Det flexibla arbetslivet

Nation of Nmds inspirerar till digitalt nomadliv

 

Foto: Polar Pictures

Friheten att arbeta på distans har alltid varit en självklarhet för remote-first bolaget Nation of Nmds. Ronnie Bergh, medgrundare till företaget, berättar att deras arbetsmodell är anpassad för att alla anställda kan leva som digitala nomader.

Vad fick er att välja en remote-first strategi?

Nation of nmds har alltid varit ett remote-first bolag och redan från start befann sig ägarna i olika delar av världen. Vi är alla svenskar men två av oss bor i USA (Kalifornien och Kansas) och två i Sverige. Vi vill leva som vi lär och inspirera andra till ett liv som digital nomad.

Vilka för- och nackdelar ser ni med att vara ett remote-first-bolag?

Fördelarna med att jobba på distans ger oss möjlighet att kunna anställa eller arbeta med egentligen vem som helst, oavsett var i världen de befinner sig. Det finns egentligen väldigt få saker som kan ställa till med problem så länge alla involverade är motiverade och tycker att det är ett arbetssätt som fungerar.

Vi upplever att den största nackdelen är att den sociala aspekten saknas när vi alla jobbar från olika delar av världen. Människan är en social varelse och det finns ett stort värde i att träffas fysiskt och verkligen lära känna sina kollegor och partners. Därför är det viktigt för oss att försöka hitta lösningar som gör att vi kan träffas ibland.

👉  53% i vår undersökning svarar att den största utmaningen med distansarbete är den sociala kontakten mellan kollegor

Vad gör ni för att främja den sociala biten och stötta era anställda som jobbar på distans?

Nation of Nmds är i ett ganska tidigt stadie och alla vi som jobbar inom företaget är delägare. Vi drivs av friheten att arbeta på distans och just nu väger det upp för att vi inte kan träffas fysiskt, även om det är något vi vill göra i framtiden. Vi planerar att mötas upp någonstans och arbeta tillsammans ett par veckor när det blir lättare att resa igen. Dels för att göra teamet ännu starkare men också för att skapa lite roliga minnen ihop.

”Vi drivs av friheten att arbeta på distans”.

På en mer daglig basis stöttar vi våra anställda genom att alltid finnas tillgängliga för support och ser till att ha virtuella möten varje vecka med hela teamet. I takt med att teamet växer kommer vi behöva utveckla detta vidare och organisatoriskt sett kommer det innebära andra typer av utmaningar än för ett traditionellt företag.

Foto: Hanna Von Matern

Känner du att Nation of Nmds är en mer attraktiv arbetsgivare för att ni är ett remote first-bolag?

Personligen tycker jag det eftersom att det passar mig att kunna bestämma över min tid och skapa egna rutiner. Däremot lockas inte alla av att jobba på det sättet och jag kan tycka att det är väldigt subjektivt vad som attraherar en person till en viss arbetsgivare.

Som bolag förespråkar vi frihet under ansvar och hoppas att det kommer locka andra som drivs av en sådan företagskultur. Det viktigaste är att sätta tydliga förväntningar och att var och en hittar sina egna metoder för att i slutändan kunna bidra till att vi når våra gemensamma mål.

👉 Ronnie vill få fler att gå utanför sin comfort zone
👉 Rapport: 2300 personer tycker till om distansarbete

Linda Svensson

Skribent Linda Svensson

Fler artiklar av Linda Svensson

Skriv en kommentar