Det flexibla arbetslivet

Pandemin får fler IT-konsulter att överväga fast anställning


Pandemin för med sig ett osäkrare läge som får fler IT-konsulter att söka fast anställning, enligt en färsk undersökning från Wise IT.

Från en önskan om att driva eget företag till att föredra en fast anställning bara några månader senare. Wise IT har kunnat se en tvärvändning i inställning hos IT-konsulter genom pulsmätningar innan och under pandemin.

I början av 2020 svarade närmare 8 av 10 tillsvidareanställda IT-specialister att de funderat på att bli egenkonsulter. När samma fråga sedan ställdes i slutet på augusti var det bara 1 av 4 som fortfarande såg det som intressant att bli egenkonsult / frilansare. Mätningen visar samtidigt att närmare hälften av egenkonsulter inom IT-området också börjat överväga en tillsvidareanställning.

”Vår nya undersökning visar däremot att det inte bara är tillsvidareanställda IT-specialister som söker nya anställningar – utan allt fler egenföretagare och frilansare vill nu ha tryggheten med en tillsvidareanställning. Något som tidigare inte alls varit prioriterat för dem,” skriver Heidi Tangnäs, Region Manager – Stockholm Wise IT, som kommentar på rapporten.

Flexibilitet angavs som den främsta anledningen till att överväga eller välja en karriär som egenkonsult / frilansare inom IT-området, enligt undersökningen i början på året. Sedan pandemin och den kris den inneburit på arbetsmarknaden blivit ett faktum har dock trygghet fått än större betydelse som drivkraft för landets IT-konsulter.

Wise IT menar dock att konsultyrket även framåt kommer vara tryggt och efterfrågat, särskilt för den som besitter en specialistkompetens. Det kan dock ta ett tag innan marknaden återhämtar sig. Den så kallade gigekonomin, där fler personer väljer att bli egna och ta sig an uppdrag istället för att söka en fast anställning förväntas fortsatt att växa framåt. Och kanske är det företagen själva som kommer att driva på utvecklingen framåt, där de väljer att ta in konsulter och arbetskraft som snabbare kan skalas upp och ner istället för att anställa i lika stor utsträckning som tidigare.

”Företag däremot kommer att ha lärt sig av detta – och fortsätta ta in fler konsulter än tidigare. De företag som inte velat vara för konsulttunga och ovana konsultbeställare har förstått värdet av att snabbt kunna växla upp och ner, behovet av specialister som kan göra punktinsatser med mera,” skriver Heidi Tangnäs.

👉Läs mer: Ny undersökning: Fler IT-konsulter överväger nu fasta tjänster framför egna konsultuppdrag
👉Delta i vår undersökning med Wise IT och Wise Consulting om Morgondagens arbetsmarknad och distansjobb efter pandemin här

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar