Det flexibla arbetslivet

Trender i arbetslivet 2022

Av januari 14, 2022 Inga kommentarer

skrivbord ovanifrån med en laptop, mobiltelefon och anteckningsbok

Efter två års pandemi och förändrade arbetssätt har vi nu hamnat i ett läge där distansjobb och hybrida arbetsplatser inte längre är något nytt, utan snarare vad vi är vana vid. Många nya företag byggs med en hybrid modell i grunden och vi mer eller mindre förväntar oss att en arbetsgivare ska kunna erbjuda distansarbete åtminstone ett par dagar i veckan.

Vilka trender kan vi då förvänta oss se på arbetsplatsen under 2022? Nedan har vi listat några punkter vi tror kommer att forma arbetslivet under det kommande året.

Fler digitala lösningar för hybrida arbetsplatser

Den hybrida arbetsmodellen är här för att stanna och med det ser vi en ökning av distansarbetare och skärmtid. Detta i sin tur har lett till zoomtrötthet och en avsaknad av kollegor som två av de vanligaste problemen i anpassningen till nya arbetsformer.

Under pandemin har det exploderat med digitala lösningar som syftar till att underlätta för distribuerade team – en trend som kommer definitivt att följa med oss in i 2022. Dock förväntas ännu mer fokus ligga på att göra arbetet ännu smidigare för hybrida team och att främja den sociala kontakten medarbetare emellan.

“Det senaste årtiondet har framtidens arbetsliv handlat om att effektivisera – att kunna göra fler saker samtidigt, enklare och snabbare. Jag tror att utmaningen för dagens generation är att lyckas få tillbaka den mänskliga kontakten vi har förlorat längs vägen.”

– Paul Murphy, Lightspeed Venture Partners

Användningen av VR förväntas också att öka på hybrida arbetsplatser och remote-frist bolag, inte minst allteftersom utvecklingen av ett metaverse går framåt. I och med digitaliseringens stora betydelse på dagens arbetsplatser kan vi vara säkra på att företag kommer att fortsätta vilja testa på alla möjliga slags teknologiska lösningar för att underlätta arbetet med distribuerade team.

👉 Metaverse – en del av framtidens arbetsplats

Kontoret som plats för socialisering och samarbete

Med flera medarbetare som arbetar hemifrån, och som kommer att fortsätta att arbeta på distans även efter pandemin, kommer det fysiska kontoret att förändras. Många företag har redan valt att byta ut stora kontorsytor mot mindre platser, dels som ett sätt att dra in på kostnader, men också för att anpassa ytan utefter de nya behov som kommit med nya arbetssätt.

Det fysiska kontoret har börjat övergå till en plats för socialisering och samarbete, snarare än en plats för individuellt arbete. Detta i spåren av hybrida arbetsplatser där medarbetarna förväntas att komma in till kontoret för mer valda tillfället, till exempel när en ny medarbetare ska välkomnas, vid teambuilding-aktiviteter, för att fira gemensamma framgångar och för samarbeten som kräver fysisk närvaro.

En annan trend vi ser öka är att många företag väljer att inreda kontoren mer hemtrevligt – som ett vardagsrum som bjuder in till socialisering. Parallellt med att många investerar mer pengar och tid på hemmet eftersom man spenderar mer tid där än tidigare när man jobbar hemifrån.

👉 Samla kollegorna med Teemycos virtuella kontor

Individen och hälsa i fokus

Förutom digitala lösningar för socialisering och hemtrevliga kontor har medarbetarnas välmående hamnat mer i centrum, något arbetsgivare behöver ta hänsyn till både under och efter arbetstid. Det har blivit allt viktigare att bygga en företagskultur där individen står snäppet högre än produktivitet och resultat och där det finns en känsla av tillhörighet – något som givetvis kan kännas som en stor utmaning så länge pandemin och distansarbetet fortgår.

För att vara en attraktiv arbetsgivare väljer nu många företag att erbjuda fler förmåner som riktar sig mot just hälsa och välmående. Det kan handla om allt från en gratis prenumeration på en mindfullness-app som Headspace, eller bidrag så att man kan skapa sig ett bra och ergonomiskt hemmakontor.

👉 Arbeta hemma – miljö, ergonomi och utrustning

Man sitter i sin säng med dator

“The big quit” fortsätter

Med pandemin kom den stora uppsägningsvågen, eller “the big quit” som det också kallats. Anställda världen över har sagt upp sig från sina jobb på grund av flera olika orsaker. Däremot har studier visat att med distansarbete har många anställda börjat fundera mer på hur och var de faktiskt vill leva och bo, vilket har resulterat i att de valt att säga upp sig från sin arbetsplats. Här ser vi också en ökning i att människor världen över väljer att starta eget eller börja frilansa för att ackommodera deras nya, mer flexibla livsstil. Även gigekonomin har växt, och kommer att fortsätta växa under det kommande året.

Sist men inte minst är en vanlig anledning till uppsägning hur företag ställer sig till frågan om distansarbete även efter pandemin, då många kommer vilja fortsätta att arbeta åtminstone delvis på distans framöver. Arbetsgivare som inte kan erbjuda distansarbete löper högre risk att förlora anställda och ha svårare rekrytera ny talang – en viktig tankeställare att ta med sig in i 2022.

👉 Läs vår rapport med spaningar från Internetdagarna om Framtidens arbetsliv
👉 5 mentala skiften för att navigera på framtidens arbetsmarknad

 

Ronja Missler

Skribent Ronja Missler

Fler artiklar av Ronja Missler

Skriv en kommentar