Det flexibla arbetslivet

7 av 10 jobbar utanför kontoret minst en dag i veckan

Distansarbete utanför kontoret på coworking-kontor

Så många som 7 av 10 arbetstagare jobbar utanför kontoret minst en dag i veckan. Det visar en global undersökning från IWG om distansarbete som har genomförts bland 18 000 personer från 96 länder. I undersökningen uppger 89 % av de tillfrågade att ett mer flexibelt arbetssätt tillåter deras företag att växa, och gör dem mer konkurrenskraftiga (87 %).

Trenden att jobba på distans utanför det traditionella kontoret har växt stadigt under senare år, och drivs av digitaliseringen som möjliggör oss att genomföra arbeten platsoberoende. Framåt förväntas möjligheten att kunna jobba på distans fortsätta växa, och enligt en annan undersökning från Strategy Analytics sägs 1,87 miljarder eller 42,5 % av de globala arbetskraften vara mobil redan år 2022.

– Om du ger dina medarbetare möjlighet att jobba därifrån de behöver vara, och inte därifrån du säger åt dem att vara, så förändrar det helt deras syn på företaget, och de blir mer produktiva. Om de kan jobba från ett kontor i närheten av där de bor eller där de behöver vara så förändrar det allt, menar Mark Dixon, Chief Executive  på IWG, i en intervju med CNBC.

Att allt fler medarbetare framåt tillåts jobba på distans kommer med största sannolikhet även att föra med sig att efterfrågan på coworking-kontor kommer att öka. Enligt Forbes växer antal coworking-kontor med 24 % årligen mellan 2016 – 2020. Utöver distansarbetande medarbetare på företag spär även det växande antalet frilansare på efterfrågan på nya arbetsplatser.

Arbetsgivare som tillåter distansarbete mer attraktiva

80 % av de tillfrågade i IWG-undersökningen uppgav att de genom att tillåta sina medarbetare att jobba på distans hade upplevt det enklare att rekrytera och behålla talanger på företaget. Det är en ökning från 64 % bara två år tidigare. Statistiken tyder dels på att fler arbetsgivare idag kanske börjar mäta hur möjlighet till distansarbete påverkar deras attraktivitet som arbetsgivare, men även att fler arbetstagare idag kanske ställer krav på mer flexibla arbetsförhållande när de söker jobb.

 

IWG är en schweizisk organisation som hjälper företag att skapa och bygga produktiva arbetsplatser, samt erbjuder coworking-kontor. De står bakom ett initiativ som de kallar för ’the workplace revolution’ och menar på att bra arbetsplatser skapar mer produktiva och kostnadseffektiva företag. Undersökningen ’The IWG Flexible Working Survey’ finns att ladda ned här.

Stort tack också till Patrik Winnfors på Distansarbeta Mera som först uppmärksammade oss om undersökningen!

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar