Det flexibla arbetslivet

PWELT – ett digitalt verktyg som utvärderar din arbetsmiljö

Av april 12, 2021 Inga kommentarer

Niclas Wisen

F.d. militären Niclas Wisén doktorerar idag inom stress- och arbetsmiljöfrågor vid Karolinska Institutet där han har tagit fram ett verktyg som hjälper till att utvärdera ens arbetsmiljö när man jobbar både på kontor och på distans. Vi har pratat med Niclas för att lära oss mer om PWELT.

Berätta lite om din bakgrund och vad du jobbar med

Jag har en ganska mångfacetterad bakgrund då jag arbetat med allt från finmekaniker, till ordningsvakt och butiksbiträde. 2004 var jag nyutexaminerad psykolog från Uppsala universitet men valde 2007 att skifta fokus och bli officer inom Försvarsmakten istället. Där har jag främst jobbat med stress och mental hälsa i våra internationella insatser. Idag är jag tjänstledig från försvaret och doktorerar inom stress- och arbetsmiljöfrågor vid Karolinska Institutet.

Det kanske inte känns helt självklart för alla men arbetsmiljöfrågor inom Försvarsmakten, framförallt vid internationella insatser, är starkt förknippade med både hälsa och prestation. I mitt nuvarande arbete tar jag med mig lärdomar från tidigare arbetslivserfarenheter och undersöker hur vi kan använda militära verktyg som tagits fram för att följa och bibehålla stridsvärde till att fungera i det civila samhället.

pwelt modelBerätta mer om PWELT-verktyget och hur det är anpassat till distansarbete

Verktyget PWELT är väldigt enkelt i grund och botten och bygger på ett par psykologiska grundprinciper och modeller. Den första delen bygger på en så kallad DRM – Demand Resource Model. Genom att följa hur balansen mellan krav och resurser fördelar sig över tid får man en uppfattning av eventuella risker för t.ex. stress. För att överhuvudtaget hamna i en stressrelaterad ohälsa krävs det alltså att det finns en obalans mellan dessa faktorer.

Nästa steg bygger på en princip som kallas sokratiskt frågande vilket innebär att det inte bara är ett svar i sig som är intressant, utan även processen för hur man kommer fram till svaret. Genom att ställa noga formulerade frågor kan vi rikta en persons tankar och reflekterande till ett specifikt område.

PWELT finns i tre varianter – en för grupper i organisationer, en för solitärer som inte har någon tydlig grupptillhörighet (t.ex. konsulter som är ansvariga för sin prestation oberoende av andra) och en variant för arbete på annan plats, alltså var som helst som inte är ens företagskontor. Vi kallar den sista varianten för WAFO – Work Away From Office.

Verktyget är digitalt och består av en bedömning som man gör en gång i veckan i form av en strukturerad rapport. I bedömningen som huvudsakligen adresserar DRM-balansen, tillkommer en värdering av ett antal faktorer som visat sig utgöra risker eller vara ett problemområde vid då t.ex. distansarbete. Genom att följa dessa faktorer över tid blir de lättare att identifiera när de gör sig påminda.

Själva skattningen med verktyget tar ca 5-10 minuter per tillfälle och resultaten har visat en ökad medvetenhet hos distansarbetaren kring bl.a. stress i relation till sin arbetsmiljö.

office

Hur mäter man den psykosociala arbetsmiljön?

Psykosocial arbetsmiljö är ju lite speciell på det sättet att den är väldigt dynamisk – den ena dagen är inte alltid den andra lik. Genom att strukturerat bedöma ett antal objektiva faktorer och förutsättningar kommer vi däremot ändå åt en representativ uppfattning av hur arbetsmiljön upplevs.

Genom att återkommande bedöma arbetsmiljön skapar vi inte bara medvetenhet utan även en historik som kan hjälpa oss att se subtila, långvariga och små men viktiga förändringar. Något som också skiljer psykosocial från fysisk arbetsmiljö är just att den är upplevelsebaserad. Där finns inga ljud från maskiner eller doft från gaser man kan ta med i mätningen det medför istället en risk för att man kommer lite för nära en mätning av individen och hur hen upplever sin situation. När bedömningen blir subjektiv kommer många andra faktorer in i bilden som t.ex. upplevelsen av företagskultur och personliga ambitioner etc. Det är något som inte går att komma ifrån helt och hållet men genom att göra en bedömning av helheten utifrån ett objektivt perspektiv minskar man ändå den påverkan.

Vad kan forskning om arbetsmiljö i relation till distansarbete bidra med?

Den tydligaste vinsten är att man genom forskning kan få koll på vilka påverkansfaktorer som är riskfaktorer – dvs faktorer som har en potentiell negativ effekt på både prestation och hälsa. Många studier om distansarbete riktas sig till de positiva effekterna – att man upplever mer frihet, man slipper pendla etc. Dessa är givetvis också är viktiga att lyfta fram men det viktigt att inte glömma bort riskerna med de mer negativa effekterna.

Med negativa effekter menar jag t.ex. att skiftet av miljö är en del av återhämtningen från en tuff dag och att man inte får det i samma utsträckning om man jobbar hemifrån. Att fysiskt lämna kontoret och komma hem till sin “safe zone” och att stänga jobbmailen så att arbetet inte spiller över på ens fritid är viktigt för ens hälsa. Men hur man balanserar sin vardag är givetvis personligt och det behöver inte vara ett problem att ha jobbmailen igång efter arbetstid – en del trivs med att ha lösa gränser. Oavsett är det viktigt att man lyfter fram samtliga perspektiv av distansarbetet.

Vad hoppas ni kunnat åstadkomma med PWELT och WAFO?

Vi kommer tyvärr inte ifrån att människor sjukskrivs och ibland till och med dör pga arbetsrelaterad stress. Det är något som kan drabba alla – hög som lågutbildad, ung som gammal. Med PWELT vill vi skapa och tillgängliggöra en enkel metod för att minska riskerna för detta.

Vi vet att nyckeln till att minska stressrelaterad ohälsa, oavsett var stressen kommer ifrån, är att öka medvetandet om riskfaktorer. Med PWELT kan man lättare identifiera vad man själv kan påverka och ofta är det faktiskt mer än man tror. Det är ett aktivt ledarskap och medarbetarskap kan bidra till ett mer aktivt förhållningssätt för att kunna bemöta stress konstruktivt. Lyckas vi med vårt verktyg minska risken för arbetsrelaterad stress hos bara en enda individ, ja då har vi kommit i mål redan där.

👉 Läs mer om verktyget på pwelt.com
👉 Jobba hemma – Arbetsmiljö och rutiner

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar