Det flexibla arbetslivet

4 av 10 kan tänka sig flytta från storstan – om pandemin fortsätter

Av oktober 21, 2020 2 kommentarer

Så många som fyra av tio svenskar kan tänka sig att flytta från storstäderna om pandemin håller i sig och trenden med distansarbete fortsätter. Det visar en färsk undersökning från Sifo på uppdrag av Citrix.

Under pandemin har distansarbete blivit det nya normala, och allt fler kontorsarbetare kan utföra sitt arbete hemifrån. När den fysiska platsen inte längre spelar lika stor roll uppger många att de kan tänka sig att lämna storstäderna och istället flytta till mindre orter, ut på landet, eller utomlands.

Resultet i undersökningen skiljer sig åt något mellan män och kvinnor, och mellan olika åldersgrupper. Kvinnor är något mindre intresserade av att flytta (34 %). De i åldersgruppen 18 – 34 år var mer benägna att flyta (46 %) jämfört med åldersgruppen 50 – 65 år (28 %).

– Det är intressant att se att så många har reflekterat över att flytta och ändra sina liv på grund av den rådande situationen. Tekniken för distansarbete har funnits sedan tidigare, vilket möjliggör flytt för de som vill och kan. För arbetsgivare ger det också ökad möjlighet att bredda sin rekryteringsbas, säger Suzana Drakulic, Sverigechef på molntjänstföretaget Citrix.

Anledningen till att vilja flytta handlade främst om att få ökad livskvalitet. Den vanligaste anledningen att vilja lämna storstäderna var för att komma närmare naturen (68 %) följt av att komma närmare släkt och vänner (15 procent).

Möjligheten att jobba på distans från andra platser i landet än storstäderna innebär stora möjligheter för mindre orter. Redan för tre år sedan skrev vi på Svenska Nomader om hur distansarbete kan hjälpa den svenska gles- och landsbygden. Vi har även diskuterat tillsammans med bl.a. Pajala Kommun, Övertorneå Kommun, Boden Kommun, Reglab och Region Norrbotten om möjligheten med distansarbete och etablerandet av lokala hubbar för community, innovation och samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor. Bara för ett år sedan hade ingen kunnat förvänta sig den plötsliga förändring som världen skulle stå inför som en följd av coronapandemin, och arbetsmarknaden sägs ha digitaliserats fem år över en natt. Vi planerar att följa hur olika orter runtom i landet kan se en positiv inverkan som följd av pandemin och en ökad tillförsel av människor.

Undersökningen genomfördes i slutet av sommaren med 1028 intervjuade som hade jobbat delvis eller helt på distans under coronapandemin. 


👉 Läs mer om Kontorshubbar och distansarbete istället för pendling
👉 Läs mer om det moderna arbetslivet.

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Join the discussion 2 kommentarer

Skriv en kommentar