grundare Gigstr.

9 av 10 vill jobba på distans eller delvis på distans

Genom undersökningen blir det även tydligt att normen kring att jobba på distans och att själv kunna ta mer kontroll över sin arbetsvardag är viktig även för giggare. 45 % av respondenterna svarar att de vill utföra sina uppdrag helt på distans. Att kombinera arbete på distans med att jobba på plats hos kund är något som 43 % säger att de föredrar, vilket också går i linje med den hybrida arbetsmodell som spås bli allt vanligare post-covid. Av de tillfrågade är den enbart 13 % som uppger att de helst utför sina uppdrag enbart på plats hos kund. Generellt är kvinnor mer öppna för distansarbete än män.

Att gigga är något de flesta väljer att göra idag, och även planerar att göra framöver. På frågan hur man ser sig själv arbeta om 3 år svarar 86 % att de antingen kommer att fortsätta gigga eller driva enmansföretag alternativt att de har skalat upp och börjat anställa. Enbart 13 % av respondenterna svarar att de ser sig själva på ett företag med en traditionell anställning om tre år.

🚀 Ladda ned rapporten här: Det svenska giglivet 2021

Undersökningen genomfördes via webbenkät mellan maj – juni 2021. Bland de tvåhundrasju respondenterna i undersökningen tillhör majoriteten tjänstemannayrken och de tre mest representerade branscherna var: Kultur / Media / Design, Försäljning / Inköp / Marknadsföring och Data / IT.

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar