Det flexibla arbetslivet

Revolut lämnar kontoret för en flexiblare arbetsmodell

Fintech-bolaget Revolut vill bidra till en hållbar arbetsmarknad och flyttar därför majoriteten av sin verksamhet till en permanent platsoberoende arbetsmodell. Samtidigt påbörjas omvandlingen av deras kontorsfastigheter till så kallade “Rev Labs” där möjligheten till fysiska möten mellan kollegor kan ta plats.

Positiv respons från anställda

Under den globala pandemin lyckades Revolut framgångsrikt flytta sina 2000 anställda från kontoret till en arbetsmiljö på distans och samtidigt utföra lyckade lanseringar på tre stora nya marknader; USA, Australien, och Japan. I och med detta har de valt att helt och hållet gå över till en flexibel och platsoberoende företagsmodell.

Enligt Revolut har de anställda anpassat sig väl till distansarbete och ser positivt på förändringen. I en intern undersökning rapporteras att den individuella produktiviteten förblivit intakt, eller i vissa fall högre än tidigare. 80% av de anställda anser också att samarbetet fortfarande fungerar utmärkt.

Förutom ett positivt resultat på själva arbetet rapporterades även fördelar i relation till de anställdas privatliv. 86% ser det fördelaktigt att inte behöva pendla och 60% uppger att de fått en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Rev Labs – frihet att kunna arbeta från kontoret

Trots en mycket positivt respons på distansarbete visade samma undersökning att 65% saknade känslan av tillhörighet. De anställda vill ha mer frihet att själv bestämma när de vill komma till kontoret. För att möta detta behov har Revolut skapat Rev Labs. Tanken med Rev Labs-formatet är att ge utrymme för kreativt tänkande, brainstorming, träning och lagarbete samt att kunna erbjuda tysta zoner för möten.

– Våra medarbetare älskar den balans i vardagen som de har uppnått genom att arbeta hemifrån. Men samtidigt saknar de sina kollegor och chansen att samarbeta ansikte mot ansikte i viktiga projekt och att kunna balansera bekvämligheten i hemmet med kamratskapet på kontoret, säger Jim MacDougall, VP för HR-avdelningen på Revolut.

Med siktet på en hållbar arbetsplats

Under 2021 planerar företaget att öppna fler Rev Labs på nya platser där de tidigare inte har haft någon fysisk närvaro. Samtidigt ställs de nuvarande kontoren gradvis om för att anpassas till den nya arbetsmodellen.

– Rev Labs erbjuder det bästa av två världar. Vi kommer att slutföra den flexibla arbetspolitiken under de kommande månaderna för att kunna vara en fortsatt attraktiv arbetsplats för våra nuvarande kollegor och de hundratals som kommer att bli en del av Revolut när företaget växer, avslutar Jim”.

👉 Läs även om remote-first bolaget qte Development
👉 Creative Hub STHLM bygger upp ett hybridvirtuellt community
👉 Så blir man en attraktiv arbetsplats

 

Linda Svensson

Skribent Linda Svensson

Fler artiklar av Linda Svensson

Skriv en kommentar