Det flexibla arbetslivet

Flexibilitet på jobbet blir allt viktigare enligt LinkedIn

Man jobbar med laptop på soffa. Bilden från Linkedin.LinkedIn lyfter flexibilitet i arbetslivet som en av de största arbetsmarknadstrenderna 2019. Med flexibilitet menas möjligheten att jobba när och varifrån man vill. Särskilt i norra Europa lyfts vikten av flexibilitet, där hela 85 % av respondenterna menar att det kommer att vara avgörande för HR och rekrytering framåt.

Undersökningen Global Talent Trends 2019 från LinkedIn tar upp tre trender som förändrar arbetsmarknaden just nu: Soft skills, flexibilitet på jobbet och transparenta löner.

Fördelar och utmaningar med distansarbete

Fördelarna med att jobba på distans som lyfts av respondenterna i undersökningen är: ökad balans mellan arbete och fritid (77 %), att anställda väljer att stanna längre hos samma arbetsgivare (54 %) och att man attraherar nya medarbetare (51 %). Utmaningar som kommer med distansarbete är att skapa en fungerande gruppdynamik och samarbete mellan medarbetare, samt att som chef få översikt över allas arbete.

De företag som redan tillåter distansarbete har dock löst dessa problem genom digitala verktyg som möjliggör direktmeddelanden och konversationer, via exempelvis Slack, samt röst- och videosamtal över plattformar som Skype, GoToMeeting eller Zoom. Hur och med vad olika medarbetare arbetar kan följas via projekthanteringssystem som Monday, Trello eller MeisterTask.

Distansarbete – olika för olika industrier

Vem som får jobba på distans skiljer sig idag mycket åt mellan olika industrier. Studien visar att 72 % inom IT och 62 % inom ekonomisektorn får jobba på distans medan samma svar inom vården och tillverkningsindustrin är 43 %. Anledningen är att vissa jobb inte är lämpade idag att sköta på distans, medan exempelvis en utvecklare eller redovisningskonsult utan problem kan jobba oberoende av plats i och med att deras arbetsuppgifter kan skötas helt digitalt.

LinkedIn lyfter även ett antal exempel på företag som lyckats jobba framgångsrikt med flexiblare arbetsvillkor. På Dell har exempelvis distansarbete varit en uttalad förmån för medarbetarna sedan 2014, något som utöver nöjdare medarbetare även möjliggjort årliga besparingar på 12 miljoner US$ till följd av mindre kontorsytor. Idag jobbar ungefär 60 % av Dells medarbetare mer flexibelt, och de som nyttjar förmånen är 20 % nöjdare med sin arbetsgivare än de som bara jobbar från kontoret.

Flexibilitet på jobbet i Sverige

Den senaste månaden har vikten av distansarbete och flexibilitet även lyfts på den svenska arbetsmarknaden. Tidningen Chef skrev häromdagen om en undersökning som visar att 80 procent tackar nej till jobberbjudanden som inte innebär flexibilitet på jobbet. Computer Sweden kom också ut med en artikel förra veckan med en guide kring ”Så fixar du – och chefen – att jobba på distans”. Där lyfter man att fördelen med distansarbete är både att kunna behålla befintlig arbetsstyrka, så väl som att attrahera nya medarbetare. Men samtidigt krävs det en strategi och rätt teknologi på plats för att få distansarbete att fungera på den egna arbetsplatsen.

I en tidigare artikel listar vi online-plattformar där det går att hitta olika typer av distansjobb. Vi har även lyft 100 företag som tillåter distansarbete världen över. Samtidigt är det bästa rådet att ta upp möjligheten att få jobba på distans i ett samtal med sin arbetsgivare eller uppdragsgivare. Ofta (åtminstone inte idag) annonseras inte distansjobb ut direkt utan är något som man kommer fram till tillsammans med den man jobbar för eller tillsammans med. Att ha en tillit med och för den du jobbar med, samt att sätta upp rätt tekniska arbetsmiljö för att få samarbetet mellan kollegor att fungera, är avgörande.

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar