Co-workingDet flexibla arbetslivet

Co-working och flexibelt arbete på uppgång enligt experten

Idag ställs allt större krav på flexibilitet i arbetslivet. Co-working som arbetsplats blir vanligare för så väl entreprenörer och start-ups som anställda vid större bolag. Vi pratar med Patrik Olveback, Country Manager på IWG i Sverige, om hur co-working har utvecklats de senaste åren, och varför en flexibel arbetsplats kan hjälpa företag att öka så väl sin produktivitet som attraktionskraft.

– Vi har sett ett skifte bara under det senaste åren. Nu är det inte bara små och medelstora företag som efterfrågar co-working utan även andra typer av verksamheter och större företag, berättar Patrik Olveback på IWG.

IWG är ett globalt företag som erbjuder flexibla kontorslösningar sedan trettio år tillbaka. I Sverige finns de representerade genom 25 kontor under olika varumärken i Stockholm, Göteborg och Malmö. Inom gruppen finns bland annat Regus, No 18 och Spaces. Patrik Olveback har jobbat för IWG i sex år och har tydligt sett hur efterfrågan på co-working ökat under den tiden.

– Att öppna upp för mer flexibla lösningar ger nöjdare medarbetare. Nöjda medarbetare producerar bättre arbete. Dessutom går det att attrahera nya talanger genom att erbjuda möjligheten att jobba från flera olika platser, menar Patrik och fortsätter:

– För företag är det också positivt rent ekonomiskt att välja co-working framför ett traditionellt kontor. Då behöver man bara betala för de kvadratmeter man använder, och kan lösa nya platser efter behov.

Patrik Olveback, Country Manager på IWG i Sverige och expert på frågor kring co-working och arbetsplatsen

Ökad flexibilitet höjer produktiviteten

Sedan elva år tillbaka genomför IWG en årlig studie om arbetsplatsen där de intervjuar 15 000 personer från olika delar av världen kring hur och var de jobbar. En tydlig trend som kan ses är en ständigt ökande efterfråga på flexibilitet. Globalt svarar 65 % att deras företag idag har en policy för flexibelt arbete, medan 75 % anser att flexibilitet i arbetslivet är det ´nya normala´.

– Mitt råd till företag är att erbjuda en arbetsmiljö som är väldigt resultatdriven. Snarare än att alla ska behöva vara på plats från 8-till-5 varje dag; fokusera på resultaten som uppnås av medarbetarna. För att attrahera de som är duktiga på att producera de resultaten behöver du erbjuda ökad flexibilitet. Kommande generationer är inte intresserade av att stämpla in och stämpla ut.

Studien visar att 50 % av anställda globalt jobbar utanför sitt huvudkontor i alla fall 2,5 dag i veckan. Det har blivit vanligare för arbetsgivare att öppna upp för att låta medarbetare jobba hemifrån, från ett co-working space eller annan ort. Enligt årets studie menar också 85 % att produktiviteten har ökat på deras företag som ett resultat av större flexibilitet.

– Minskat pendlande är en faktor som ökar produktiviteten hos medarbetare. Man är inte sugen på att sitta och åka kommunalt en timme. Man vill kunna komma till jobbet snabbare, förklarar Patrik.

Flexibelt arbete och co-working för att attrahera kompetens

Patrik berättar att allt fler svenska företag ser fördelarna med att använda satellithubbar i form av co-working för att underlätta vardagen för sina medarbetare. Något som särskilt blir ett krav för den som vill attrahera den yngre generationen.

– Flera stora företag har idag en huvudhub där man har stödfunktioner och centrala funktioner. Sen har man olika satellithubbar så att medarbetarna kan välja en arbetsplats närmare hemmet. Man kanske åker till huvudkontoret någon gång i veckan, men däremellan kan man jobba därifrån det bäst passar en.

Enligt honom drivs trenden med co-working på mycket av krav från Millennials och de födda 1995 och senare. De personerna tillhör generationer som ställer större krav på hur man jobbar, var man jobbar och hur mycket man kan tänka sig att pendla varje dag.

– Arbetsplatsen kan ses som ett konkurrensmedel för att attrahera talanger idag. Vill man rekrytera de bästa människorna måste man kunna erbjuda en bra arbetsplats och bra villkor kring flexibilitet.

Vad är dina spaningar kring morgondagens arbetsplats?

– Trenden vi ser nu med co-working och ökad flexibilitet kommer att öka avsevärt mycket. Det drivs av de kommande generationerna som nu kommer ut på arbetsmarknaden. De är vana att jobba på ett annat sätt och har kanske en annan inställning till balans mellan jobb och fritid. De använder tekniker vi kanske inte alls är insatta i. Sen drivs de av att jobba när man vill, hur man vill och med vad man vill.

– Jag tror också att vi kommer att se fler egenanställda och egenföretagare som kommer att jobba med flera olika kunder och byta uppdrag från dag till dag. De kommer att diktera villkoren mer och företagen måste vara beredda att anpassa sig om de vill komma åt deras kompetens.

👉🏼 Ta del av hela studien från IWG: The Annual IWG Global Workspace Survey
👉🏼 Vidare läsning: 7 av 10 jobbar utanför kontoret minst en dag i veckan
👉🏼 Läs även: Allt mer av Sveriges yta blir till Co-working

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar