Det flexibla arbetslivet

Distansjobbundersökning – Var med och tyck till!

distansjobb-undersökning

Tidigare i år skrev vi en artikel om Buffers distansjobbundersökning och deras undersökning skulle kunna sammanfattas med denna mening

“Distansjobb inte är en trend – utan något som är här för att stanna”

I undersökning säger hela 99% att de under någon gång under sin karriär skulle vilja arbeta på distans. Det absolut viktigaste med att kunna arbeta på distans är att ha flexibla arbetstider, det näst viktigaste är att kunna arbeta från valfri plats och på tredje plats rankar man att få tid över till familjen.

Google gjorde också en undersökning om distansjobb bland deras anställda. De samlade ihop svar från 5600 personer. De som utförde undersökningen var rädda att distansarbete skulle visa på att effektiviteten minskar hos de anställda. Men det visade sig att distansarbete var precis lika effektivt som att jobba tillsammans på en fysisk plats 🎉

Remote.co har också tittat närmare på ämnet och några av lärdomarna vi kan ta därifrån är att anställda stannar längre inom företaget om distansarbete tillåts, det ökar de mentala välmåendet bland de anställda, det minskar kostnaden för företaget, är ett miljövänligt alternativ och leder till bättre privata relationer.

Även Remote.co menar på att distansarbete är här för att stanna. Du kan läsa hela deras undersökning här

Nu är det dags för Svenska Nomader tillsammans med Wise IT och Wise Consulting genomföra en distansjobbundersökning i Sverige. Vi vill ta reda på hur svenskar ser på distansjobb och framtidens arbetsliv. Vad tycker vi är viktigast med att få arbeta på distans och i vilken utsträckning tillåts det egentligen att jobba på distans i Sverige?

Undersökningen tar knappt 3 minuter, så var med själv och tyck till här

Relaterat innehåll:

👉🏼 Svenskt pass bäst i världen, enligt undersökning
👉🏼 De bästa godbitarna från Buffers undersökning
👉🏼 Bör företag tillåta sina medarbetare att jobba på distans?
👉🏼 7 av 10 jobbar utanför kontoret minst en dag i veckan

Yasmine Åkermark

Skribent Yasmine Åkermark

Fler artiklar av Yasmine Åkermark

Skriv en kommentar