Det flexibla arbetslivet

Distansarbete – en framgångsfaktor på framtidens arbetsplats

Av april 28, 2020 Inga kommentarer

Kille sitter med en kaffekopp i ena handen och en tablet i andra.

Framtidens arbetsliv kommer att vara mer flexibelt än dagens. Det tar mer hänsyn till individuella behov och att arbetsmiljön är stimulerande. Det ska också ska ge energi, men samtidigt göra distansarbete möjligt med smart digital teknik.

Trender inom framtidens arbetsliv

Det finns mycket forskning om vad framtidens arbetsliv innebär. När Office Management sammanställde ett 40-tal forskningsrapporter var det fyra huvudtrender som framträdde:

  • Flexibla samarbeten
  • Stimulerande arbetsmiljö
  • Molnbaserad säker IT
  • Smart AI-teknik

Trenderna drivs på av teknikutvecklingen i samhället, men också av människors behov av att använda tekniken för att få leva mer miljövänligt, få ihop livspusslet och att ha ett helt liv där ett stimulerande arbetsliv kan samsas med mer tid för annat än exempelvis pendling.

En illustration på hur framtidens arbetsplats kan komma att se utFlexibla samarbeten

Flexibla samarbeten är den första och kanske tydligaste trenden. I gigekonomin där experter möts och samarbetar för tillfälliga projekt eller uppdrag finns en vision om hur det kommer att fungera och distansarbete är en självklar del av flexibla samarbeten.

– Vi tog fram fyra typiska profiler som är kopplade till trenderna. Det är den Digitala nomaden som kan arbeta varifrån som helst bara det finns uppkoppling. Den Flexibla kollegan som arbetar för att livspusslet skall gå ihop och föredrar en mix på kontoret, på väg till jobbet och hemma. Den tredje profilen är Kontorsjunkien som helst arbetar från kontoret och den fjärde är AI Geeken, som är nöjd bara hen har åtkomst till den senaste smarta tekniken som finns, berättar Susanne Wahlström, marknadschef på Office Management.

Ett diagram av de fyra profilerna på framtidens arbetsplats

Ungefär 900 personer har svarat på testet och drygt hälften ser sig som Flexibla kollegor och den resterande hälften fördelar sig hyggligt jämnt över de andra tre profilerna.

👉 Vet du vilken profil du är på framtidens arbetsplats? Gör testet du också.

När andelen Flexibla kollegor växer i arbetslivet ökar också behovet av en omställning i mångas företagskultur, så att exempelvis distansarbete tillåts mer regelbundet. Hindret ligger oftast inte i tekniken utan i en ovana att arbeta och leda arbetet på distans, vilket är något som många tvingats in i under Covid-19 och den sociala distanseringen.

– Många företag har inte haft rutiner eller en kultur som medger flexibla samarbeten, men kanske förändras sättet att se på arbete hemifrån nu. Det finns så många fördelar med resfria möten kopplat till både arbetsmiljön och planetens miljö och vi märker en stor ökning av distansmöten i våra system som kunderna använder för videomöten, säger Peter Uddfors, VD och koncernchef på Office Management.

– Livstidsanställningar finns ju inte längre. I framtiden kan du logga in med din identitet och göra ett gig, ett kort uppdrag, åt vem du vill. De virtuella och fysiska mötena flyter ihop. Arbetsgrupper ändras från projekt till projekt, inte per avdelning. Du kan jobba var som helst med uppkoppling. Drivkrafter för att detta ska bli verklighet finns i samhället. Den flexibla arbetsplatsen gör mindre miljöavtryck då man minskar restid och utsläpp, säger Peter och knyter an till den senaste tidens händelser.

En stimulerande arbetsmiljö

En stimulerande arbetsmiljö är trend nummer två. Eftersom kompetens är en bristvara handlar det om att attrahera och rekrytera de bästa medarbetarna, vilket blir en kamp mellan företagen. För de som vill arbeta med kontoret som bas kommer det behöva bli mer av en destination att tanka energi från än en plats att utföra sitt arbete på. Och enligt forskningen ska man då inte heller underskatta kaffeautomaten som ”savannens vattenhål”.

– Företag måste ha en stimulerande arbetsmiljö för att attrahera och behålla personal. Man har släppt skrivbordet och bokhyllan och kan sitta i andra miljöer där man är mer produktiv. Antingen på deltid eller på heltid som de digitala nomaderna gör. Kanske kommer företag framöver ha olika kontor, några för att tanka energi andra för att arbeta mera traditionellt, kommenterar Susanne.

Kontoren förändras också när kvadratmeterpriserna ökar och man sparar också yta per medarbetare om man erbjuder distansarbete som komplement. Tekniken erbjuder möjligheter till detta, grunden är förstås säkra IT lösningar som gynnar samarbete på distans.

👉 Se vad svenskarna tycker om distansarbetet under COVID-19 i en ny undersökning.

Säkra molnlösningar

Säkra molnlösningar är nästa trend. I takt med att vi arbetar mer flexibelt ökar förstås antalet uppkopplade enheter vilket också innebär att företagen lägger ut hela sin IP i molnet. Det ställer krav på säkerheten som både handlar om att minimera risken för intrång och avlyssning men också att hantera personuppgifter korrekt enligt GDPR.

Molnlösningar som Office 365 möjliggör en effektiv kommunikation och underlättar din planering.

Apple gadgets liggandes på ett bordAI och smart teknik

Sist men inte minst är AI och smart teknik en trend som kommer att bli självklar i framtidens arbetsliv, förutspår Office Management. AI kan hjälpa oss att bli bättre, så vi agerar och lägger tid på rätt saker. Istället för att göra transaktionsarbete för att leta så kan vi jobba direkt på avvikelser som systemet själv hittar. På så sätt kan vi fokusera på det som behöver förbättras eller åtgärdas.

– Den här trenden kommer smygande och känns komplex, men AI underlättar livet och vardagen redan idag och kan också hjälpa dig att reglera arbetstiden med smarta mjukvaror som främjar hälsan. Jag tänker på MyAnalytics i Office365 och Google Maps som ju exempelvis redan vet vilken väg du tar till jobbet och kan påminna dig när det är dags att åka, beroende på trafiksituation och väder, säger Susanne.

Office Managements vision är att skapa en infrastruktur och en stimulerande arbetsmiljö som baseras på modern smart teknik där medarbetare kan mötas och samarbeta på de sätt som passar dem bäst både just nu och i framtiden.

👉 Läs mer om framtidens arbetsplats och Office Managements arbete.

Gästskribent

Skribent Gästskribent

Fler artiklar av Gästskribent

Skriv en kommentar