Det flexibla arbetslivet

Svenska Appjobs är ett remote-first-bolag

Appjobs-teamet på en av sina kvartalsvisa outingsAppJobs ville leva som de lärde och tog beslutet att gå “remote first” och därmed ge alla medarbetare möjlighet att jobba på distans – ifall de vill. Genom strategin vill AppJobs bygga en framtidssäker digital infrastruktur som dels utvecklar företagets arbetsprocesser men även ger flexibilitet till sina medarbetare – och därmed möjlighet att attrahera kompetens och erfarenhet från hela världen. Idag har de medarbetare som arbetar på distans från bland annat Brasilien, Uzbekistan och Amsterdam. Vi ville veta mer om hur det fungerar och fick till en intervju med AppJobs medgrundare och VD, Alok Alström.

Vad fick er att gå över till att bli remote-first?

Viktigast av allt för mig och ledningsgruppen på Appjobs har varit att själva leva som vi lär. Vi tror på gigekonomin som koncept och en del av den är möjligheten att kunna utföra ett jobb eller en uppgift genom digitala verktyg på distans. Att ha en bra infrastruktur som möjliggör arbete på distans gör också att företaget kan få bredare kompetens och erfarenhet, utan att människor tvingas flytta eller anpassa sig till en vardag som inte passar dem.

För snart ett år sedan startade vi AppJobs Institute för att närmare kunna analysera den transformation som sker globalt på arbetsmarknaden idag. Vi kan konstatera att den nya tekniken gör att transaktionskostnaderna för att sysselsätta en person för att utföra en mindre uppgift eller jobba heltid på distans inte är lika kostsamt som det varit innan.

Det är ett stort skifte som håller på att ske, och det handlar inte bara om att människor inte längre kommer jobba hela sitt liv på samma företag, utan även om att de kan bli än mer mobila i sitt levnadssätt. På det sättet kan man anpassa jobbet till familjen och sina övriga intressen, utan att karriär- eller jobbmöjligheter uteblir. Vi var övertygade om att detta var framtiden även innan coronapandemin startade, och därför lade vi det som grund när vi startade Appjobs. Utvecklingen kommer dock ske snabbare som ett resultat av att coronapandemin tvingat alla att lära sig vara produktiva utan att dagligen fysiskt träffa sina kollegor.

Alok Alström poserar för en pressbild

Alok Alström, grundare och VD på Appjobs

“Det vi märkte i och med corona när ingen längre fick jobba från kontoret var att känslan av ett “A och B-lag” försvann hos de som alltid arbetar på distans. De känner nu att alla har samma chans att snacka med cheferna och känna social tillhörighet på lika villkor.”

Vilka tydliga fördelar kan ni se (ev. enligt interna undersökningar) av att vara ett remote-first-bolag?

Den främsta fördelen är definitivt utbudet på kompetens du får tillgång till! Vi har visserligen kontor i Katowice, Stockholm och Karachi, men utöver det har personer som jobbar remote från bland annat Brasilien, Uzbekistan och Amsterdam. Det vi märkte i och med corona när ingen längre fick jobba från kontoret var att känslan av ett “A och B-lag” försvann hos de som alltid arbetar på distans. De känner nu att alla har samma chans att snacka med cheferna och känna social tillhörighet på lika villkor.

Medarbetare uppskattar överlag friheten att kunna jobba varifrån de vill. Många reser utomlands en längre period för att besöka släkt och vänner samtidigt som de kan kombinera det med arbete. I och med pandemin har alla behövt lära sig att arbeta på distans. Det har faktiskt gjort att en stor andel vill att vi ska slopa kontoren helt och bara köra remote för hela företaget.

Våra medarbetareundersökningar visar också att många finner att de är produktiva på andra platser än kontoret och att det inte är nödvändigt för dem att vara på en specifik fysisk plats för att skapa resultat. Däremot har ingen mått särskilt bra av att vara tvingade att jobba isolerade hemifrån i snart 12 veckor. Så att jobba “remote” är inte synonymt med att behöva jobba just hemifrån.

Appjobs tomma Stockholmskontor

Stockholmskontoret har mer eller mindre stått tomt under pandemin.

Vilka tydliga nackdelar kan ni se (ev. enligt interna undersökningar) av att vara ett remote-first-bolag?

En utmaning är definitivt den sociala biten och att många saknar sina kollegor. De som arbetar i samma stad kan göra sociala grejer som AW:s och liknande, men arbetar du långt från ditt team är det svårt att ersätta en fysisk träff med att alltid ses över skärm.

Sedan har du ju alltid aspekten av tidsskillnader. Det är alltid någon som måste anpassa sig till gruppen och det kan bli ganska påfrestande över tid om du sitter västerut, då du kan ha en känsla av att du alltid “ligger lite efter”.

Vad gör ni för att bygga socialt kapital mellan anställda då de är på distans?

Vi brukar ha en ”outing” en gång i kvartalet där alla från alla samtliga delar av världen möts upp fysiskt för att kunna träffas och lära känna sina team närmare men också företaget i stort. Vi ser alltid till då att det finns mycket tid för umgänge och lära känna varandra.

Under coronapandemin har vi haft quizkvällar, och vi försöker bygga upp ett virtuellt kontor genom startupen Teemly som kommer fungera lite som The Sims där du kan se i vilka rum andra är och var de har möten. Och är de utanför mötesrummen kan man chatta med dem.

Tre skärmar med deltagare och presentation under Appjobs veckomöten

Veckomötet där majoriteten av medarbetarna har möjlighet att ta del av uppdateringar på distans.

Ger ni någon form av assistans till de anställda som befinner sig på distans?

Vi har en ersättning till alla medarbetare för teknik de vill köpa. På det sättet ser vi till att alla har den utrustning de behöver men också det som bäst passar dem i deras tjänst och personlighet. Den vanligaste fighten är väl mellan dem som vill ha en Mac och PC och på detta sätt kan alla bestämma vad som passar dem.

Det finns också en idé om att börja ge en motsvarande ersättning varje månad till dem som vill ha ett co-working medlemskap. Många har tröttnat på kontoret som koncept men vill inte jobba hemifrån. Samtidigt vill de ändå få tillfälle till social interaktion och tillgång till en ordentlig arbetsstation.

Känner ni att ni har blivit en mer attraktiv arbetsgivare i och med att ni har gått över till att vara ett remote first-bolag?

En naturlig del av att vara ett företag som välkomnar att medarbetare arbetar på distans är just att fler kan söka till en tjänst. Jag tror också att det hjälper att vi hela tiden genuint försöker hitta nya bättre sätt för att underlätta för alla att arbeta mer på distans. Det tror jag gör oss mer attraktiva då arbetsmarknaden inte bara förändras för att det är mindre kostsamt för företag att inte ha kontor, utan också för att människor vill ha ökad flexibilitet i relation till sitt arbete.

Vilka digitala verktyg använder ni för kommunikation och möte?

Vi använder framförallt Zoom, Slack och Trello och ser alltid till att alla dokument är öppna för alla. Det skapar både en öppenhet för samarbete men också att du inte behöver sitta bredvid din kollega för att råka se vad personen jobbar på – utan kan då istället se det på drive:n eller genom att det delas öppet i en slack-kanal.

👉 Se även hur andra upplever distansarbete när 2500 tycker till om distansarbete
👉 Har ditt eller något annat bolag (som du känner till) också en remote-first-strategi? Tipsa oss gärna på hej@svenskanomader.se!

Christoffer Persson

Skribent Christoffer Persson

Fler artiklar av Christoffer Persson

Skriv en kommentar