Category

Digital nomad

En digital nomad är en person som jobbar platsoberoende med hjälp av digitala verktyg, och med världen som kontor.