Det flexibla arbetslivet

Ny undersökning: Distansarbetet fungerar bättre än väntat men kontoret är saknat

Man sitter framför sitt hemmakontor och två skärmarHur redo är svenskarna att ställa om till hemarbete på distans? Covid-19-krisen har krävt snabba anpassningar och en av de större omställningarna är att många blivit ombedda att arbeta hemifrån och/eller på distans. Office Management har genomfört en Novus-undersökning för att ta reda på hur svenskarna tycker att det har fungerat under den första månaden. Och vad de saknar.

Distansarbete har fungerat bättre än väntat för nästan hälften!

Att arbeta på distans fungerar bättre än väntat för nästan hälften av de som deltog i undersökningen! En tredjedel av de som arbetar hemifrån tycker dessutom inte att de märker någon skillnad mot att vara på jobbet utifrån ett effektivitetsmässigt perspektiv. Möjliggöraren är digital teknik och samarbetsplattformar som exempelvis Microsoft Teams och snabb uppkoppling som gör det enkelt att chatta, dela dokument, dela skärm och genomföra möten med videoteknik.

Det finns dock nyanser av skillnader inom panelen (Novus Sverigepanel) som deltagit i undersökningen. Den grupp som framträder som mest positiv, och inte negativt påverkad, är åldersgruppen 30–49 år. Denna grupp anser inte att de tappar fokus eller blir uttråkade av hemarbetet, i denna grupp ser vi större andelar som bor i villa eller radhus och är gifta.

Den yngre undersökningsgruppen i åldern 18–29 år svarar att de upplever större problem med att fokusera och blir lättare uttråkade hemma.

Grafer över hur distansarbete har fungerat för panelen

– Resultaten är begränsade, men svaren pekar mot att hur väl distansarbetet fungerar beror på hur man bor och lever, vilket sannolikt påverkar möjligheten till en bra arbetsplats hemma. Det kan helt enkelt vara svårare i ett mindre boende. Många i denna åldersgrupp lever som ensamstående vilket kan förklara att de ofta känner ett större behov av att träffa studiekamrater och kollegor än de i det äldre åldersspannet, kommenterar Susanne Wahlström, marknadschef på Office Management som genomfört undersökningen.

I linje med trenderna inom framtidens arbetsliv

Office Management har under de senaste åren genomfört studier för att följa trenderna i framtidens arbetsliv och i deras trendspaning framträder möjligheten till flexibla samarbeten som viktig. Covid-19 krisen har tvingat många till distansarbete, varför det är intressant att undersöka hur det har fungerat eftersom det på sikt kan möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt och kanske snabba upp förändringsprocessen.

– Distansmöten utan resor spar miljön, kostnader, tid och ger medarbetarna en bättre arbetsmiljö med mer tid för både arbete och fritid, men det är just flexibiliteten att varva distansarbetet och jobb på kontoret som vi ser att många behöver menar Peter Uddfors, som leder Office Management vars målsättning är att hjälpa mindre till medelstora bolag med den teknik som behövs för ett hållbart arbetsliv både idag och i framtiden.

👉 Distansarbete: En framgångsfaktor inom framtidens arbetsliv

Tidigare har distansarbetet och flexibiliteten ibland hindrats av kulturen och tron på att arbetet utförs bäst på kontoret. Undersökningen visar att det fungerar alldeles utmärkt att arbeta på distans med tillgänglig teknik, men att det verkar vara just flexibiliteten att varva mellan det digitala och fysiska kontoret som ger en bra arbetsmiljö. Man ska komma ihåg att svaren baseras på en målgrupp som har arbetat på distans i ca 4 veckor när de undersöktes.

– Det många saknar med att arbeta heltid på distans är den sociala samvaron, småsnacket med kollegorna och att kunna lösa enklare uppgifter i ett samtal över skrivbordet. Många uppger att de saknar de naturliga pauserna som uppstår på kontoret, berättar Susanne vidare.

👉 Lär dig mer om hur företag kan och bör kommunicera online

Synen på kontoret på väg att förändras?

Att ha en ordentlig arbetsplats med tillgång till all utrustning är också något som många saknar – exempelvis ergonomiska arbetsplatser och skrivbord, skärmar och skrivare. Många ställer sig nu frågan om denna period av kris kommer att förändra arbetslivets syn på distansarbete och om kontorets roll kommer förändras.

Peter Uddfors menar att resultaten är intressanta, men kanske inte helt oväntade. Han tror att digitaliseringen kan revolutionera arbetslivet och påverka både människor och kontorets utformning.

– Jag tror att kontoret framöver blir delvis en arbetsplats och delvis en mötesplats där människor laddar energi i mötet med andra. Det är det som vi ser många saknar nu. Jag hörde någon som sa att ett modernt kontor ska vara som att komma till en kick-off och att det ska ge samma boost. Vilket vi kanske kommer att se en snabbare förändring mot när allt normaliseras, avslutar Peter Uddfors, VD och koncernchef för Office Management.

Fakta om undersökningen:

  • Novus har genomfört 1132 intervjuer.
  • 68 % av de som undersökts uppger att de arbetar helt eller delvis på distans när undersökningen genomfördes.
  • Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

Om Office Management:
Office Management erbjuder tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och arbetsplatser. Företaget grundades 1993 och har 430 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för effektivitet, samarbete och kommunikation för 8000 kunder i Norden. Office Management ägs av Nalka Invest AB, omsatte 1300 MSEK år 2019 och har kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Linköping och Luleå.

👉 Lär dig mer om Office Management på deras webbplats

Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Skriv en kommentar