Det flexibla arbetslivet

Mood Marks förmedlar känslor i text – istället för emojis

Känner du också att det ibland känns fel att använda en emoji i ett mail på jobbet? Det behövs ett komplement till smileys och emojis för att kunna kommunicera känslor tydligare och mer professionellt i text. Det menar Isak Hultström Swahn, nyexaminerad Visuell Kommunikatör från Beckmans Designhögskola, som precis publicerat sitt koncept ’Mood Marks’.

Det hela började med att Isak tänkte på hur vi använder emojis och smileys i skriftlig kommunikation på nätet, och att det lätt kan uppstå missförstånd.

”Jag utvecklade Mood Marks för att jag själv inte alltid känner mig bekväm med att använda smileys i professionella sammanhang. När jag visade projektet på Beckmans examensutställning blev det tydligt att många delar den känslan med mig – jag fick jättebra feedback och det var många uttryckte att de saknat ett sätt att kommunicera känslor på ett mer elegant och subtilt sätt än Emojis,” menar Isak.

Särskilt i en tid då digital kommunikation har blivit ett av de främsta sätt för oss att kommunicera och umgås på, inte minst under pandemin, är det klart att behovet av att kunna kommunicera effektivt och samtidigt addera känslor till text och sammanhang blir allt viktigare.

Hur kom du på konceptet ’Mood Marks’?

”Emojis och smilyes är jättebra verktyg för att snabbt kunna kommunicera vilken känsla en text ska förmedla, men det finns situationer där jag upplever att det helt enkelt inte passar att använda sig av smileys. Ett exempel är när man kommunicerar med en kund eller sin chef. Då kan man som avsändare ha ett behov av att understryka en känsla eller förmedla ett tonläge, samtidigt som en glad smiley kan upplevas som oprofessionellt.”

”Det gäller även när det kommer till att överanvända en massa punkter (…), frågetecken (???) och utropstecken (!!!). Mood Marks är tänkt att fungera som ett komplement till smileys och Emojis. Genom att integrera smileys med traditionella skiljetecken har jag skapat typografiska tecken som ska indikera ton och känslor på samma sätt som smileys och Emojis. Halvcirkeln liknar en glad smiley när den vänds uppåt och en ledsen smiley när den vänds nedåt. Symbolerna fungerar som en punkt i en text, men kan också kombineras med utropstecknet och frågetecknet.”

Och du menar också att det kan skapa tydligare kommunikation?

”Vi har problemet med att en Emojis betydelse ofta kan vara öppen för tolkning, vilket kan leda till missförstånd i kommunikationen. Dom löper även risk att misstolkas då Emojis ser olika ut beroende på vilken plattformar du använder – till exempel ser Emojis olika ut beroende på om du använder en iPhone eller en Android-telefon. Dessutom har biblioteket av Emojis vuxit till den grad att det nu har börjat spegla språkets komplexitet, där betydelsen av vissa emojis skiljer sig mellan subkulturer, åldersgrupper och länder. Jag tror att Mood Marks styrka ligger i den enkla designen som passar i alla sammanhang, och i begränsningen till ett fåtal tecken.”

När är tanken att de ska användas och av vem?

”Jag utvecklade Mood Marks för mail, textmeddelanden och för sociala medier, men jag märkte under projektets gång att symbolerna även skulle kunna användas inom andra domäner där en smiley eller Emoji inte gör sig lika bra. De kan införlivas i undertexter på TV för hörselskadade, när du citerar någon i en intervju och att experimentera med i kreativt skrivande. Min förhoppning är att Mood Marks ska förbättra skriftlig kommunikation i alla situationer där det finns ett behov av att betona känslor och ton. Dessa tecken skulle fungera i alla skriftspråk och typsnitt.”

Kommer vi se dina symboler användas av en bredare massa framöver?

”Förhoppningsvis! Man kan redan ladda ner några typsnitt som stödjer mina tecken på moodmarks.org om man är intresserad att testa dom på sin dator. Jag är i full färd med att kontakta flera olika typografer för att få symbolerna implementerade i fler typsnitt. Jag har också varit i möte med Adobes representant för The Unicode Consortium som har visat intresse för Mood Marks.”

👉 Läs mer om projektet och ladda ner ’Mood Marks’ på: moodmarks.org

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar