Co-workingDet flexibla arbetslivet

Kontorshubbar och distansarbete istället för pendling

Vi borde ifrågasätta vårt sätt att arbetspendla och satsa mer på kontorshubbar nära hemmet; det menar Uppsala-politikern Patrik Hedlund. Idag arbetspendlar 1,7 miljoner svenskar till en annan kommun för att jobba, varav 150 000 pendlar minst 15 mil enkel väg. Detta samtidigt som Sverige har som miljömål att minska utsläppen från inrikes transporter. Varför skapar vi inte lösningar för pendlarna att jobba närmare hemmet istället?

– Jag är intresserad av samhällsutveckling och har själv pendlat i mer än 20 år. Därför ser jag att pendlandet inte är en bra väg framåt. Man blir trött, kommer alltid hem sent och får svårt att lösa livspusslet. Dessutom minskar kopplingen eller sammanhanget till bostadsområdet, menar Patrik Hedlund och fortsätter:

– Sedan är ju klimatfrågan den avgörande och största frågan som gör att vi måste ställa om till ickeresande. Dessa är drivkrafter som kommer att tvinga oss till att omvärdera arbete och studier och var dessa ska förläggas i framtiden.

Kontorshubbar nära bostadsområden kan vara en lösning

Patrik Hedlund är socialdemokratisk politiker i Uppsala. Häromveckan skrev han en debattartikel i Aftonbladet där han lyfter distansarbete som en lösning för Uppsalas pendlare. För att skapa en bättre arbetsmiljö för den som jobbar på distans och för att främja en arbetsgemenskap talar han om kontorshubbar nära bostadsområden som en lösning.

Många jobbar idag på distans från caféer eller bibliotek, men det är inte ultimat ur arbetsmiljösynpunkt och kan dessutom vara isolerande vilket är dåligt för hälsan. I centrala Uppsala finns idag flera kommersiella kontorshubbar och co-working spaces, men dessa riktar sig ofta till mindre företag och är inte alternativ för den som är anställd på större företag eller myndighet. Sverige behöver fler kontorshubbar nära hemmen som hjälper människor att minska pendlandet och bättre få ihop livspusslet, menar Hedlund.

Vem ska initiera de nya kontorshubbarna du talar om?

– Jag tycker att Kommunen och regionen borde ta initiativ till jobbhubbar i samverkan med stora arbetsgivare i regionen.  Det får inte bara bli en kommersiell fråga för privata aktörer utan en samhällsfråga. Hubbarna måste växa fram i olika bostadsområden och kopplas till viktig samhällsservice och mobilitet.

– Jag tillhör en politiskt förening vid namn Tjänstemannaföreningen som engagerar socialdemokratiska akademiker och tjänstemän och där är frågan om distansarbete aktuell. Därför har vi skrivit en motion till vårt parti i Uppsala kommun om denna fråga.

Hur ändrar vi inställningen till distansarbete för anställda ute på företag?

– Det är nog en långsam process men det handlar om att hitta mekanismer och arbetssätt som gör att utmaningarna med distansarbete överbryggas. Jag tror att många arbetsgivare känner en brist på kontroll eller kontakt med medarbetare som sitter på distans. Kanske kan detta överbryggas genom nya verktyg eller något digitalt system för samhörighet med personer som sitter på hubben. Sedan är det en normfråga och jag är säker på att vi i framtiden kommer att skratta åt den gamla normen att alltid sitta på kontoret.

Varför är distansarbete en del av framtidens arbete enligt dig?

– I framtiden måste vi tänka på ickeresande, dvs inte bara hur vi ska resa utan hur vi minimerar vårt resande för vår hälsa och klimatets skull. Det blir också allt svårare att hitta kompetent arbetskraft vilket gör att upptagningsområdet för arbetskraften måste utökas. Fler och fler yrken kan dessutom utföras på distans i takt med den tekniska utvecklingen. Många av oss arbetar i geografiskt spridda organisationer där medarbetarna ändå inte sitter på samma fysiska plats. Vi måste nog tänka om en hel del i framtiden gällande arbete och hur vi ska bo och leva. Distansarbete kan bli den där renässansen för landsbygden och våra bostadsområden som får dem att leva igen med mer närhandel, service och grannsamverkan.

👉 Patrik Hedlunds debattartikel: ”Distansarbete lösning för Uppsalas pendlare?”
👉
Intervju med Parik Hedlund: ”Internet som arbetsplats – skadligt eller hälsofrämjande?”
👉
Vidare läsning: Co-working och flexibelt arbete på uppgång enligt experten

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar