Det flexibla arbetslivet

Snart lanserar vi en nätverksbyrå – vill du vara med?

Christoffer Persson, Emelie Fågelstedt och Yasmine Åkermark, grundare av Svenska Nomader.

Tack vare att vi dels befinner oss i ett nätverkssamhälle där teknologin har gett oss (nästintill) obegränsad närhet till alla världens människor samtidigt som vi ser en ökad utveckling av frilansare och ”giggare” så skapas ett underlag för så kallade nätverksföretag. Företag som bygger på ett flertal noder av frilansare eller mindre företag som tillsammans skapar en större helhet och kan stå för ett större utbud.

Sociologen Manuel Castell menar på att vi befinner oss i det han kallar för ett Nätverksamhälle. Ett samhälle som med hjälp av digitaliseringen och decentraliserat styre suddat ut gränser för vem som kan interagera med vem. I sina teorier menar han på att klasstänkandet som tidigare låg till grund för våra sociala rörelser byts ut mot rörelser snarare baserade på idéer. En snabb omvärldskoll med politik som idag förs via sociala medier, crowdsourcing i alla dess former och där digitala omdömen styr val så kan man väl påstå att han åtminstone har en poäng. Vi har helt enkelt både behov och möjlighet att mötas kring en idé eller åsikt och arbeta med varandra för att nå till ett mål med hjälp av digitala medel.

Som företagare är det viktigt att skapa bra relationer med både enskilda individer och större företag som man kan vända sig till för att få tips och hjälp med olika utmaningar som kommer med att driva verksamhet. Det är helt enkelt för svårt att sitta på all kompetens själv och sanningen är att de flesta jobb som kommer in, kommer via rekommendationer. Affärer görs helt enkelt mellan människor som uppskattar varandra.

Nya former av samarbete

Ett samhälle utan geografiska gränser med decentraliserad styrning och gig-ekonomi bidrar till att vi idag kan arbeta när vi vill, var vi vill och även med vem vi vill. Det senare skapar samarbetsmöjligheter som tidigare helt enkelt inte fick försiggå. Företag arbetade inte med varandra för att erbjuda en större helhet, istället pratades det om att man skulle konkurrera. Idag börjar det bli ett måste om man vill hänga med i utvecklingen. Framfart på den fronten går bland annat att se på företagen i Silicon Valley som tagit stora steg förbi många andra etablerade företag. Genom att bygga upp ett ”modernt industriområde” så skapades en slags korsbefruktning där företag behövde och drog nytta av varandra.

De som framförallt har mest att vinna på ett nätverkssamhälle är de mindre företagen och då främst de som idag arbetar som frilansare. Är du frilansare så har du säkert varit med om att du fått släppa 50 % av vissa projekt för att du inte haft tid, kunskap eller resurser till att lösa resterande själv. Istället för att gå miste om av resterande delar av uppdraget kan du med hjälp av andra strategiskt välvalda resurser i ett nätverk runt dig själv hålla jobben inom en sluten ”kupol” av frilansare/mindre företag som kan ge tillbaka nästa gång de hamnar i en liknande situation. Dessutom får du som företag en större kunskapspalett att erbjuda i din försäljning utåt och utvecklas med. Alla i nätverket blir på så sätt vinnare.

Svenska Nomader startar en nätverksbyrå

Vi på Svenska Nomader AB tror stenhårt på teorin om att vi som företag idag behöver bli mer ödmjuka och öppna för att interagera med andra i respektfulla relationer där vi främjar gemensam tillväxt. Där vi låter andra företag vara bättre på andra områden och istället för att konkurrera se hur vi kan skapa värdefulla utbyte där alla blir vinnare. Att vi någonstans i framtiden landar i att nätverk (eller communities) samlas kring särskilda idéer och inte i särskilda bolag.

Svenska Nomader är en plattform som växt tack vare ett fantastiskt nätverk av människor som vi försöker ge tillbaka till så mycket det går. Vi letar nu efter ambitiösa, drivna och innovativa personer som vill ingå i en sk nätverksbyrå dit man ansluter som frilansande konsult eller mindre företag och där vi möts kring idéen om ett flexiblare arbetsliv och högkvalitativa leveranser.

Genom att handplocka bra personer med unika kompetenser till ett slagkraftigt team som fyller en stor byrås kompetenskraft tror vi oss kunna uppnå flera synergier och kunskapsutbyten. Tillsammans kan vi alla sedan dra nytta av varandra och ta oss an större uppdrag. Låter det intressant? Klicka dig in på ansökningsformuläret nedan och skicka din ansökan.

Ansök nu
Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Skriv en kommentar