Det flexibla arbetslivet

Co-labb: Tips kring hybrida arbetssätt

Distansarbete, hybridteam, digitala nomader, gigekonomi och en globaliserad arbetsmarknad. Hur kommer framtidens arbetsliv att se ut och hur kan vi förbereda oss för ”det nya normala” redan idag? Med de frågorna inleddes spåret ‘Framtidens arbetsliv’ på Internetdagarna 2021 den 22/11.

Deltagare och talare på spåret deltog i ett gemensamt co-labb med syfte att identifiera lösningar och tips kring hybrida arbetssätt. I hybrida team jobbar en del på plats från kontoret medan andra jobbar på distans; något som förväntas bli allt vanligare framöver och som ställer nya krav på kommunikation, samarbete och ledarskap.

Deltagarna på spåret diskuterade utmaningar och lösningar i break-out grupper och resultaten dokumenterades med hjälp av Mentimeter. Totalt var 304 personer anmälda till spåret. Följande rapport är en sammanfattning av de diskussioner och rekommendationer som uppkom under dagen kopplat till distansarbete och hybrida arbetssätt.

👉 Ladda ned hela rapporten: Co-labb om hybrida arbetssätt

Några tips för att jobba i hybrida team som lyftes:

Den andra delen av co-labbet handlade om att utforska möjligheter med hybrida arbetssätt och att dela tips och idéer kring hur bäst man jobbar i hybrida team. Nedan summeras tips som gavs:

💡Definiera rutiner och förväntningar
Tydlighet kring hur varje teammedlem förväntas kommunicera, när man bör vara tillgänglig och på vilka plattformar. Ha gemensamma spelregler som alla känner till. Skriv ett teamkontrakt.

💡Tydlighet i alla möten
Det måste finnas en tydlig agenda och ett mål med varje möte. Utbilda med fördel medarbetare i hur man skapar inkluderande och effektiva digitala möten. Ha med interaktiva moment i möten.

💡“Digital first”
Utgå från de som jobbar på distans för att säkerställa att alla inkluderas i möten och det dagliga arbetet. Ge alla lika mycket utrymme i möten; helst bör helst alla synas i bild från egen enhet.

💡Välj en plattform att jobba i
Kompetensutveckla alla inom en plattform och använd den konsekvent – inte för många system!

💡Kommunicera mycket och jobba i öppna dokument
Ha en gemensam digital arena där medarbetare berätta vad de gör, vad de gjort och vad de ska göra härnäst. Jobba i öppna dokument och dela ofärdigt material med möjlighet att arbeta i samma dokument samtidigt för att förenkla samarbete och samverkan.

💡Glöm inte det sociala
Avsätt tid för sociala träffar, som walk and talks eller morgonfika med kollegorna.

💡Våga testa!
Ingen vet de exakta svaren på allt, men tillsammans hittar vi vägar framåt

Vägen framåt formar vi tillsammans

Att ha fungerande teknik och digitala förutsättningar är en viktig del av att få det hybrida arbetslivet att fungera, men långt ifrån allt. Att anamma hybrida arbetssätt handlar om mer än att använda digitala verktyg; det handlar om att skapa en företagskultur som på riktigt omfamnar det digitala. I grunden bygger det på att hitta bra kommunikation och arbetssätt som verkligen drar nytta av de digitala möjligheterna. Jobba i öppna dokument och dela ofärdigt material. ‘Working out loud’ blir allt viktigare, dvs att hela tiden uppdatera andra i teamet kring vad man jobbar med. Dra nytta av möjligheten att samverka och bygga vidare på varandras arbeten och projekt, oavsett fysiskt plats.

Ingen sitter på alla svar och nyckeln ligger i att våga testa nytt inom en organisation. Vi lär oss också mycket av att dela kunskap, erfarenheter och lärdomar med varandra. Så låt oss fortsätta dialogen framåt.

Stort tack till alla som var med och bidrog i vårt co-labb om hybrida arbetsätt, både i studion och bakom datorskärmen! Och stort tack till våra vänner på Internetstiftelsen för möjligheten att få ansvara för spåret om ’Framtidens arbetsliv’ i år!

👉 Ladda ned hela rapporten: Co-labb om hybrida arbetssätt

Talare i studion på Internetdagarna. Från vänster: Nina Bozic, Jenny Sandström, Mille Beckman, Peter Ingman och Emelie Fågelstedt.

Talare på spåret

  • Emelie Fågelstedt, digital strateg och medgrundare Svenska Nomader
  • Nina Bozic, senior researcher in Innovation Management and the Future of Work at RISE
  • Gregory Golding, chef för JobTech Development
  • Mille Beckman, COO & Senior Advisor på GoToWork
  • Dr. Claire Ingram Bogusz, universitetslektor i Information Systems på Uppsala Universitet
  • Ann-Therése Enarsson, vd, Futurion – tankesmedja för framtidens arbetsliv
  • Jenny Sandström och Maria Svensson Wiklander, medgrundare The Remote Lab och Gomorron Östersund
  • Henrik Eriksson, ansvarig arbetsplatsstrategi och hyresgästrådgivning, Vasakronan och Peter Ingman, Medgrundare Flowpass
  • Christoffer Persson, medgrundare Svenska Nomader & Kraf-10

👉 Mer information om Internetdagarna och innehållet på spåret hittar ni här.

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar