Det flexibla arbetslivet

Community-first, den nya trenden på arbetsmarknaden

Av april 15, 2021 Inga kommentarer

För att få en bättre bild av vad det innebär för ett företag att vara community-first” har vi gått djupare in på ämnet tillsammans med Svenska Nomaders egna medgrundare Emelie Fågelstedt och Christoffer Persson, community-entusiasten Maria Selting och Axel Erikson, affärsutvecklare på Bokio – ett företag som växt fram med hjälp från deras community.

Att definiera “community”

Beroende på vem man frågar kan definitionen av en community se lite olika ut och svaret färgas givetvis beroende på vem personen eller företaget är. Med det sagt nämner våra fyra experter ändå ett par gemensamma nämnare för vad community innebär för dem.

Maria Selting

Maria Selting

Samhörighet, aktivt deltagande och gemensamma värderingar

En community är en grupp människor, antingen online eller offline, som delar samma värderingar och ett intresse för det forum de är en del av. Medlemmarna bryr sig om varandras välbefinnande och vill att andra i communityt ska lyckas lika mycket som de själva.

I en communityt ska samtliga medlemmar få ta plats och komma till tals, kunna känna samhörighet och självmant vilja vara aktiva för att på så sätt få mer ut av sitt deltagande. I communities som drivs av företag är det därför viktigt att företagets roll inte är som administratör eller ledare, utan snarare som en facilitator som startar och håller liv i meningsfulla diskussioner som samtliga medlemmar kan delta i.

– Det är viktigt att företag förstår att community inte bara handlar om en Facebook-grupp eller ett annat onlineforum där deras kunder kan kommentera på inlägg. Det skulle kunna vara det men det skulle också kunna vara så mycket annat. Vad som avgör om en community blir levande är arbetet bakom – att man sätter tydliga värderingar som lyser igenom i varje beslut och som efterlevs i det dagliga arbetet, säger Maria Selting.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt. Foto: Magnus Laupa

Interna och externa communities

Emelie Fågelstedt nämner även att företag kan ha både interna och externa communities där de interna består av anställda, medan de externa inkluderar samtliga personer som finns i företagets nätverk.

– Att skapa en känsla av att vara en community internt är såklart superviktigt oavsett om de anställda jobbar på distans eller on-site, men jag tror att de stora värdena av community-skapande ligger i att inkludera alla i sitt nätverk i dialoger och diskussioner, säger hon.

Community gynnar alla typer av företag

Att community gynnar både mer traditionella företag och de företag som är remote-first är ett faktum – speciellt då pågående pandemi gjort att allt fler företag tillåter sina medarbetare att arbeta på distans. Däremot finns det större utmaningar när det kommer till den sociala aspekten hos företag som är remote-first.

“Det finns ett större behov av att tänka community för de företag som är remote-first. De har ett helt annat socialt behov att släcka och behöver förstå hur man skapar äkta “mötas vid kaffeautomaten”-situationer virtuellt”

– Christoffer Persson

Vidare menar Maria Selting att det är lättare att driva en community “offline” då det kraftfullaste mötet mellan människor uppstår i det fysiska rummet, men att detta i sin tur ändå kan resultera i en levande community online. Med det sagt går det såklart även att bygga en digital community redan från start men då krävs det desto mer från de som driver den för att lyckas göra communityt levande.

– Jag tror att företag som varit remote-first redan innan pandemin till högre grad insett värdet av att prioritera sin community och ligger ett par steg före. Därför tror jag också att det redan finns mycket befintlig kunskap hos dessa företag som mer traditionella företag kan lära sig av. Detta är dock mina egna reflektioner och trendspaningar och det finns såklart varianter åt båda hållen, säger Maria.

💡Tips! Unbox Your Living Podcast – Why community building is good for business

axel erikson

Axel Erikson

Positiva effekter för både företag och arbetsmarknaden

Att arbeta aktivt med sin community är ett sätt att komma åt perspektiv och tankar från en större grupp människor kring aktuella ämnen och utmaningar. Genom att lyckas skapa en levande fokusgrupp där medlemmarna känner förtroende för varandra, gärna delar med sig och hjälper varandra får man som företag en ökad förståelse av omvärlden.

– Närheten till våra användare på ett personligt plan har gjort oss väldigt lyhörda för vilka problem de stöter på i sin vardag och det är saker vi kan ha i åtanke när vi utvecklar vår produkt. När våra användare i sin tur känner att de får gehör för förslag och förbättringsidéer leder det till en väldigt god relation och starka band mellan oss på Bokio och våra användare, säger Axel Erikson.

En stark community stannar med företaget i vått och torrt

Fördelarna med att ha starka band till sitt community är många. Bland annat tenderar medlemmarna att stanna kvar längre om de är emotionell investerade i företaget och risken minskar för att de lämnar communityt eller byter produkt även om ett billigare och snyggare alternativ dyker upp på marknaden.

En annan värdefull aspekt är att lojaliteten hos en stark community ofta kvarstår även i kristider. Ett bra exempel på detta är företaget WiFi Tribe som arbetar med coworking, coliving och resande – kanske den sämsta möjliga mixen av bransch för att kunna överleva en pandemi. Men tack vare en stark community med medlemmar som stöttat företaget genom att bl.a. betalat för att kunna umgås online har WiFi Tribe överlevt.

👉 Lyssna till Maria Selting prata om hur man bygger motståndskraftiga communitys på re:builds online-konferens. Med koden MARIA10 får du 10% rabatt på ordinarie biljettpris

Christoffer Persson

Utmaningar

Maria, Christoffer och Emelie är alla tre överens om att den stora utmaning med att bygga en stark community är att det tar tid. Man måste jobba aktivt med relationsbyggande och förstå att det inte är något som växer fram över en natt.

“Precis som i relationer gäller det att hålla dialogen vid liv men det svåra ligger i att göra det på ett naturligt och äkta sätt. Det ska inte vara för att man måste prata med sin community utan för att man genuint vill”

– Christoffer Persson

Men olika typer av företag ställs givetvis inför olika utmaningar. Axel upplever inte att det varit allt för svårt för Bokio att bygga upp sin community.

– Som tech-bolag med en kultur grundad i ren utvecklaranda är “open source-mentaliteten” ständigt närvarande. Bokio byggs av våra användare genom hur de använder och hur de talar om oss och våra produkter. För att bygga den bästa produkten för människor kräver det interaktion med människor i ett sammanhang där de är motiverade att vara ärliga mot oss och ha förtroende för att vi kommer lyssna på dem, säger han.

community

Tips på hur man kan jobba med community

Det finns flera olika sätt att arbeta aktivt med en digital community men ett bra första steg kan vara att välja en “huvudplattform” där man försöker samla sina medlemmar. Till exempel finns en stor del av Svenska Nomaders community i vår Facebook-grupp där vi enkelt kan interagera med varandra på olika sätt. Och tänk på just det – att välja en plattform där det är enkelt att kunna föra dialog och diskussioner så att man slipper den tråkiga envägskommunikationen.

Rent praktiskt kan olika sociala medie-plattformar och nyhetsbrev vara bra kanaler för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer inom företaget, men i slutändan handlar det ändå om att göra det mesta med vad man har att arbeta med. Låt de som ansvarar för communityt se över vilka resurser som finns och vilka tillvägagångssätt som passar företaget. Vi rekommenderar varmt att bjuda in till fysiska möten när möjlighet ges – för som Maria sa, så är det fortfarande i fysiska möten mellan människor som magin kommer till liv.

👉 The Community Canvas hjälper dig bygga ditt community
👉 DOSPACE – med fokus på mångfald, community och hållbarhet

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar