Det flexibla arbetslivet

Frilansrapporten 2020: Varannan svensk positiv till frilans

Av oktober 16, 2020 Inga kommentarer

En tjej sitter med sin telefon i en fönsterkarmMan hade kunnat tro att Covid-19 skulle skrämma människor från att frilansa och istället söka sig till en trygg och säker anställning. Men när Cool Company nyligen släppte Frilansrapporten 2020 visade resultatet istället ett ökat intresse för just frilansarbete.

Frilansrapporten 2020 är resultatet av en Sifo-undersökning gjord av Cool Company som undersökt svenskarnas attityd och inställning till frilansarbete.

Oförändrad attityd till frilans efter Covid-19

Att Covid-19 har tvingat många att prova på hur det är att jobba hemifrån kan kanske vara en bidragande faktor till att intresset för att frilansarbete har ökat. Däremot verkar Coronapandemin inte ha haft någon större inverkan på svenskarnas generella attityd till att frilansa.

7 av 10 svenskar anser att Covid-19 inte påverkat deras inställning till frilansarbete. 12% menar däremot på att de är mer negativa nu än tidigare.

Svenskar positiva till frilansarbete

Överlag är svenskarna positiva till frilansarbete men resultatet skiljer sig något åt beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden. I storstadsområdena tenderar den positiva attityden vara något högre än i de mindre orterna. I Stockholm är 58% positivt inställda till att frilansa, medan i Norra Mellansverige är man minst positiv (34%).

Flexibilitet och frihet lockar

Vad är det då som lockar med frilanslivet? Fördelarna som toppar listan är flexibilitet (60%) och frihet (60%) medan möjligheten att kunna styra över sina egna arbetstider ligger precis efter (59%). När man ser till varför man ska frilansa är ett av de främsta skälen för män (33%) att det är mer lönsamt, medan kvinnor (14%) inte helt håller med. Ett av de främsta skälen för kvinnor (24%) är att de har större chans att förverkliga sina affärsidéer.

Infografik med att det är "Fri" i frilans som lockar

Ålder en avgörande faktor för att lämna trygg anställning

Vi ser även skillnad när det gäller ålder i hur villig man är att lämna en säker anställning för att gå över till att frilansa. Överlag säger 44% att de utan tvekan hade gått över till frilans, men i åldersgruppen 18-34 år ligger den siffran på 48%.

Frilansarbete som alternativ till arbetslöshet

Parallellt med Sifo-undersökningen har Cool Company även frågat sina redan egenanställda medlemmar kring deras inställning till frilansarbete. Av 486 deltagare menar hela 83% på att frilans är ett bra alternativ till den arbetslöshet som tyvärr blivit ett resultat av Covid-19. Samtidigt upplever de en övervägande positiv inställning till frilansarbete generellt sett.

Svenskar ställer allt högre krav på en flexibel arbetsplats

En undersökning gjord av Svenska Nomader, Wise IT och Wise Consulting stärker bilden av att svenskarna ställer allt högre krav på en flexibel arbetsplats. Möjligheten till att kunna jobba på distans är idag för många en avgörande faktor när de väljer arbetsgivare. Däremot visar undersökningen att endast 61,7% av de tillfrågade cheferna uppmuntrar sina anställda till att arbeta på distans. Kanske kan detta leda till att allt fler kommer gå över till frilansarbete i framtiden.


👉 Här hittar du Frilansrapporten 2020.
👉 Läs mer om det moderna arbetslivet.
👉 Matilda och Cool Company reder ut myterna kring egenanställning.

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar