Digital nomad

Att vara digital nomad idag vs imorgon

Digitala nomader har jobbat på distans med världen som kontor i flera år. Med pandemins intåg kan fler än någonsin jobba på distans, men att resa är svårare. Vem är och lever som digital nomad imorgon? Och hur kan livsstilen komma att förändras post-corona?

Vid dagens Clubhouse-samtal som hölls av Svenska Nomader försökte vi spåna kring hur termen digital nomad kan komma att utvecklas framåt som en följd av pandemin och att distansarbete har blivit ’det nya normala’ för allt fler människor världen över. Att resa och jobba på distans var tidigare något som en mindre grupp människor, och då i första hand frilansare, kunde anamma. Men framåt spås policys för distansarbete bli mer generösa på flera arbetsplatser runtom i världen, och även anställda kommer med stor sannolikhet i större utsträckning kunna välja att leva som digitala nomader.

Vi har redan sett hur företag som Spotify gått ut med en ’work from anywhere’ policy, samtidigt som bolag som Twitter och Microsoft redan förra året meddelade att deras medarbetare kommer att kunna jobba på distans för alltid. Vi har även intervjuat en rad olika bolag om att vara remote-first, dvs att deras medarbetare i första hand jobbar på distans med om så önskas även kan komma till kontoret. Bland dessa finns Appjobs, Viseo och Whitespace.

I den pulsmätning som Svenska Nomader nyligen genomförde tillsammans med Wise IT och Wise Consulting visar det sig dock att 6 av 10 svenska företag fortfarande inte har kommunicerat något kring hur deras policy kring distansarbete post-corona kommer att se ut.

Uppe på scen i rummet hade vi representanter från Svenska Nomader, en forskare inom digitala nomadrörelser, frilansare och utbildningsledare som delade sina tankar kring hur distansarbete och rollen som digital nomad kan komma att utvecklas framåt.

Slow travel och längre vistelser på varje plats

En tendens vi talade om var resande i framtiden, och att vi troligtvis kommer att resa långsammare och mer medvetet. Redan innan pandemin hade många slutat flyga och valde istället att ta sig fram med tåg, vilket ofta gick långsammare men också adderade ett värde till hela upplevelsen. Även framåt spås vi resa långsammare, och också stanna på en och samma plats längre. Istället för att besöka ett land eller en stad och stanna där i en eller två veckor kommer framtidens digitala nomad i större utsträckning att stanna i några månader eller till och med ett par år. Det innebär också att man kommer närmare den kultur som man befinner sig hos.

De digitala nomaderna blir äldre, och skaffar familj 

De personer som redan innan pandemin jobbade på distans och levde som digitala nomader börjar långsamt att bli äldre. Att resa som 25 – 35 åring är en sak, men när många börjar skaffa barn och familj blir det svårare att att förflytta sig på samma sätt som tidigare. Ändå kommer många som vant sig vid livsstilen att vilja fortsätta resa och bo på nya platser, och barnen kommer att anpassa sig efter den sociala kontext de befinner sig i. Kanske väljer vissa att hemskola, men andra kommer resa till platser där svenska skolan finns, eller internationella skolor finns, och mer planera resandet i etapper efter terminer eller årskurser.

Vi flyttar ut på landet 

Under pandemin har allt fler svenskar uttryckt en längtan efter att lämna storstäderna och flytta närmare naturen. I en undersökning som genomfördes i höstas svarade 4 av 10 svenskar att de kunde tänka sig att flytta ifrån storstäderna om distansarbete förblev normen. Diskussionen i gruppen handlade om att distansarbete möjliggör att vi kan bestämma plats i Sverige att verka från på ett helt annat sätt. Kanske flyttar man tillbaka till sin hemby, kanske flyttar man till en ny ort nära naturen för att komma bort från storstadsstressen. Det är en grön våg som pågår, och som troligtvis kommer att fortsätta även efter pandemin.

Fler hubbar runtom i landet

När vi flyttar ifrån storstäderna kommer vi fortsatt vilja träffa likasinnade och ha någonstans att jobba ifrån när hemmakontoret börjar kännas lite för isolerande. Gruppen förutspår att vi kommer se fler hubbar för co-working, möten och events öppna upp runtom i landet så att man oavsett var man väljer att bosätta sig kommer ha en stimulerande arbetsmiljö att åka till för att träffa andra när man vill.

Digital nomad-visum, och fortsatt främst västerlänningar som kommer leva som digitala nomader?

Allt fler länder börjar introducera digital nomad-visum för att locka distansarbetare att bosätta sig där under en längre period. Många av dessa länder har dock krav på att de digitala nomaderna ska vara höginkomsttagare, och därmed kunna gynna det lokala landet genom högre konsumtion. Även traditionellt har vi sett hur främst västerlänningar kunnat leva som digitala nomader och valt att besöka länder med lägre levnadskostnader. Troligtvis kommer detta även att vara en tendens framåt.

Identitet kopplat till digitalt nomadskap 

En diskussion handlade om hur man identifierar sig som digital nomad, och att den som traditionellt levt som digital nomad förknippat sig mycket med de projekt och samarbeten man har igång vid en given stund. Det man gör i arbetet och privat går mer samman när man reser och jobbar för sig själv. Samtidigt fördes en dialog kring att många idag identifierar sig mindre med sin yrkesroll, och snarare ser distansarbete som ett sätt att spendera mer tid med sina vänner rent privat, och mindre tid med arbetskollegor.

Rikedom idag handlar om att ha en rik fritid 

Det som driver människor till att bli digitala nomader handlar fortsatt om att få större frihet och flexibilitet att planera över sina liv. Att vara rik brukade handla om att ha en hög lön, en bra titel och en dyr bil, men idag handlar det mer om att ha en rik fritid. Den drivkraften kommer troligtvis fortsatt att vara anledningen till att folk väljer att vara digitala nomader framåt – oavsett om det handlar om att åka och bo nära havet i ett tropiskt land eller nära familjen nära naturen på en mindre ort.

Vilken påverkan får digitala nomader och distansarbete på hela samhället?

Om nu fler anammar livsstilen som digitala nomader, och om fler väljer att jobba på distans från utanför storstäderna, vad händer då med de faktiska storstäderna? Gruppen pratade om att vi kan komma att se att hela samhällen förändras framåt, och att traditionella storstadsregioner minskar som en följd av distansarbete. Redan inom 10 – 15 år kan vi börja se skillnader på städer i hela världen.

Vi ser fram emot att ta del av och dela vidare forskning från Karine Ehn som deltog i samtalet, kopplat till digitala nomad communities över hela världen och vilken påverkan pandemin har idag och framåt på hur vi jobbar och lever.

👉 Var med i vårt nästa samtal. Gå med i clubben ’Svenska Digitala Nomader’ på Clubhouse

👉 Mer om Clubhouse för den nyfikna: Clubhouse en kanal för framtidens arbetsliv och modernt ledarskap

Emelie Fågelstedt

Skribent Emelie Fågelstedt

Fler artiklar av Emelie Fågelstedt

Skriv en kommentar