Det flexibla arbetslivet

Rapport: 2300 personer tycker till om distansarbete

state of remote work 2021

Buffer gör årligen en undersökning där de tar tempen på distansarbetare runtom i världen och har i år samarbetat med Doist, Remotive och We Work Remotely för att kunna sammanställa rapporten State of Remote Work 2021. Det mest spännande med årets rapport är att de kunnat jämföra upplevelsen av distansarbete mellan de som valt att arbeta på distans och de som tvingats till det pga Covid-19.

Över 90% vill fortsätta arbeta på distans efter pandemin

Av årets 2300 deltagare jobbar 45% av dessa på distans som en följd av pandemin. Dock uppger hela 97% att de vill fortsätta jobba antingen helt eller delvis på distans resten av sin karriär. Lika många procent hade även rekommenderat distansarbete till andra.

Pajdiagram: Would you like to work remotely at least some of the time for the rest of your career

För- och nackdelar med att arbeta på distans

Det är utan tvekan flexibilitet som toppar listan över fördelar med distansarbete, även om det skiljer sig en del när man kollar närmre på de olika grupperna. I det gemensamma resultatet vinner dock friheten att själv kunna lägga upp sitt schema (32%) över att kunna bestämma över vilken plats man jobbar från (25%). Kanske inte så konstigt då många just nu är bundna till hemmet som arbetsplats.

Pajdiagram: what the biggest benefit you see to working remotely

Gemensamt resultat

Jämförelse distansarbete innan eller pga Covid-19

När man ser till utmaningar och svårigheter har resultaten däremot skiftat väldigt mycket i relation till hur det har sett ut föregående år. Tidigare rapporter har visat att samarbete, kommunikation och ensamhet har varit de största utmaningarna. I år uppger 27% att inte kunna koppla bort jobbet är den största utmaningen. Att man inte kan åka iväg och t.ex. träna, umgås eller äta ute tros bidra till att man fortsätter jobba efter utsatt arbetstid.

pajdiagram: Whats your biggest struggle with working remotely

Gemensamt resultat

Jämförelse distansarbete innan eller pga Covid-19

En märkvärd skillnad ligger i de utmaningar som finns när det kommer till samarbete och kommunikation. För de som arbetat på distans innan pandemin upplevs dessa utmaningar ha minskat i jämförelse med tidigare år. Förmodligen för att företag som tillåtit distansarbete innan pandemin redan har implementerat fungerande riktlinjer för hur kommunikation och samarbete ska skötas. Företag som snabbt behövde ställa om pga Covid-19 har däremot inte haft detta på plats, vilket kan förklara varför många upplever det som ett problemområde.

Företag har anpassat sig bra till nya förhållanden

Av de 45% som jobbar hemma pga pandemin är det 46% av den gruppen som menar på att deras företag planerat att tillåta distansarbete permanent redan innan pandemin bröt ut. 16% av samma grupp tror inte deras företag kommer tillåta det framöver, medan 38% är osäkra på hur deras företag kommer ställa sig till frågan.

pajdiagram: is your company planning on permanently allowing remote work
82% av gruppen anser ändå att deras övergång till distansarbete har varit smidig. De största förändringarna har legat just i hur man sköter samarbete och kommunikation, vilket säger sig självt då det nu måste ske digitalt. Men just eftersom så pass många tyckt att det varit en enkel övergång kan man dra slutsatsen att många företag förmodligen redan använt sig av digitala kommunikationsverktyg – de har bara behövt öka användningen av dem.

Pajdiagram: What has changed the most about your work now that you work remotely

2020 var en “game changer” för distansarbete

2020 har minst sagt förändrat arbetsmarknaden och synen på distansarbete, något vi kommer fortsätta märka av under 2021 och i många år framöver. Att tvingas till att jobba hemifrån kanske inte har varit det ideala sättet att introduceras för distansarbete, men det verkar ändå ha fått många att få upp ögonen för de fördelar som medföljer.

👉 Läs hela rapporten
👉 Distansarbetet ökar produktiviteten men försvårar samarbeten
👉 Att leda ett utspritt team på en föränderlig arbetsmarknad

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar