Co-workingDet flexibla arbetslivet

Opus hjälper distansarbetaren hitta de bästa arbetsytorna

Joakim Hamnstedt och Christian Ehrström, grundare till Opus, upptäckte behovet av flexibla arbetsplatser när de själva pluggade men inte trivdes med att arbeta från universitetets bibliotek. På så sätt växte idén om en plattform som samlar alternativa arbetsytor fram och sedan företagets lansering i december förra året har intresset för tjänsten ökat i snabb takt.

Berätta lite om Opus – hur började allting?

Idén att skapa en plattform som Opus växte fram under sista året av våra studier i London. Vi insåg snabbt att universitetets bibliotek inte passade oss som studie- och arbetsplats, och att vi tillbringade större delen av vår tid pluggandes på olika kaféer och i hotellobbys. Vi tyckte dock att det var problematiskt och svårt att hitta platser där vi bekvämt kunde sitta i flera timmar utan att känna oss pressade att köpa t.ex. kaffe och fika hela tiden. Likaså hade vi också ofta problem med dålig internetanslutning och ingen tillgång till kontaktuttag. Det resulterade idén om att ta fram en centraliserad plattform som hjälper en upptäcka de bästa arbetsytorna som finns att tillgå runt om i olika städer.

Hur tror ni att framtidens arbetsplats kommer att se ut?

Sedan Covid-19 slog till har termerna ”distansarbete” och ”work from home” fått ta stor plats när man diskuterar framtidens arbetsplats. Däremot tror vi att fokuset snarare behöver ligga på termen ”flexibelt arbete” där traditionella kontor inte ses som en nödvändighet.

Samtidigt har pandemin också uppmärksammat flera problematiska områden som associeras med att jobba hemifrån. Det handlar t.ex. om en försämrad mental hälsa, längre arbetsdagar då det är svårt att dra en gräns mellan arbete och fritid och avsaknaden av kollegor. Socialt umgänge med kollegor och en stark företagskultur är två enormt viktiga faktorer för att man ska trivas med sitt jobb och känna sig motiverad. Som arbetsgivare kommer man behöva lägga stort fokus på dessa punkter framöver och vi tror att lösningen i stor utsträckning kan ligga i just flexibla kontorslösningar.

kontorsyta

Hur tycker ni man bör gå tillväga för att stimulera det sociala umgänge många saknar när de arbetar på distans?

Att arbeta på distans kan ofta tolkas som att arbeta hemifrån men så är inte alltid fallet. Plattformar som Opus är ett utmärkt sätt att tillfredsställa sociala behov när man arbetar på distans. Man upptäcker både nya ställen att jobba från och träffar ofta likasinnade människor på dessa platser.

Och vem har sagt att kollegor som alla arbetar på distans inte kan träffas på ett hotell och arbeta tillsammans från lobbyn, eller spendera en dag på ett innovativt coworking-ställe? Har man dock har bestämt sig för att arbeta hemifrån, vilket ändå är aktuellt för många just nu, kan man t.ex. planera in digitala fikapauser som en modern lösning för att simulera småsnacket vid kaffeautomaten. Ett utmärkt sätt att bryta upp ens dag och få sin dagliga dos av socialt umgänge.

Vilka trender tror ni kommer leva vidare efter pandemin?

Pandemin har tydligt visat på både för- och nackdelar med att arbeta på distans. På ett mer personligt plan har faktorer som att t.ex. slippa pendla till kontoret varit både en tids- och pengabesparing som vi tror många gärna hade fortsatt slippa. Däremot har många samtidigt insett att det kan kan kännas ensamt och vara väldigt omotiverande att vara i samma miljö 24 timmar om dygnet. Därför är det just hur viktigt den sociala aspekten av arbete är som kommer att sätta prägel på framtidens arbetsliv.

Ur ett större perspektiv har pandemin bevisat för företagen att kvaliteten på arbetet inte behöver sjunka på grund av distansarbete och att de istället kan dra in på stora kostnader när det kommer till kontorslokaler. Det nya normala kommer förmodligen att vara en kompromiss mellan kontors- och distansarbete – alltså en hybrid arbetsmodell som ger de anställda möjlighet att själva bestämma varifrån de vill jobba.

3 kvinnor på ett coworkingställe

3 tips på hur man får distansarbetet att fungera

  • Ha ett dagligt schema och försök hålla fast vid det
    Givetvis är en av fördelarna med distansarbete den flexibilitet som ibland behövs för att få livspusslet att gå ihop, men vi människor är också varelser som gillar rutiner. Sätt fasta tider för när arbetsdagen ska börja, när det är lunch och när dagen är slut. Kom också ihåg att göra tid för kaffepaus, en promenad eller en vända till gymmet.
  • Försök skapa en bra arbetsmiljö i hemmet
    Att hitta en arbetsyta i hemmet där man kan vara produktiv och koncentrerad är A och O. När man sedan funnit sin plats kan det underlätta om man sätter upp lite riktlinjer för personerna man bor med. Man kan förslagsvis göra upp ett schema med sin partner om vem som går med hunden, vem som ska handla och vem som hämtar barnen etc.
  • Övertydlig kommunikation
    I en traditionell kontorsmiljö är det ofta enkelt att stämma av med sitt team och kolla läget inför olika projekt. På distans måste man göra en stor ansträngning för att se till så att alla håller sig uppdaterade, något som kräver övertydlig kommunikation. Fråga hellre en gång för mycket och se till så att meddelanden når fram till rätt personer.

👉 Prova Opus en månad gratis med rabattkoden SVENSKANOMADER

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar